ЗДО №13, ДНЗ №13 "Ластівка", Вінниця
Вінницька область, Вінницький район

Річний звіт завідувача про діяльність закладу за 2021-2022н.р.

Звіт завідувача

комунального закладу

«Дошкільний навчальний заклад № 13 Вінницької міської ради»

 Олени Браславець перед педагогічним колективом, батьками та громадськістю

за 2021-2022 навчальний рік 29.07.2022

     Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 р. № 178 «Про затвердження Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю», з метою інформування громадськості про діяльність закладу дошкільної освіти в 2021- 2022 навчальному році.

Мета: подальше утвердження відкритої і демократичної державногромадської системи управління закладом дошкільної освіти, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідувача.

Завдання звітування: 1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління закладом освіти.

2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління закладом освіти.

    1.Загальна характеристика

Знаходиться за адресою: м. Вінниця, вулиця Магістратська, 58.

 Мова навчання: українська.

Режим роботи закладу – п’ятиденний, 12-годинний, працює з 07.30 до 19.30.

Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад № 13 Вінницької міської ради» ‒ це ясла-садок комбінованого типу для дітей віком від 1,5 років до 6 (7) років, розпочав свою роботу 1954 року.

Проектна потужність – 210 місць.

В садочку 9 груп: 1 група раннього віку,

 2 групи – для дітей молодшого дошкільного віку,

2 групи для дітей середнього дошкільного віку,

2 для дітей старшого дошкільного віку (одна з яких інклюзивна),

2 групи для дітей з порушеннями зору.

 Списочний склад в групах перевищує допустимі норми, але фактичне відвідування дітей відповідає нормативним вимогам.

Трудовий колектив складається з 50 осіб. Серед них 24 педагога (18 вихователів, 2 вчителя-дефектолога, 2 музичних керівника, вихователь-меодист та завідувач), з них 13 з вищою педагогічною освітою, 11 з середньою спеціальною. Педагогогічне звання «вихователь-методист» мають три вихователя, кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії 4  педагога, кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої  категорії 7 педагогів, кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії 1  педагог, 11 т.р. - 12 педагогів.

Щороку згідно з графіком педагогічні працівники проходять курси підвищення кваліфікації та підлягають атестації відповід­но до чинного Положення про атестацію педагогічних працівни­ків. Таким чином, простежується поступове підвищення кваліфі­кації педагогічних працівників.

Адміністрація створює оптимальні умови для постійного про­фесійного зростання педагогів з урахуванням індивідуальних мож­ливостей кожного: у поточному році проатестовано 2 педагога. Курси підвищення кваліфікації проходять 3 педагога.

     Значна увага приділяється створенню мікрогруп за психологічною сумісністю, враховуються кваліфікаційні характеристики, стаж роботи з дітьми, професійно-індивідуальна спрямованість, креативність, ініціативність, творчий потенціал, рівень емпатії та загальні інтереси, що сприяє покращенню результативності роботи.

Наразі є проблемою неукомплектованість закладу кадрами. Так, на початок навчального року у закладі була одна вакансія асистента вихователя; на кінець навчального року – 1 вакансія вихователя, 1 вакансія асистента вихователя та 1 вакансія помічника вихователя.

2.Освітня та методична робота закладу.

 Методична робота будувалася на основі державних документів про освіту, науково-педагогічних досліджень, інструктивно-методичних матеріалів з питань організації роботи з кадрами. Професійному зростанню педагогічних працівників сприяли курси підвищення кваліфікації при КЗВО ВАБО, які педагоги закладу наразі успішно проходять (пройшли I етап) на платформах онлайн-освіти Zoom та Google Meet; самоосвіта, індивідуальні теми з якої визначалися самими педагогами з урахуванням власних уподобань та потреб освітнього процесу. З метою підвищення теоретичного рівня та фахової підготовки колективу методичний кабінет упродовж навчального року поповнювався новинками методичної літератури, методичними рекомендаціями, наочним матеріалом, розвивальними та дидактичними іграми, періодичними виданнями «Дошкільне виховання», «Палітра педагога», «Вихователь-методист дошкільного закладу» «Джміль», які опрацьовувались педагогами шляхом самоосвіти. Підвищенню професійної компетентності сприяла активна участь педагогів у методичній роботі міста (у методичних об’єднань міста, педмайстернях, презентаціях, семінарах, майстер-класах, де обмінювалися досвідом роботи, знайомилися з новими педагогічними технологіями та ділилися з колегами закладу отриманою інформацією про цікаве й раціональне для застосування в педагогічній діяльності.

2.1. Пріоритетні напрями діяльності ЗДО

Враховуючи пріоритетний напрямок – народознавчий – в закладі створені всі необхідні умови. І перша – це розвивальний простір народознавчого характеру.  Народознавство виховує у наших малят моральні, патріотичні, естетичні, творчі задатки. Якщо враховувати виховну силу   народної казки, пісні, вишиванки, то вони є найважливішими засобами розвитку дитячої особистості. За допомогою етнографії ми закладаємо в майбутнє покоління чемність, відповідальність, доброзичливість. Інтерес дитини до минулого батьків, бабусь і дідусів, до народних традицій є могутнім чинником розвитку повноцінної соціальної особистості, з високими життєвими позиціями, духовними потребами. Бабусина казка, мамина колискова, дідусева сопілочка — це те, що залишилося у кожному з нас, що не тільки наповнює теплими спогадами про дитинство, але й формує стійкий зв'язок із рідним народом, його культурою.

В 2021 –  2022 навчальному році колектив працював над такими пріоритетними завданнями:

1.Забезпечення відповідних умов для використання здоров`яформуючих та здоров`язбережувальних технологій в умовах ЗДО.

2.Сприяння ранній етнізації та соціалізації дитини-дошкільника через ознайомлення з народним декоративно-прикладним мистецтвом.

3.Оптимізація  роботи колективу з основ безпеки життєдіяльності дитини та формування її свідомого ставлення до цінності власного життя.

     Організовувалися різноманітні форми роботи, спрямовані на розв’язання пріоритетних завдань: педагогічні ради, різні види семінарів, педагогічні години та консультації, педагогічні читання, творчі майстерні, тощо. Ефективність методичної роботи підсилювалася впровадженням інтерактивних форм та методів роботи: ділові ігри, круглі столи, кейстехнології, методичні фестивалі, педагогічні діалоги, дискусії, тренінги, презентації, конкурси та інші. Чітка конкретизація питань, актуальних для педагогів, досягла своєї мети, налаштувала їх на плідну роботу, дозволила розібрати детально проблеми, що турбують, знайти шляхи їх вирішення. Закони України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Статут дошкільного навчального закладу та Базовий компонент дошкільної освіти визначають педагогічну раду, як найголовнішу форму роботи з педагогічними кадрами. Засідання педагогічної ради в закладі були підпорядковані пріоритетним завданням на навчальний рік: 1.«Використання здоров`яформуючих та здоров`язбережувальних технологій в умовах ЗДО»; 2. «Етнізація та соціалізація дитини-дошкільника через ознайомлення з народним декоративно-прикладним мистецтвом»; 3. «Оптимізація співпраці колективу та батьків з основ безпеки життєдіяльності дитини та формування її свідомого ставлення до цінностей власного життя». Педагогічні ради були проведені на науковій основі, відзначались актуальністю, науковістю, педагогічною доцільністю тематики та інноваційним підходом до їх проведення через використання інтерактивних форм та методів роботи. Педагоги активно включалися до обговорення під час інтерактивних ігор, круглих столів, тренінгів, інформували, аналізували, звітували про власні здобутки, ділились власним досвідом роботи, демонстрували мультимедійні презентації з власного досвіду роботи, тощо. В рамках підготовки до педагогічних рад проводились методичні заходи, спрямовані на поглиблене вивчення проблеми, здійснювався моніторинг освітнього процесу з даного напрямку, а ухвалені рішення педагогічних рад були спрямовані на покращення якості освітнього процесу з питань, що розглядалися.   Підвищенню професійної компетентності педагогів позитивно сприяла така форма методичної роботи, як колективний перегляд занять, які були побудовані таким чином, щоб вихователі мали змогу на практиці побачити реалізацію завдань Базового компонента дошкільної освіти, нові підходи до організації освітнього процесу, застосування інноваційних технологій, інтерактивних методів навчання. На високому методичному рівні були проведені: інтегровані заняття «Спортивна подорож» за освітнім напрямом «Особистість дитини» (вихователь  спецгрупи № 9 Н.Шкуренко), інтегроване заняття «Трикутна країна» за освітнім напрямом «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі» (вихователь середньої групи      № 4 М.Низькова),  «Подорож Україною» інтегроване заняття за освітнім напрямом «Дитина у соціумі» (вихователь молодщої групи № 5 Т.Дармограй), інтегроване заняття «Про безпеку треба знати» за освітнім напрямом «Особистість дитини» (вихователь старшої групи № 7 Л.Вержбицька.

      Систематизації та розширенню знань педагогів сприяли проведені протягом року семінар-практикум, круглий стіл, тренінг, брейн-ринг, педагогічні читання. Так, розширити та поглибити знання з питань української культури; сприяти етнізації та соціалізації дітей через ознайомлення з народним декоративно-прикладним мистецтвом в закладі дошкільної освіти, володіти теорією питання, підвищити та удосконалити фаховий рівень педагогічної майстерності педагоги змогли у ході  семінару-практикуму « Рання етнізація та соціалізація дитини-дошкільника через ознайомлення з народними промислами та декоративно-прикладним мистецтвом України » (керівник Т.Дармограй).

     Удосконалити педагогічні знання та практичні уміння з питань використання здоров`яформуючих та здоров`язбережувальних технологій в умовах ЗДО, формування свідомої, осмисленої позиції дитини до цінності власного здоров`я, поліпшити якість освітнього процесу, його методичне забезпечення педагоги змогли під час 5-ти засідань творчої групи                             «Використання здоров`яформуючих та здоров`язбережувальних технологій в умовах ЗДО» (керівник О.Сухова).

      Упродовж поточного року проведено: круглий стіл «Протидія булінгу в закладі дошкільної освіти», тренінг «Діти з особливими потребами в групі дитячого садка»,  брейн-ринг «Від екології природи – до екології душі». У жовтні 2021р. проведені педагогічні читання «Фрідріх Фребель: творець ідей і практики суспільного дошкільтного виховання».

     Сприяли творчому та професійному зростанню педагогів і інші форми роботи. Зокрема індивідуальні та групові консультації для музичних керівників, вчителів-дефектологів, молодих педагогів, вихователів груп раннього віку тощо. Чітка конкретизація питань актуальних для вузького кола педагогів досягла своєї мети, налаштувала їх на плідну роботу, дозволила розібрати детально проблеми, що турбують, знайти шляхи їх вирішення. Всі форми роботи були дієвими та оперативними за рахунок розуміння педагогами актуальності питань що розглядалися, різнобічного і ґрунтовного аналізу освітнього процесу, його позитивних сторін та невдач, необхідності якісних і суттєвих змін з метою реалізації поставлених завдань. На допомогу педагогічним працівникам в методичному кабінеті систематизовано дитячу художню та методичну літературу, зразки планування, проведення тематичних тижнів, консультації (педагогічного, методичного, психологічного змісту), методичні рекомендації, матеріали діагностичного обстеження відповідності знань дітей програмовим вимогам для здійснення індивідуального та диференційованого підходу до кожного вихованця, конспекти занять, сценарії свят, кращі дитячі роботи. Регулярно організовувалися виставки як епізодичні, так і постійно діючі: «Новинки методичної літератури», «Готуємось до педагогічної ради», «На допомогу молодому педагогу», виставки до проведення декадників, тижневиків, педагогічних нарад, оформлення осередків, діяли інформаційно-методичні куточки.

      Упродовж всього навчального року проводилась робота над підтриманням іміджу ЗДО: з метою висвітлення діяльності закладу, популяризації та інформаційної відкритості для всіх, хто зацікавлений у гармонійному і всебічному розвитку дітей, працює сайт закладу та група у соціальній мережі Facebook, інформація на яких постійно оновлювалась. Робота сайту та групи у фейсбук направлена на об’єктивне інформування громадськості про діяльність закладу та включення його в єдиний освітній інформаційний простір мережі Інтернет. Робота з організації освітнього процесу носила науково-методичний і пошуковий характер. Свої відносини з дітьми педагоги будували на основі педагогіки співробітництва та гуманізму, використовуючи особистісноорієнтований підхід.

 Державні програми, за якими будувався освітній процес: - Базовий компонент дошкільної освіти (нова редакція); - комплексна освітня програма для дітей від 2 до 7 років «Дитина» (наук. кер. проекту – Огнев`юк В. О., авт. колектив – Бєлєнька Г. В., Богініч О. Л., Вертугіна В. М. та ін.);

- парціальні освітні програми: - Програмно-методичний комплекс для спеціалізованих груп з порушеннями зору. «Про себе треба знати, про себе треба дбати», програма з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей віком від 3до 6 років (авт. Лохвицька Л.В.);  «Музично-казкові намистинки: оздоровчо-освітня робота з дітьми» (авт.Трофімченко І.Є.)

 Результативність діяльності педагогічного колективу – це якість надання освітніх послуг завдяки впровадженню інновацій та інтерактивних технологій. В закладі триває пошук способів підвищення ефективності освітнього процесу, нових ресурсів для досягнення кращих результатів в дошкільній освіті. Наші педагоги не задовольняються традиційними підходами, а налаштовані на творчість, експериментування; здатні розв'язувати нестандартні завдання, сприймати нововведення та освоювати їх. Інноваційна діяльність стала стимулюючим чинником у розвитку закладу. У ЗДО активно впроваджуються такі інновації: • Інноваційні методики: − «Виховання казкою». Автор Л.Фесюкова (педагоги групи № 5); − «Розвиток уяви та мовлення дітей». Автор Л. Фесюкова (педагоги групи № 7); − «Розвиток творчих здібностей дітей на заняттях з малювання». Автор Л. Шульга (педагоги групи № 3, № 6); - «Логічні блоки Дьєнеша» (вчитель-дефектолог О.Низькова).

      Вихователям вдалося поступово долати стереотипи використання стандартних занять і сміливо впроваджувати заняття інтегрованого типу, що і підвищило рівень результативності освітнього процесу. Педагогічний колектив зумів добитись на практиці принципу розвиваючого навчання, зробити педагогічний процес цікавим, творчим, пізнавальним. Слід відмітити педагогів В.Дмитрієнко, Л.Вержбицьку, Т.Дармограй, А.Романенко, І.Чикаленко, Л.Левицьку, О.Низькову освітня робота яких носить сучасний, інтерактивний характер, відзначалася високою ефективністю, одержанням позитивних результатів у навчанні та вихованні дітей. Добре продумане та логічно вибудуване планування роботи дозволило цим педагогам охопити весь спектр програмових завдань своєї вікової групи та доцільно розподілити їх на різні види діяльності, а належне дидактичне забезпечення навчання, використання інноваційних технологій, проведення різних видів та типів занять, належним чином організована робота дозволила досягти високого рівня знань та умінь вихованців.

У закладі створені безпечні, комфортні та доступні умови для перебування, розвитку, виховання та навчання дітей та праці. Територія дитячого садка огороджена, добре озеленена, обладнана розвивальними ігровими майданчиками, квітниками, городами та спортивним майданчиком для проведення ефективної освітньої діяльності. Прибирання території здійснюється вчасно та якісно. В інклюзивній групі створено умови для організації освітнього процесу, інтеграції та соціальної адаптації здобувачів дошкільної освіти із особливими освітніми потребами. Територія, будівля та приміщення закладу мають належні умови, є безпечними та доступними.

В нашому закладі є дві групи для дітей з порушеннями зору, де діти навчаються основним навичкам гігієни зору, а також, якщо це необхідно, і користуванню окулярами. За допомогою фіхівців садочка у дітей розвиваються всі елементи зорового сприймання: здатність бачити близько і далеко; спостереження за предметами, які рухаються;  вміння  розрізняти форму та величину предметів, колір, матеріал, з якого вони зроблені, розглядати картинки, орієнтуватися в просторі. Розвиток зорових функцій доповнюється також розвитком слуху, нюху, дотиком. З вихованцями групи спеціального призначення працюють два вчителя-дефектолога та кваліфікований медичний працівник Ж.Ратушняк, яка щодня проводить корекційну роботу в кабінеті охорони зору. Вихователі цих груп слідкують за правильним носінням дітьми окулярів, знають, що кожній гостроті зору відповідає своє робоче місце, вчать дітей новим іграм , враховуючи гостроту зору та діагноз, на заняттях обов’язково включають корекційні завдання.

      У закладі проводиться планомірна робота з питань фізкультурнооздоровчої роботи. У режимі дня витримані в часі і вимогах щоденні фізкультурні заняття та заняття на свіжому повітрі, піші переходи. Щоденно проводиться ранкова гімнастика, гімнастика пробудження, корегуючі вправи, фізкультурні розваги. Приділяється достатньо часу для бігу, лазіння, підлізання, метання, стрибків, виконання вправ, що сприяють розвитку рівноваги.

     Слід відзначити, що педагоги закладу систематично здійснюють роботу з охорони життя і здоров’я дітей, попередження дитячого травматизму, навчання вихованців правилам особистої безпеки, дорожнього руху, протипожежної безпеки. В усіх групах створене доцільне мобільне розвивально-предметне середовище з відповідними осередками для проведення організованої та самостійної діяльності дошкільнят, яке забезпечує різні види їх активності. Планомірно проводилась робота з обдарованими дітьми. З метою розвитку індивідуальних нахилів, творчих здібностей дітей в закладі функціонували такі гуртки: «Сонячні нотки» - навчання дітей грі на музичних інструментах (керівник О.Меднік), гурток еколого-народознавчий «Зелена аптека лікаря Айболить» (керівник М.Низькова), гурток образотворчого напряму «Незвичайні художники» під керівництвом Л.Вержбицької, гурток «Школа паперових чудес» (керівник В.Романенко), гурток «Зоряна мрія» (хореографія), керівник Т.Левченко,  «Пілатес», керівник  тренер з пілатесу та аеробіки О.Чорна. Виконуючи  основні завдання дошкільної освіти, в закладі організована робота гуртка "Пілатес". Пілатес – це комплекс вправ для всього тіла, який розвиває гнучкість і рухливість. Це один з найбільш безпечних видів тренувань. Жодні інші вправи не впливають на тіло настільки м'яко, одночасно зміцнюючи його. Тренування за системою "Пілатес" такі безпечні, що фізіотерапевти та спортивні лікарі радять використовувати їх для відновлювальної терапії навіть після травм хребта.

Педагогічний колектив закладу переважно компетентний, уміє мобілізувати свої знання, уміння та досвід в певній ситуації. Назважаючи на незначний досвід проведення освітньої роботи з дітьми у дистанційній формі, педагоги закладу досить успішно перейшли до ней в умовах дії воєнного стану. Постійно підвищують свою професійну компетентність у різний спосіб: відвідують семінари, майстер класи, активно переглядають вебінари відомих науковців та практиків. Методичну допомогу педагогічним працівникам та поширення серед батьків педагогічних знань щодо забезпечення цілісного розвитку дитини, її фізичних, інтелектуальних і творчих здібностей шляхом виховання, навчання, соціалізації та формування необхідних життєвих навичок надає вихователь-методист Г.Гребенюк.

3.Взаємодія з батьками та громадськістю

     Розуміючи вплив родини на виховання дітей, педагоги закладу активно співпрацювали з батьками вихованців, вчасно відгукувались на їх запити. Сьогодні батьки є однодумцями, рівноправними учасниками педагогічного процесу. Педагоги спонукали родини до партнерської взаємодії задля створення належних умов для життєдіяльності та розвитку дітей. Інтенсивний розвиток інформаційних технологій дав змогу надавати інформацію через VIBER, Web-сайт закладу, соціальну мережу Facebook, по телефону. Наявність власного сайту в мережі Інтернет надає можливість оперативно отримати інформацію про історію та життя закладу, групи, про заходи, що проводяться, свята, розваги, про педагогічний колектив, останні події, що відбулися, про зміцнення матеріально-технічної бази. Такий режим інформаційної взаємодії не заперечував можливості отримання індивідуальної або конфіденційної інформації. Провідною формою роботи з батьками, яка характеризувалася значною педагогічною доцільністю були online батьківські збори, під час яких члени родин систематично ознайомлювались з завданнями, новим змістом і напрямами освітнього процесу, специфікою роботи сучасного закладу освіти, отримували інформацію про нормативно-правове підґрунтя нововведень в освіті, обговорювали актуальні для них питання, педагогічні проблеми.

4.Лікувально-профілактична робота

    Медичний супровід дітей здійснювався старшою медичною сестрою, яка тримала на контролі стан здоров’я вихованців, надавала невідкладну медичну допомогу вихованцям у разі гострого захворювання чи травми, здійснювала контроль за організацією та якістю харчування, дотриманням раціонального режиму освітньої діяльності, санітарно-гігієнічних та санітарно-епідемічних вимог. У кожній віковій групі планомірно проводився аналіз фізичного розвитку дітей (антропометричні вимірювання), згідно з якими маркувалися меблі та здійснювався індивідуальний підхід під час фізкультурно-оздоровчої роботи. Щоденно під час ранкового прийому медична сестра проводила температурний скринінг дітей та працівників закладу, здійснювала щоденний огляд щодо виявлення ознак захворювань ГРВІ, педикульозу, корости, грибкових та інших захворювань шкіри. З метою запобігання захворюваності дошкільнят планово проводила санітарно-просвітницьку роботу з персоналом закладу, здійснювала щоденний контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог та протиепідемічного режиму (миття рук, використання одноразових паперових рушничків, дотримання дистанції, вологе прибирання із застосуванням дезінфекційних засобів, дотримання режиму прогулянок та провітрювання приміщень).

5.Харчування дітей

     Харчування дітей у закладі здійснювалося відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від від 24 березня 2021 р. № 305 «Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку», спільних наказів Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства освіти і науки України від 01.06.2005 року № 242/329 «Про затвердження порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах», від 17.04.2006 р. № 298/227 «Про затвердження Інструкції щодо організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах». Значна увага приділялась процесу організації харчування в ЗДО, а саме: ‒ відпрацюванню режиму й графіка харчування дітей; ‒ прийому продовольчої продукції гарантованої якості згідно вимог НАССР; ‒ збереженню та дотриманню термінів реалізації продуктів; ‒ дотриманню технології приготування їжі; ‒ організації збалансованого харчування у відповідності з натуральними ‒ та грошовими нормами. У закладі організовано триразове харчування, чотирьохразове – у спецгрупах. З 01.09.2021 р. по 31.12.2021 р. вартість харчування дітей віком від одного до чотирьох років складала 26,00 грн, віком від чотирьох до семи років – 40 грн на 1 день на 1 дитину, а з 01.01.2022 р. – 34.00 грн для дітей від 1 до 4-х років, 46 грн – для дітей від 4-х до (6) 7 років. Розмір плати батьків становила 75 % від вартості харчування в день. Діти-інваліди, діти-сироти, діти учасників АТО, бойових дій, із малозабезпечених сімей та діти, які відвідують групи спеціального призначення (з порушенням зору) звільнені від оплати за харчування згідно законодавства. Діти із багатодітних родин сплачують лише половину від вартості харчування.

Продукти харчування постачаються своєчасно. Бракеражна комісія закладу здійснювала оцінювання якості продуктів харчування, що надходили від постачальників, відповідно до вимог чинного законодавства. Продукти приймалися лише за наявності супровідних документів, що підтверджують їх походження, безпечність і якість.

6.Охорона праці та безпеки життєдіяльності

    Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму у побуті та під час освітнього процесу була визначена у діяльності педколективу як одна із пріоритетних і проводилася відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів та інших численних нормативних актів, які регламентують роботу ЗДО. Значна увага спрямовувалась на виховання в учасників освітнього процесу свідомого і обов`язкового виконання правил і норм безпечної поведінки в повсякденній діяльності та в умовах надзвичайних ситуацій, формування навичок безпечної поведінки у різних нестандартних ситуаціях, формування знань про правила самозбереження, дорожнього руху, протипожежної безпеки. Згідно періодичності видавалися накази, проводилися інструктажі з охорони праці та безпеки життєдіяльності, розроблялися та видавалися працівникам посадові інструкції та інструкції з охорони праці, які зберігаються на робочих місцях. Кожен працівник закладу проявляв турботу по створенню безпечних умов для перебування дітей як у приміщенні, так і на прогулянкових майданчиках. Вчасно усувалися несправності устаткування, ремонт меблів та іншого обладнання. Регулярно проводились навчання по наданню першої долікарської допомоги при нещасних випадках. Підсумковими заходами проведеної роботи були тематичні тижневики та декадники: Місячник Цивільного захисту (20.09.2021 – 17.10.2021), Тижневик протипожежних заходів (04.10.2021 – 08.10.2021), Тиждень знань безпеки життєдіяльності (15.11.2021 – 19.11.2021) та (25.04.2022 – 29.04.2022), інформаційний марафон «Дбаємо про фізичне здоров’я та психологічний імунітет» (07.02.2022 – 11.02.2022), екологічний марафон «Ми творимо планету власноруч» (18.04.2022 – 29.04.2022), Тиждень безпеки дитини (16.05.2022 – 20.05.2022), які спрямовані на удосконалення організаційної і практичної роботи з питань безпеки дитини, виховання дбайливого ставлення дітей до власного здоров`я. Для проведення роботи з дітьми з питань безпеки життєдіяльності у методичному кабінеті в наявності достатня кількість дидактичного та демонстраційного матеріалу, добірки тематичної художньої літератури. Підсумки про перебіг заходів та інформування батьків вихованців про стан роботи щодо запобігання дитячого травматизму висвітлено на офіційному сайті закладу та у Facebook-спільноті. За звітний період не зафіксовані випадки травмування дітей під час перебування в ДНЗ.

7.Адміністративно-господарська діяльність

Виконання завдань адміністративно-господарської роботи сприяло покращенню матеріально-технічної бази садочка, забезпеченню належного функціонування всіх систем закладу. З метою забезпечення стабільної роботи закладу за сезонами були розроблені спеціальні заходи, а контроль за їх виконанням здійснювався адміністрацією та відповідними комісіями.

За кошти Вінницької міської ради було надано послуг та придбано (не враховуючи оплату комунальних (електроенергія; вода: холодна, гаряча; опалення; вивіз сміття), закупівля продуктів харчування та інших послуг):

 • Маски медичні захисні – 16290.00
 • Дезінфікуючий засіб для обробки поверхонь «Ароміль гідрожель» — 23850,00
 • Дезінфікуючий засіб Бланідаз 300 – 7200,00
 • Засіб дезінфікуючий АХД-2000 експрес – 12180,00
 • Протипожежне, рятувальне та захисне обладнання -11451,00
 • Повірка ваг та термометрів – 3825, 55
 • Повірка протипожежних гідрантів та кранкомплектів-1656,36
 • Повірка вогнегасників-1128,00
 • Морозильна камера – 13400,00
 • Поточний ремонт теплової мережі – 9402,73
 • Технічна перевірка засобів обліку – 780,89
 • Електромонтажні послуги – 6003,00
 • Послуги з поточного ремонту системи опалення – 6723,72
 • Знесення аварійних дерев - 49542,00
 • Насос циркулярний – 2420,00
 • Послуги по обслуговуванню системи питної води та заміні фільтрів – 37825,00
 • Послуги з технічного обслуговування вогнегасників – 1160,00
 • Камерне знезараження речей – 4659,05
 • Послуги в сфері метрології та метрологічної діяльності – 3329,50
 • Послуги з дератизації та дезинсекції – 1984,00

Усю детальну інформацію можна знайти на сайті PROZORO  за посиланням https://prozorro.gov.ua/search/tender?text=26244001

Щорічно удосконалюється приміщення та територія закладу. У весняний період 2022 року виконано такі роботи:

 • проведено санітарну очистку території, упорядковані клумби, висіяні та висаджені квіти, посаджені кущі;
 • проведено промивка труб та гідравлічне випробування.

В літній період (липень) 2022 року планується провести наступні роботи:

 • косметичний ремонт приміщень ЗДО, групових приміщень з метою якісної підготовки до нового навчального року;
 • частковий ремонт та фарбування малих форм на дитячих ігрових та спортивних майданчиках.

Адміністрація приділяє достатньо уваги естетичному вигляду дошкільного закладу: сучасні квітники, ділянки для трудової та ігрової діяльності дітей, спортивний майданчик, сучасні меблі та стенди в групах, достатнє ігрове наповнення.

Слід відзначити, що враховуючи складні соціально-економічні умови, адміністрація закладу ефективно співпрацює з батьками   щодо зміцнення та поновлення матеріально-технічної бази.

 Звіти про надання благодійної допомоги щомісяця висвітлюються на офіційному вебсайті закладу.

Проведена системна та послідовна управлінська, методична, організаційно-педагогічна, адміністративно-господарська робота сприяла успішному виконанню поставлених завдань на навчальний рік.

 

 

Логін: *

Пароль: *