ЗДО №13, ДНЗ №13 "Ластівка", Вінниця
Вінницька область, Вінницький район

Річний план роботи закладу на 2022-2023н.р.

                                                                «ЗАТВЕРДЖЕНО»                                                                                                    

                            Завідувач КЗ «ДНЗ №13 ВМР»

                                                    О.Браславець 

         

                                                         ______________

 

План роботи комунального закладу

«Дошкільний навчальний заклад №13 ВМР»

на 2022 – 2023 навчальний рік

Зміст

Розділ I. Аналіз роботи КЗ «ДНЗ №13 ВМР» за 2021 – 2022 н.р. ….... 4-23

 1. Аналіз виконання завдань літнього періоду……...……………..... 24-26

1.2.Узагальнені висновки щодо здобутків, труднощів, недоліків у

роботі ЗДО………………………………………………………………….27-28

Розділ II. Завдання на навчальний рік та літній період……………... 29

Розділ ІІІ. Діяльність структур колегіального управління…………..30

3.1. План роботи загальних зборів трудового колективу……………. 30-31

3.2. План роботи ради по харчуванню………………………………….. 32-33

3.3. План роботи експертної комісії…………………………………….. 34-35

3.4. План виробничих нарад………………………………………………36-37

3.5. План нарад при завідувачу………………………………………….. 38-40

3.6.План роботи команди супроводу дитини з ООП…………………. 41-42

Розділ IV.Робота методичного кабінету………………………………...43-45

Розділ V.Методична робота з кадрами………………………………….46

5.1. Підвищення фахової кваліфікації та педагогічної майстерності..46-47

5.2. Самоосвіта вихователів………………………………………………48-49

5.3.Наставництво…………………………………………………………… 50

5.4. Педагогічні ради……………………………………………………… 51-54

5.5. Семінари, практикуми, творчі групи, проекти в ЗДО……………55

5.6. Творча група «Використання здоров`яформуючих та здоров`язбережувальних технологій в умовах ЗДО»…………………. 56-57

5.7. Семінар-практикум «Рання етнізація та соціалізація дитини-

дошкільника через ознайомлення з народними промислами та

декоративно-прикладним мистецтвом України»…………………….. 58-59

5.8. Консультації для вихователів………………………………………. 60-61

5.9. Консультації для вихователів спец. груп  (діти зпорушенням

 зору)………………………………………………………………………… 62

5.10.Консультації для вихователів інклюзивної групи………………...62

5.11. Колективні перегляди занять……………………………………… 63

5.12. Проведення тематичних тижнів професійної майстерності

педагогів……………………………………………………………………. 64

Розділ VІ. Внутрішня система оцінювання якості освітньої

діяльності………………………………………………………………….. 65-67

Розділ VІІ.Співпраця з батьками………………………………………..68-69                                                                                        

7.1. Співпраця з батьками майбутніх першокласників………………70

7.2. Консультації для батьків…………………………………………… 71-72

7.3. Консультації для батьків майбутніх першокласників…………. 73

7.4. Тематичні виставки…………………………………………………. 73

7.5. Загальні батьківські збори…………………………………………. 74

7.6. Групові батьківські збори………………………………………….. 75-78

7.7. Збори трудового колективу, батьків та громадськості…………. 79

Розділ VIIІ. Адміністративно-господарська робота…………………. 80-82

8.1. Медико-профілактичні заходи……………………………………. 83-85

Розділ IХ. Вивчення і впровадження позитивного педагогічного

досвіду, освітніх інноваційних технологій…………………………… 86

Розділ X. Свята та розваги в дитячому садку……………………….87-89

Додатки……………………………………………………………………90

План роботи з питань протипожежної безпеки…………………....... 91

План роботи по попередженню дорожньо-транспортного травматизму……………………………………………………………... 92

План роботи з охорони праці………………………………………….. 93-94

План роботи з цивільного захисту, техногенної безпеки……………95

План заходів спрямований на запобігання та протидію булінгу… 96

Гурткова робота………………………………………………………….97

Перспективність і наступність у роботі КЗ «ДНЗ №13 ВМР»

та КЗ «ЗОШ I - III ст. №3 ім.М.Коцюбинського ВМР»…………… 98-102

Плани роботи вчителів-дефектологів……………………………….. 103-110               

 

 

 

 

І. Аналіз роботи КЗ «ДНЗ №13 ВМР»

за 2021 – 2022 навчальний рік

 

   Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад №13 ВМР» «Ластівка» знаходиться за адресою: вулиця Магістратська, 58. Електронна адреса: kzdnz13vmr@gmail.com, сайт: lastivka-vin.dytsadok.org.ua, телефон 599029.

     Всього у закладі 9 груп, з них раннього віку – 1, дошкільного віку – 8 (в т.ч. 2 – спеціальні групи для дітей з порушенням зору та 1 інклюзивна група).

     В зв`язку з воєнним станом заклад не працював з 24.02.2022р. по 22.05.2022р. Відновив роботу 23.05.2022р. Станом на 01.08.2022р. працює  5 груп (1- раннього віку та 4 різновікові). Заклад відвідують діти з різних дошкільних закладів міста.

     Прийом дітей дозакладу дошкільної освіти в 2021/2022 навчальному році здійснювався відповідно до електронної реєстрації на сайті Вінницької міської ради, згідно заяв батьків, медичних довідок: про стан здоров’я дитини, про щеплення, епідоточення, місця реєстрації. Ділова документація з питань прийому дітей та їх вибуття оформлювалася за встановленою формою відповідно до нормативних вимог Примірної інструкції з діловодства у дошкільних навчальних закладах (наказ МОН України від 01.10.2012 № 1059).

Режим роботи заклад3: п’ятиденний з 7.00 до 19.30. У закладі діє група з цілодобовим перебуванням дітей (з 7.30 до 7.30).

Мова навчання в закладі дошкільної освіти – українська.

Всі групи повністю укомплектовані згідно віку дітей та відповідно до вимог Закону України «Про дошкільну освіту».

Відповідно до Базового компоненту дошкільної освіти, освітньої програми для дітей від двох до семи років «Дитина»:

формах – колективній, індивідуальній;                                                                                                               

типах життєдіяльності дітей – групові, індивідуально-групові, індивідуальні.

           Навантаження дітей у формі занять розпочинається з першої молодшої групи (третій рік життя). Тривалість прямого навчання упродовж організованої пізнавальної діяльності однієї дитини або окремої групи дітей відповідає вимогам освітньої програми  для дітей від двох до семи років «Дитина» та гранично допустимого навантаження на дитину.

 

Педагогічний колектив ЗДО у 2021 – 2022 навчальному році працював над такими завданнями:

 

1.Забезпечення відповідних умов для використання здоров`яформуючих та здоров`язбережувальних технологій в умовах ЗДО.

 

2.Сприяння ранній етнізації та соціалізації дитини-дошкільника через ознайомлення з народним декоративно-прикладним мистецтвом.

 

3.Оптимізація  роботи колективу з основ безпеки життєдіяльності дитини та формування її свідомого ставлення до цінності власного життя.

 

     Організація освітнього процесу здійснюється згідно з Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про мови», «Про захист дитинства», Базовим компонентом дошкільної освіти в Україні.

  Педагогічний колектив закладу дошкільної освіти протягом року доклав всіх зусиль для того, щоб освітній процес мав особистісно-орієнтовне спрямування; працював над  усуненням недоліків за попередній навчальний рік та удосконаленням організації освітнього процесу у 2021–2022 навчальному році.

   Педагогічна рада, методична рада, творча група, рада закладу спрямувала зусилля на вирішення наступних питань:

 - організовувати роботу педагогічного колективу щодо забезпечення системного підходу до інтеграції дітей з особливими освітніми потребами у освітнє середовище ЗДО;

 - забезпечувати відповідні умови для використання здоров`яформуючих та здоров`язбережувальних технологій в умовах ЗДО;

 - сприяти ранній етнізації та соціалізації дитини-дошкільника через ознайомлення з народним декоративно-прикладним мистецтвом;

 - оптимізувати  роботу колективу з основ безпеки життєдіяльності дитини та формування її свідомого ставлення до цінності власного життя;

 - удосконалення роботи щодо створення предметно-ігрового середовища та психологічного комфорту для перебування дітей у закладі;

   - урахування вікових та індивідуальних особливостей кожної дитини під час підготовки організованої діяльності;

   - дотримання системності та послідовності у роботі з дитячим колективом та в індивідуальній роботі з кожною дитиною;

   - продовження пошуків нових форм cпівпраці з батьками;

   - удосконалення та систематизація особистих навчально-методичних комплексів та ефективне їх використання у роботі;

   - підвищення теоретичного рівня і фахової підготовки педагогів, їх самоосвіта.

 

Аналіз оцінювання виконання річних завдань 2021 - 2022 навчального року показав, що головними завданнями для вдосконалення роботи методичної служби на наступний період розвитку є:

 • удосконалення системи регулювання рівня професійної компетентності педагогів на основі особистісно-зорієнтованого підходу;
 • створення умов для досягнення стійкої мотивації пе­дагогів на зростання професійної майстерності, на мобільність колективу щодо впровадження новітніх технологій;
 • сприяння становленню співробітницьких взаємин між колеґами, співпраці досвідчених педагогів і молодих спеціалістів;
 • закріплення навичок керування самоосвітою.

 

Педагогічними працівниками, медичним та обслуговуючим персоналом  заклад освіти забезпечений на 99% (вакансія асистент вихователя інклюзивної групи), про що свідчить аналіз статистичних даних складу педагогічного колективу та соціально - дидактичний аудит.

Кількісно - якісний склад педагогічних кадрів в  КЗ «ДНЗ №13 ВМР»

 

         Якісний склад

Кількість

%

Вища освіта

13

52

Бакалавр

0

0

Середня спеціальна освіта

11

48

 

Кваліфікаційна категорія, звання

Кількість

%

Вища категорія

4

16

I категорія

7

20

II категорія

1

8

Спеціаліст

1

8

11т.р.

11

48

Звання

 «Вихователь-методист»

3

12

 

   Велике значення надавалось підвищенню фахової майстерності педагогів. За планом проводилися засідання педагогічної ради, консультації для педагогів, семінари-практикуми, індивідуальні навчання. Педагоги закладу брали участь у роботі методоб’єднань міста (онлайн), де обмінювались досвідом роботи та знайомились з новими технологіями.

   Аудит відповідності доводить, що за параметрами колектив закладу знаходиться на достатньому рівні. Параметний рівень освіти, стажу педагогічної діяльності за підрахунками дорівнює нормі. Організація методичної роботи з педагогічним колективом має діагностично-прогностичний характер. Для безперервного відстеження результативності різних форм  методичної роботи вихователем-методистом постійно протягом року проводився педагогічний моніторинг, основним з завдань якого було – виявлення позитивної (негативної) динаміки розвитку професіоналізму педагогів. Результати зафіксовані в індивідуальних папках педагогів.

Аналіз діагностування професійної майстерності педагогів

Високий рівень майстерності (жовтий) – 19 педагогів

Достатній рівень (червоний) – 5 педагогів

Критичний рівень  (синій) – немає

                                                                                               

 30 % - достатній рівень (синій)

     70 % - високий

s                  рівень (червоний)

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Рівень кваліфікації за статистичними підрахунками дорівнює нормі; рівень освіти за статистичними підрахунками дорівнює оптимуму, рівень стажу педагогічної діяльності за статистичними підрахунками дорівнює нормі, рівень вікових меж за статистичними підрахунками дорівнює оптимуму. Отже, результати соціально-дидактичного аудиту засвідчують, що педагогічний колектив КЗ «ДНЗ № 13 ВМР» може здійснювати інноваційну діяльність як на рівні впровадження, так і на рівні розробки власних експериментальних технологій.

      Щороку згідно з графіком педагогічні працівники проходять курси підвищення кваліфікації та підлягають атестації відповід­но до чинного Положення про атестацію педагогічних працівни­ків. Таким чином, простежується поступове підвищення кваліфі­кації педагогічних працівників.

      Адміністрація створює оптимальні умови для постійного про­фесійного зростання педагогів з урахуванням індивідуальних мож­ливостей кожного: у поточному році проатестовано 2 педагога (один педагог на відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та один педагог на відповідніст раніше встановленому 11 т.р.). Курси підвищення кваліфікації проходять 3 педагога.

     Значна увага приділяється створенню мікрогруп за психологічною сумісністю, враховуються кваліфікаційні характеристики, стаж роботи з дітьми, професійно-індивідуальна спрямованість, креативність, ініціативність, творчий потенціал, рівень емпатії та загальні інтереси, що сприяє покращенню результативності роботи.

Наразі є проблемою неукомплектованість закладу кадрами. Так, на початок навчального року у закладі була одна вакансія асистента вихователя; на кінець навчального року – 1 вакансія вихователя, 1 вакансія асистента вихователя та 1 вакансія помічника вихователя.

 

     В 2021 –  2022 навчальному році колектив працював над такими пріоритетними завданнями:

 

 1.Забезпечення відповідних умов для використання здоров`яформуючих та здоров`язбережувальних технологій в умовах ЗДО.

 

2.Сприяння ранній етнізації та соціалізації дитини-дошкільника через ознайомлення з народним декоративно-прикладним мистецтвом.

 

3.Оптимізація  роботи колективу з основ безпеки життєдіяльності дитини та формування її свідомого ставлення до цінності власного життя.

     Організовувалися різноманітні форми роботи, спрямовані на розв’язання пріоритетних завдань: педагогічні ради, різні види семінарів, педагогічні години та консультації, педагогічні читання, творчі майстерні, тощо. Ефективність методичної роботи підсилювалася впровадженням інтерактивних форм та методів роботи: ділові ігри, круглі столи, кейстехнології, методичні фестивалі, педагогічні діалоги, дискусії, тренінги, презентації, конкурси та інші. Чітка конкретизація питань, актуальних для педагогів, досягла своєї мети, налаштувала їх на плідну роботу, дозволила розібрати детально проблеми, що турбують, знайти шляхи їх вирішення. Закони України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Статут дошкільного навчального закладу та Базовий компонент дошкільної освіти визначають педагогічну раду, як найголовнішу форму роботи з педагогічними кадрами. Засідання педагогічної ради в закладі були підпорядковані пріоритетним завданням на навчальний рік: 1.«Використання здоров`яформуючих та здоров`язбережувальних технологій в умовах ЗДО»; 2. «Етнізація та соціалізація дитини-дошкільника через ознайомлення з народним декоративно-прикладним мистецтвом»; 3. «Оптимізація співпраці колективу та батьків з основ безпеки життєдіяльності дитини та формування її свідомого ставлення до цінностей власного життя». Педагогічні ради були проведені на науковій основі, відзначались актуальністю, науковістю, педагогічною доцільністю тематики та інноваційним підходом до їх проведення через використання інтерактивних форм та методів роботи. Педагоги активно включалися до обговорення під час інтерактивних ігор, круглих столів, тренінгів, інформували, аналізували, звітували про власні здобутки, ділились власним досвідом роботи, демонстрували мультимедійні презентації з власного досвіду роботи, тощо. В рамках підготовки до педагогічних рад проводились методичні заходи, спрямовані на поглиблене вивчення проблеми, здійснювався моніторинг освітнього процесу з даного напрямку, а ухвалені рішення педагогічних рад були спрямовані на покращення якості освітнього процесу з питань, що розглядалися.   Підвищенню професійної компетентності педагогів позитивно сприяла така форма методичної роботи, як колективний перегляд занять, які були побудовані таким чином, щоб вихователі мали змогу на практиці побачити реалізацію завдань Базового компонента дошкільної освіти, нові підходи до організації освітнього процесу, застосування інноваційних технологій, інтерактивних методів навчання. На високому методичному рівні були проведені: інтегровані заняття «Спортивна подорож» за освітнім напрямом «Особистість дитини» (вихователь  спецгрупи № 9 Н.Шкуренко), інтегроване заняття «Трикутна країна» за освітнім напрямом «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі» (вихователь середньої групи      № 4 М.Низькова),  «Подорож Україною» інтегроване заняття за освітнім напрямом «Дитина у соціумі» (вихователь молодщої групи № 5 Т.Дармограй), інтегроване заняття «Про безпеку треба знати» за освітнім напрямом «Особистість дитини» (вихователь старшої групи № 7 Л.Вержбицька.

      Систематизації та розширенню знань педагогів сприяли проведені протягом року семінар-практикум, круглий стіл, тренінг, брейн-ринг, педагогічні читання. Так, розширити та поглибити знання з питань української культури; сприяти етнізації та соціалізації дітей через ознайомлення з народним декоративно-прикладним мистецтвом в закладі дошкільної освіти, володіти теорією питання, підвищити та удосконалити фаховий рівень педагогічної майстерності педагоги змогли у ході  семінару-практикуму « Рання етнізація та соціалізація дитини-дошкільника через ознайомлення з народними промислами та декоративно-прикладним мистецтвом України » (керівник Т.Дармограй).

     Удосконалити педагогічні знання та практичні уміння з питань використання здоров`яформуючих та здоров`язбережувальних технологій в умовах ЗДО, формування свідомої, осмисленої позиції дитини до цінності власного здоров`я, поліпшити якість освітнього процесу, його методичне забезпечення педагоги змогли під час 5-ти засідань творчої групи                             «Використання здоров`яформуючих та здоров`язбережувальних технологій в умовах ЗДО» (керівник О.Сухова).

      Упродовж поточного року проведено: круглий стіл «Протидія булінгу в закладі дошкільної освіти», тренінг «Діти з особливими потребами в групі дитячого садка»,  брейн-ринг «Від екології природи – до екології душі». У жовтні 2021р. проведені педагогічні читання «Фрідріх Фребель: творець ідей і практики суспільного дошкільтного виховання».

     Сприяли творчому та професійному зростанню педагогів і інші форми роботи. Зокрема індивідуальні та групові консультації для музичних керівників, вчителів-дефектологів, молодих педагогів, вихователів груп раннього віку тощо. Чітка конкретизація питань актуальних для вузького кола педагогів досягла своєї мети, налаштувала їх на плідну роботу, дозволила розібрати детально проблеми, що турбують, знайти шляхи їх вирішення. Всі форми роботи були дієвими та оперативними за рахунок розуміння педагогами актуальності питань що розглядалися, різнобічного і ґрунтовного аналізу освітнього процесу, його позитивних сторін та невдач, необхідності якісних і суттєвих змін з метою реалізації поставлених завдань. На допомогу педагогічним працівникам в методичному кабінеті систематизовано дитячу художню та методичну літературу, зразки планування, проведення тематичних тижнів, консультації (педагогічного, методичного, психологічного змісту), методичні рекомендації, матеріали діагностичного обстеження відповідності знань дітей програмовим вимогам для здійснення індивідуального та диференційованого підходу до кожного вихованця, конспекти занять, сценарії свят, кращі дитячі роботи. Регулярно організовувалися виставки як епізодичні, так і постійно діючі: «Новинки методичної літератури», «Готуємось до педагогічної ради», «На допомогу молодому педагогу», виставки до проведення декадників, тижневиків, педагогічних нарад, оформлення осередків, діяли інформаційно-методичні куточки.

      Упродовж всього навчального року проводилась робота над підтриманням іміджу ЗДО: з метою висвітлення діяльності закладу, популяризації та інформаційної відкритості для всіх, хто зацікавлений у гармонійному і всебічному розвитку дітей, працює сайт закладу та група у соціальній мережі Facebook, інформація на яких постійно оновлювалась. Робота сайту та групи у фейсбук направлена на об’єктивне інформування громадськості про діяльність закладу та включення його в єдиний освітній інформаційний простір мережі Інтернет. Робота з організації освітнього процесу носила науково-методичний і пошуковий характер. Свої відносини з дітьми педагоги будували на основі педагогіки співробітництва та гуманізму, використовуючи особистісноорієнтований підхід.

 Державні програми, за якими будувався освітній процес: - Базовий компонент дошкільної освіти (нова редакція); - комплексна освітня програма для дітей від 2 до 7 років «Дитина» (наук. кер. проекту – Огнев`юк В. О., авт. колектив – Бєлєнька Г. В., Богініч О. Л., Вертугіна В. М. та ін.);

- парціальні освітні програми: - Програмно-методичний комплекс для спеціалізованих груп з порушеннями зору. «Про себе треба знати, про себе треба дбати», програма з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей віком від 3до 6 років (авт. Лохвицька Л.В.);  «Музично-казкові намистинки: оздоровчо-освітня робота з дітьми» (авт.Трофімченко І.Є.)

 Результативність діяльності педагогічного колективу – це якість надання освітніх послуг завдяки впровадженню інновацій та інтерактивних технологій. В закладі триває пошук способів підвищення ефективності освітнього процесу, нових ресурсів для досягнення кращих результатів в дошкільній освіті. Наші педагоги не задовольняються традиційними підходами, а налаштовані на творчість, експериментування; здатні розв'язувати нестандартні завдання, сприймати нововведення та освоювати їх. Інноваційна діяльність стала стимулюючим чинником у розвитку закладу. У ЗДО активно впроваджуються такі інновації: • Інноваційні методики: − «Виховання казкою». Автор Л.Фесюкова (педагоги групи № 5); − «Розвиток уяви та мовлення дітей». Автор Л. Фесюкова (педагоги групи № 7); − «Розвиток творчих здібностей дітей на заняттях з малювання». Автор Л. Шульга (педагоги групи № 3, № 6); - «Логічні блоки Дьєнеша» (вчитель-дефектолог О.Низькова).

      Вихователям вдалося поступово долати стереотипи використання стандартних занять і сміливо впроваджувати заняття інтегрованого типу, що і підвищило рівень результативності освітнього процесу. Педагогічний колектив зумів добитись на практиці принципу розвиваючого навчання, зробити педагогічний процес цікавим, творчим, пізнавальним. Слід відмітити педагогів В.Дмитрієнко, Л.Вержбицьку, Т.Дармограй, А.Романенко, І.Чикаленко, Л.Левицьку, О.Низькову освітня робота яких носить сучасний, інтерактивний характер, відзначалася високою ефективністю, одержанням позитивних результатів у навчанні та вихованні дітей. Добре продумане та логічно вибудуване планування роботи дозволило цим педагогам охопити весь спектр програмових завдань своєї вікової групи та доцільно розподілити їх на різні види діяльності, а належне дидактичне забезпечення навчання, використання інноваційних технологій, проведення різних видів та типів занять, належним чином організована робота дозволила досягти високого рівня знань та умінь вихованців.

У закладі створені безпечні, комфортні та доступні умови для перебування, розвитку, виховання та навчання дітей та праці. Територія дитячого садка огороджена, добре озеленена, обладнана розвивальними ігровими майданчиками, квітниками, городами та спортивним майданчиком для проведення ефективної освітньої діяльності. Прибирання території здійснюється вчасно та якісно. В інклюзивній групі створено умови для організації освітнього процесу, інтеграції та соціальної адаптації здобувачів дошкільної освіти із особливими освітніми потребами. Територія, будівля та приміщення закладу мають належні умови, є безпечними та доступними.

В нашому закладі є дві групи для дітей з порушеннями зору, де діти навчаються основним навичкам гігієни зору, а також, якщо це необхідно, і користуванню окулярами. За допомогою фіхівців садочка у дітей розвиваються всі елементи зорового сприймання: здатність бачити близько і далеко; спостереження за предметами, які рухаються;  вміння  розрізняти форму та величину предметів, колір, матеріал, з якого вони зроблені, розглядати картинки, орієнтуватися в просторі. Розвиток зорових функцій доповнюється також розвитком слуху, нюху, дотиком. З вихованцями групи спеціального призначення працюють два вчителя-дефектолога та кваліфікований медичний працівник Ж.Ратушняк, яка щодня проводить корекційну роботу в кабінеті охорони зору. Вихователі цих груп слідкують за правильним носінням дітьми окулярів, знають, що кожній гостроті зору відповідає своє робоче місце, вчать дітей новим іграм , враховуючи гостроту зору та діагноз, на заняттях обов’язково включають корекційні завдання.

      У закладі проводиться планомірна робота з питань фізкультурнооздоровчої роботи. У режимі дня витримані в часі і вимогах щоденні фізкультурні заняття та заняття на свіжому повітрі, піші переходи. Щоденно проводиться ранкова гімнастика, гімнастика пробудження, корегуючі вправи, фізкультурні розваги. Приділяється достатньо часу для бігу, лазіння, підлізання, метання, стрибків, виконання вправ, що сприяють розвитку рівноваги.

     Слід відзначити, що педагоги закладу систематично здійснюють роботу з охорони життя і здоров’я дітей, попередження дитячого травматизму, навчання вихованців правилам особистої безпеки, дорожнього руху, протипожежної безпеки. В усіх групах створене доцільне мобільне розвивально-предметне середовище з відповідними осередками для проведення організованої та самостійної діяльності дошкільнят, яке забезпечує різні види їх активності. Планомірно проводилась робота з обдарованими дітьми.

     З метою розвитку індивідуальних нахилів, творчих здібностей дітей в закладі функціонували такі гуртки: «Сонячні нотки» - навчання дітей грі на музичних інструментах (керівник О.Меднік), гурток еколого-народознавчий «Зелена аптека лікаря Айболить» (керівник М.Низькова), гурток образотворчого напряму «Незвичайні художники» під керівництвом Л.Вержбицької, гурток «Школа паперових чудес» (керівник В.Романенко), гурток «Зоряна мрія» (хореографія), керівник Т.Левченко,  «Пілатес», керівник  тренер з пілатесу та аеробіки О.Чорна. Виконуючи  основні завдання дошкільної освіти, в закладі організована робота гуртка "Пілатес". Пілатес – це комплекс вправ для всього тіла, який розвиває гнучкість і рухливість. Це один з найбільш безпечних видів тренувань. Жодні інші вправи не впливають на тіло настільки м'яко, одночасно зміцнюючи його. Тренування за системою "Пілатес" такі безпечні, що фізіотерапевти та спортивні лікарі радять використовувати їх для відновлювальної терапії навіть після травм хребта.

      Педагогічний колектив закладу переважно компетентний, уміє мобілізувати свої знання, уміння та досвід в певній ситуації. Назважаючи на незначний досвід проведення освітньої роботи з дітьми у дистанційній формі, педагоги закладу досить успішно перейшли до ней в умовах дії воєнного стану. Постійно підвищують свою професійну компетентність у різний спосіб: відвідують семінари, майстер класи, активно переглядають вебінари відомих науковців та практиків. Методичну допомогу педагогічним працівникам та поширення серед батьків педагогічних знань щодо забезпечення цілісного розвитку дитини, її фізичних, інтелектуальних і творчих здібностей шляхом виховання, навчання, соціалізації та формування необхідних життєвих навичок надає вихователь-методист Г.Гребенюк.

    Якість освіти значною мірою залежить від забезпечення наступності між суміжними освітніми ланками. Так, на етапі дошкільної освіти реалізація наступності полягає у формуванні в дітей старшого дошкільного віку готовності до шкільного життя. А на етапі початкового шкільного навчання – в урахуванні того рівня сформованості життєвих компетенцій, з яким дитина прийшла до школи, і опорі на нього. Такий підхід забезпечує поступальний природний розвиток особистості дитини.

   В роботі зі старшими дошкільниками важливо посилити ціннісні аспекти виховного значення та забезпечити наступність в роботі закладу дошкільної освіти і початкової школи з реалізації завдань духовного, трудового виховання. На жаль, в зв`язку з карантинними заходами, наші вихованці не відвідували уроки у школі, а школярі не брали участь у святах та виставках ЗДО.

       Освітній процес в закладі передбачає чергування різних видів діяльності. Заняття плануються з урахуванням розумового і фізичного навантаження. Нижче подаються узагальнені результати педагогічного обстеження дітей на рівень знань, умінь, навичок відповідно до вимог програми «Дитина».

 

 

 

 

 

 

 

Рівень сформованості логіко-математичної компетенції дітей

(станом на 31.05.2022р.)

 

 

Старша №6

Старша №7

Високий

15

13

Достатній

20

22

Середній

2

2

   Тобто, вихованці нашого садка мають в середньому достатній і високий рівень логіко-математичної компетенції.

 

Рівень сформованості мовленнєвої компетенції старших дошкільників(станом на 31.05.2022р.)

 

 

Старша група №6

Старша група №7

Високий

14

15

Достатній

19

17

Середній

4

5

   Такий результат обстеження пояснюється тим, що у дітей старшого дошкільного віку уже сформоване діалогічне мовлення, вміння вільно спілкуватися, збагачений словниковий запас.

 

 

Моніторинґ стану готовності до шкільного життя дітей-випускників показав:

< >За психологічними критеріями з 74 обстежених дітей готові до шкільного життя  випускників: 62 – високий і достатній рівень,  12– середній.За педагогічними критеріями з 74 обстежених до шкільного життя готові: 70 випускників, з них 60 випускників високого і достатнього рівня, 10 – середнього.

 

Психологічний критерій

Педагогічний критерій

Високий і достатній рівень

62

60

Середній рівень

12

10

 

Окреслилась позитивна динаміка щодо готовності дітей до шкільного життя.

 

Аналіз психологічної готовності до школи показав, що:

< >високий рівень готовності мають 49% дітей;достатній рівень – 31%;середній рівень – 20%;

 

 

Діти-випускники мають: на достатньому і високому рівні (55%) розвинуті психічні процеси, добрі потенційні можливості в галузі розвитку пізнавальних процесів; середній (34%) рівень працездатності; достатній (40%) і середній (45%) рівень розумової активності; сформовані навички навчальної діяльності (93%); діти мають достатній і середній рівень саморегуляції і самостійності, уміють слухати і виконувати вказівки дорослого, контролювати себе, оцінювати свої відповіді й відповіді однолітків; на достатньому рівні розвинуті дії мислення: серіація, класифікація, абстрагування; 10% дітей-випускників мають порушення у вимові звуків, що знизило результати засвоєння розділів програми з навчання мови; у дітей-випускників сформована мотивація на шкільні види діяльності – 85%, внутрішня позиція учня – група № 6 – 71%, група № 7 – 73%; ефективність системи підготовки дітей до школи 62% (високий та достатній рівень).

 

   До школи випустили 74 вихованця дошкільного закладу, що на 1 дитину менше , ніж в минулому році.

 

Кількісні показники щодо випуску дітей до школи за період

з 2018  по 2021 р.р.

 

Рік випуску

2018

2019

2020

2021

2022

Кількість дітей

71

75

68

75

74

 

   Вихователі старших груп І.Чикаленко, А.Романенко, М.Рожко, Л.Вержбицька приклали багато зусиль для того, щоб підготувати дітей до шкільного життя. Майже всі діти мають хороші знання з різних розділів програми, психологічно готові до шкільного життя.

   В КЗ «ДНЗ №13 ВМР» навчаються та виховуються діти із порушеннями зору та одна дитина з особливими освітніми потребами (затримка психічного розвитку). Тому зусилля вихователів, дефектологів, медсестер спільно з батьками були підпорядковані природі дитини, її індивідуальним особливостям розвитку, де головною проблемою залишається корекція, реабілітація та оздоровлення дітей.

 

Фізкультурно-оздоровча робота та медичне обслуговування

 

  Відповідно до вимог Міністерства охорони здоров’я в закладі дошкільної освіти здійснюється медичне обслуговування дошкільників. Старша медсестра Ю.Скрипник завжди уважно ставиться до дітей, батьків, вчасно проводить індивідуальні та групові консультації з питань охорони здоров’я.

   Вся медична робота у закладі спрямована на зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей, як того вимагає Закон України «Про дошкільну освіту».

   У КЗ «ДНЗ №13 ВМР» проводяться усі необхідні профілактичні заходи:

< >контролюється виконання санітарно-гігієнічних норм працівниками закладу на всіх ділянках;здійснюється щоденний огляд дошкільників при прийомі у заклад;проводиться інформаційна робота для батьків через соціальні мережі, сайт закладу, куточки в групах, в медпункті;розроблена тематика для медико-педагогічних нарадпроводяться усі санітарно-гігієнічні заходи протидії коронавірусу.Аналіз рівня захворюваності у 2021 – 2022 н.р.

 

 

   Всього дітей в КЗ «ДНЗ №13 ВМР» - 245, з них раннього віку – 32, дітей дошкільного віку – 213.

 

 

 На підставі системного аналізу захворюваності дітей і медичного моніторинґу можна зробити висновок: отримані результати зумовлено своєчасністю заходів, а саме:

< >системою профілактично-оздоровлювальних заходів, спрямованою на: пом’якшення адаптації дітей до умов закладу; профілактику сезонного росту захворюваності; виконанням заходів на протидію коронавірусної хвороби; компенсацію весняної вітамінної недостатності; зміцнення імунної системи часто хворіючих дітей; загартування; профілактику зниження зору;постійним обліком та аналізом проведення протирецидивного курсу оздоровлення;системою занять з фізичної культури;корекцією працездатності дітей на заняттях;індивідуалізацією та диференціацією освітнього процесу (врахування результатів і виконання рекомендацій згідно з моніторинґом стану здоров’я дітей);постійною співпрацею із сім’єю;контролем за дотриманням норм і правил гігієни та харчування дошкільників;контролем за фізичним розвитком дітей; виявленням глибинних причин відхилень коґнітивної та поведінкової сфери за допомогою проведення медико-психолого-педагогічних консиліумів;розробкою рекомендацій на допомогу вихователям, постійною роботою методичної ради над теоретичною обізнаністю педагогів і практичною їхньою підготовкою.вікові групи; тип закладу дошкільної освіти; режим харчування.підвищення психолого-педагогічної культури батьків;формування позитивно-емоційного ставлення до вихователів;індивідуальний підхід до роботи з сім’ями вихованців закладу;урахування вікових особливостей характеру батьків. 

 

 

         

 

1.1 Аналіз виконання завдань літнього періоду

 

Один з найважливіших заходів по зміцненню здоров’я дітей дошкільного віку – це належна організація роботи закладу  улітній період. Тривале перебування малят на свіжому повітрі, раціональне харчування, правильний режим – усе це позитивно впливає на стан здоров’я дітей, сприяє поліпшенню їхнього фізичного розвитку, підвищенню опірності організму проти різноманітних захворювань.

З метою ефективної організації літнього реріоду в  закладі дошкільної освіти складено план роботи на літній період, який включає в себе зміцнення матеріальної бази, створення умов для різноманітних ігор, оздоровчу роботу, ознайомлення дітей з навколишнім світом та природою, роботу з кадрами, тематичні тижні, фізкультурні свята і розваги, співпрацю з батьками влітку тощо.  У відповідності до вимог нормативної документації план роботи  розглянуто та затверджено на педагогічній раді.

Необхідною передумовою вдало спланованої та проведеної літньої кампанії є створення відповідної матеріальної бази.

Колективами та батьківським загалом докладено значних зусиль для облаштування та оформлення території закладу, створення умов для проведення загартування, різноманітних ігор, а саме:

< >дитячі майданчики обладнано ігровим інвентарем – турніками, декоративними пеньками, виробами фігур з шин та дерева, каруселями; наявне обладнання відремонтовано і пофарбовано;придбано відра для виносу води, лійки, таці, водяні термометри, рушники (для проведення загартовуючих заходів), басейни для ігор з водою та укомплектовано їх відповідною кількістю іграшок;виготовлено ряд атрибутів для забезпечення різних видів ігрової діяльності.проведено інструктажі з охорони праці, безпеки життєдіяльності працівників;створено безпечні, нешкідливі умови розвитку, виховання, навчання, оздоровлення дітейзагартування повітрям (ранковий прийом на свіжому повітрі та ранкова гімнастика з елементами дихальних вправ, щоденна гімнастика пробудження, повітряні ванни з вправами, ходіння босоніж, сон з доступом свіжого повітря, сонячні ванни тощо);загартування водою (умивання протягом дня прохолодною водою, полоскання рота, топтання по мокрій доріжці та інші).«Загартування влітку»;«Безпека дитини влітку»;«Організація харчування дошкільників влітку»;«Фізичне виховання дітей влітку» та ін.«Літній відпочинок дітей»; «Харчування  влітку»;« Дари літа смачні, а іноді і небезпечні»;«Загартування влітку» та ін.

 

1.2. Узагальнені висновки щодо здобутків, труднощів,

недоліків у роботі ЗДО

У практичній роботі нашого колективу є певні досягнення, які впливають на ефективність процесу виховання та навчання дошкільників. Керуючись основними положеннями нормативних документів, які визначають сучасну законодавчу базу й методичне забезпечення дошкільної освіти та планом роботи на 2021/2022 навчальний рік, колектив закладу зосередив увагу на пошуку оптимальних способів навчання та виховання дітей, збереження та зміцнення їх фізичного й психічного здоров’я, створення необхідних умов для досягнення кожним дошкільником достатнього рівня успішності, передбаченого державними стандартами БКДО.

          Методичні проблеми, над якими працював колектив закладу були актуальними, цікавими та відповідали вимогам. Робота над річними завданнями активізувала знання вихователів з теоретичних питань, підняла на більш високий рівень практичні навички кожного фахівця, надала чіткості та цілеспрямованості у роботі з вихованцями. В закладі створені оптимальні умови для гармонійного та повноцінного розвитку вихованців, а особлива увага приділена розвивальному середовищу яке сприяє зміцненню здоров’я, повноцінному фізичному розвитку та розкриттю творчого потенціалу дошкільників.

          Річний план за 2021/2022 навчальний рік дозволив досягти поставлених цілей. У наступному році закладу дошкільної освіти необхідно продовжувати роботу щодо підвищення якості підготовки дітей до школи, удосконаленню і впровадженню новітніх технологій з даного напрямку. Актуальними залишаються питання забезпечення сприятливих умов для здобуття дошкільної освіти дітям з особливими освітніми потребами шляхом максимального охоплення цих дітей дошкільною освітою та надання їм якісних освітніх послуг. Залишаються також проблемними питання організації тісної взаємодії сім'ї та ЗДО в компетентнісному становленні особистості дитини, удосконалення роботи з сім’єю щодо підвищення психолого-педагогічної культури батьків, формування позитивного емоційного ставлення та поваги до вихователів і дітей шляхом урізноманітнення форм спільної роботи.

Аналіз методичної роботи, проведеної протягом 2021/2022 н.р. показав, що у закладі створені належні умови для повноцінного професійного зростання педагогів та оволодіння сучасними педагогічними технологіями. Кількісний і якісний аналіз оцінювання методичних заходів, проведених протягом навчального року показав, що вони носили науково-методичний і пізнавальний характер, сприяли підвищенню професійної компетентності педагогів.

          Таким чином, аналіз роботи ЗДО за навчальний рік показав, що обрані форми і методи, об’єднані зусилля адміністрації та педагогічного колективу позитивно впливають на результативність роботи з кадрами та досягнення мети.

          Основними питаннями, що потрібно вирішити у наступному навчальному році є:

1.Посилити методичне зростання педагогічної майстерності.

2.Збільшити кількість практичних форм з метою підвищення якості оволодіння педагогами різноманітними ефективними прийомами і методами роботи з дітьми.

3.Надавати методичну допомогу молодим спеціалістам щодо формулювання індивідуальних науково-методичних тем та поглибленої роботи над ними.

4.Забезпечити участь кожного педагога в основних методичних заходах на наступний навчальний рік.

5.Розробити графік взаємовідвідування занять наставників та молодих спеціалістів.

6. Організовувати роботу педагогічного колективу щодо забезпечення системного підходу до інтеграції дітей з особливими освітніми потребами у освітнє середовище ЗДО;

 7.Забезпечувати відповідні умови для використання здоров`яформуючих та здоров`язбережувальних технологій в умовах ЗДО;

 8. Сприяти ранній етнізації та соціалізації дитини-дошкільника через ознайомлення з народним декоративно-прикладним мистецтвом;

 9.Формувати екосвідомість дошкільника;  

10.Дотримуватись системності та послідовності у роботі з дитячим колективом та в індивідуальній роботі з кожною дитиною;

11.Продовжувати пошук нових форм cпівпраці з батьками;

12.Продовжувати роботу щодо створення безпечного освітнього простору, забезпечення колективної та особистої безпеки учасників освітнього процесу.

          Річний план за минулий навчальний рік виконано. Надані чіткі рекомендації щодо подолання складнощів у роботі різних служб закладу, а також з педагогічними працівниками та вихованцями. Заходи, які спрямовані на усунення цих недоліків, обовязково будуть зазначені в наступних розділах плану роботи на 2022/2023 н.р.

Роботу педагогічного колективу за минулий навчальний рік оцінено як задовільну.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ II. Завдання на навчальний рік та літній період

 

Враховуючи підсумки роботи за минулий навчальний рік,

 в 2022 –  2023 навчальному році колектив визначає такі пріоритетні завдання:

 

1.Продовжити забезпечення відповідних умов для використання здоров`яформуючих та здоров`язбережувальних технологій в умовах ЗДО.

 

2.Поглибити роботу педагогів щодо ранньої етнізації та соціалізації дитини-дошкільника через ознайомлення з народним декоративно-прикладним мистецтвом.

 

3.Формування у дітей дошкільного віку  основ екокультури та осмисленного ставлення до живої природи.

 

 

Завдання на літній період:

 

< >Охорона життя та зміцнення здоров’я, всебічний фізичний розвиток, загартування та удосконалення функцій організму дітей, підвищення фізичної та розумової працездатності. 

 

< >Створення умов для ефективного оздоровлення дітей улітку шляхом    упровадження сучасних здоров’язбережувальних та здоров’яформувальних освітніх технологій.  

 

< >Активізація взаємодії з батьками з питання забезпечення психоемоційного комфорту дитини в умовах  закладу дошкільної освіти на початку нового навчального року.

Розділ ІІІ. Діяльність структур колегіального управління

3.1.План роботи загальних зборів трудового колективу

 

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

Відмітка про виконання

1

1.Створення, затвердження складу комісій КЗ «ДНЗ №13 ВМР» на 2022-2023н.р.

2.Про протиепідемічні заходи у ЗДО на період адаптивного карантину.

3.Розгляд кандидатур на нагородження з нагоди Дня працівників освіти, Дня дошкілля.

Вересень

Завідувач О.Браславець

 

Ст.медсестра Ю.Скрипник

 

Вихователь-методист Г.Гребенюк

 

2

1.Затвердження Правил внутрішнього трудового розпорядку КЗ «ДНЗ №13 ВМР» на 2023р.

2.Дотримання посадових обов’язків, правил внутрішнього трудового розпорядку та трудової дисципліни працівників ЗДО.

3.Про затвердження графіку щорічних чергових відпусток працівників КЗ «ДНЗ №13 ВМР» на 2023р.

4.Про створення комісій КЗ «ДНЗ №13 ВМР»

Грудень

Завідувач О.Браславець

 

 

Завідувач О.Браславець

 

 

 

Голова ПК

Г.Гребенюк

 

 

 

Завідувач О.Браславець

 

3

1.Стан харчування дітей за 2022р.

2.Підсумки виконання колективного договору за 2022р.

3.Стан роботи  з профілактики дитячого травматизму, охорони життя і здоров`я дітей

Лютий

Ст.медсестра Ю.Скрипник

Голова ПК Г.Гребенюк

 

Завідувач О.Браславець

 

 

4

1.Звіт завідувача КЗ «ДНЗ №13 ВМР» з питань статутної діяльності та виконання річного плану роботи за 2022-2023 н.р.

2.Організація роботи закладу в літній період.

Травень

Завідувач О.Браславець

 

 

 

Вихователь-методист Г.Гребенюк

 

 

 

3.2.План роботи ради по харчуванню

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

Відмітка про виконання

1

 

 

1.Якість продуктів харчування після отримання з бази.

2.Ведення документації з питань харчування.

3.Дотримання товарного сусідства.

Вересень

 

 

Завідувач, ст.медсестра, голова БА

Вихователь-методист

Ст.медсестра, завгосп

 

2

1.Дотримання технології приготування їжі, вихід та якість страв.

2.Дотримання вимог при зберіганні продуктів харчування.

3.Культура харчування дітей.

4.Створення умов у групах для харчування дітей.

Жовтень

Завідувач, ст.медсетра

 

Голова БА

 

 

Вихователь-методист

Завідувач, вихователь-методист

 

3

1.Дотримання вимог при видачі готових страв.

2.Забезпечення обладнанням, посудом, спецодягом. 3.Зберігання добових проб.

 

4.Дотримання строків реалізації продуктів. Товарне сусідство.

 

Листопад

Ст.медсетра

 

Завідувач

 

Вихователь-методист

Вихователь-методист

 

 

4

1.Санітарно-гігієнічний стан харчоблоку. Зняття та зберігання добових проб.

2.Якість продуктів харчування після отримання від постачальника.

3.Зняття залишків в коморі.

Грудень

Завідувач, ст.медсетра

 

Завідувач, завгосп

 

Ст.медсетра, завідувач

 

5

1.Забезпеченість миючими, дезінфікуючими засобами.

2.Дотримання технології приготування їжі, вихід та якість страв. Зберігання добових проб.

3.Дотримання товарного сусідства.

Січень

Завідувач,  завгосп

Ст.медсетра

Завідувач,  ст.медсестра, голова БА

Завідувач,  завгосп

 

6

1.Культура харчування дітей

 

2.Дотримання вимог під час збереження продуктів харчування.

3.Санітарно-гігієнічний стан харчоблоку та допоміжних приміщень.

4.Зняття залишків в коморі.

Лютий

Вихователь-методист

Ст.медсетра

Завідувач,  завгосп

 

Завідувач

Ст.медсетра

Голова БА

 

7

1.Дотримання технології приготування їжі, вихід та якість страв. Зберігання добових проб.

2.Аналіз виконання норм харчування.

3.Культура харчування дітей. Створення умов у групах для харчування дітей.

Березень

Завідувач,  ст.медсетра

 

 

Ст.медсестра

 

Вихователь-методист

 

 

8

1.Дотримання термінів реалізації продуктів. Умови зберігання продуктів харчування на харчоблоці, в коморі.

2.Відповідність об’єму страв для дітей.

3.Зняття та зберігання добових проб.

Квітень

Завідувач,  завгосп,

 

 

 

Завідувач

 

Ст.медсестра

 

 

9

1.Санітарно-гігієнічний стан приміщень, харчоблоку, комори.

2.Ведення документації з питань харчування.

3.Якість продуктів харчування після отримання від постачальника.

5.Зняття залишків у коморі.

Травень

Завідувач,  ст.медсетра

 

Завідувач,  Ст.медсестра

Завгосп,  Ст.медсестра

 

Голова БА

 

 

 

 

 

 

 

3.3.План роботи експертної комісії

 

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

Відмітка про виконання

1

Розгляд:

•    описів справ постійного, тривалого та тимчасового зберігання;

•    актів про вилучення для знищення документів не внесених до Національного архівного фонду

Протягом року

Експертна комісія

 

2

Перегляд інструкції з діловодства закладу дошкільної освіти, положення про архів та експертну комісію

За потреби

Експертна комісія

 

3

Розгляд пропозицій працівників закладу щодо визначення строків зберігання документів, не передбачених чинними нормативно-правовими документами

Протягом року

Експертна комісія

 

4

Проведення консультацій з працівниками закладу з питань оформлення і формування справ, упорядкування, обліку та зберігання документів

Протягом року

Г.Гребенюк,

олова експертної

комісії

 

5

Вивчення якості оформлення документів і формування справ, стану впорядкування, обліку та зберігання документів

Вересень

Г.Гребенюк,

голова експертної

комісії

 

6

Розгляд і схвалення номенклатури справ на 2023 рік

Грудень

Експертна комісія

 

7

Вивчення стану зберігання документів в архіві закладу дошкільної освіти

Квітень

Експертна комісія

 

8

Підбиття результатів діяльності експертної комісії та визначення завдань на наступний рік

Серпень

Г.Гребенюк,

голова експертної

комісії

 

9

Складання та затвердження плану роботи експертної комісії на 2023-2024н.р.

Серпень

Г.Гребенюк,

голова експертної

комісії

 

 

 

 

3.4. План виробничих нарад

 

Зміст  роботи

Термін виконання

Відповідальний

Відмітка про виконання

1

1. Робота закладу під час дії воєнного стану.

2. Дотримання санітарно-гігієнічних вимог. Особливості організації роботи ЗДО в умовах адаптивного карантину.

3. Програмно-методичне забезпечення

 

Вересень

О.Браславець

 

Ю.Скрипник

 

 

Г.Гребенюк

 

 

 

2

1. Виконання річного плану роботи за вересень-жовтень

2. Стан харчування за ІІІ кв. 2022р.

3. Взаємодія ЗДО з сім'єю, школою, громадськістю

4. Технічний стан будівлі та споруд.

 

Жовтень

 

Г.Гребенюк

 

Ю.Скрипник

 

О.Браславець

 

Л.Трохимчук

 

 

3

1. Сформованість культурно-гігієнічних навичок

2. Дотримання режимів прогулянок та провітрювання

3.Дотримання вимог щодо організації освітнього процесу під час адаптивного карантину

та дії воєнного стану.

 

Листопад

Г.Гребенюк

 

Ю.Скрипник

 

О.Браславець

 

 

 

 

4

1. Виконання річного плану роботи ЗДО за листопад-грудень

2. Стан харчування за IV кв.

3. Курсова перепідготовка

Грудень

Г.Гребенюк

 

 

О.Браславець

Г.Гребенюк

 

 

5

1. Стан організації медико-педагогічного контролю за проведенням фізкультурних занять

2. Аналіз результатів моніторингових досліджень стану харчування  в ЗДО за 2022р.

3. Дотримання інструкцій з охорони праці, охорони життя і здоров`я дітей.

 

Січень

Г.Гребенюк

 

 

 

Ю.Скрипник

 

 

О.Браславець

 

 

 

6

1. Виконання річного плану ЗДО за січень-лютий

2. Стан обладнання груп

3. Аналіз дотримання лімітів та режиму економії виробничих ресурсів.

 

Лютий

Г.Гребенюк

 

О.Браславець

Л.Трохимчук

 

 

 

7

1. Виконання річного плану роботи ЗДО за березень

2. Стан харчування за І кв. 2023р.

3. Дотримання санітарно-гігієнічних вимог.

 

Березень

Г.Гребенюк

 

О.Браславець

 

Ю.Скрипник

 

8

1. Про проведення благоустрою території ЗДО

2.Стан роботи з профілактики дитячого травматизму, охорони життя та здоров`я дітей

3.Про стан ведення ділової документації працівниками закладу.

 

Квітень

О.Браславець

 

Г.Гребенюк

 

 

О.Браславець

 

9

1. Виконання річного плану роботи закладу за 2022-2023н.р.

2.Обговорення та затвердження плану роботи на літній період 2023р. Особливості освітньої роботи з дітьми в літній період

3. Підготовка до нового 2023-2024н.р. та осінньо-зимового періоду

Травень

О.Браславець

 

Г.Гребенюк

 

 

 

Л.Трохимчук

 

 

 

 

 

3.5. План  нарад при завідувачу

 

Зміст  роботи

Термін виконання

Відповідальний

Відмітка про виконання

1

1.Аналіз створення належних умов для якісного впровадження освітньої програми «Дитина»

2. Про підготовку до опалювального сезону та роботи в осінньо-зимовий період.

3. Про дотримання працівниками закладу правил пожежної безпеки

Вересень

Г.Гребенюк

 

 

О.Браславець

 

 

 

2

1. Про проведення атестації педагогічних працівників у 2022-2023н.р.

2. Про стан батьківської плати за харчування

 3.Про підготовку до педради «Рання етнізація дитини в контексті формування

 соціально-громадянської компетентності»

Жовтень

 

О.Браславець

 

 

Ю.Скрипник

 

Г.Гребенюк

 

 

3

1. Стан фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми дошкільного віку

2. Про стан ведення ділової документації педагогів

3.Про дотримання працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку

Листопад

О.Браславець

 

 

Г.Гребенюк

 

 

О.Браславець

 

 

4

1. Про підготовку до проведення Новорічних світ

2. Стан корекційної роботи з дітьми з порушенням зору

3. Про санітарний стан приміщень та проведення протиепідемічних заходів

 

Грудень

О.Браславець

 

Г.Гребенюк

 

Ю.Скрипник

 

 

 

5

1. Атестація педпрацівників закладу.

2. Стан трудової дисципліни

3. Підготовка до педради «Формування у дітей дошкільного віку  основ екокультури та

осмисленного ставлення до живої природи»

Січень

Г.Гребенюк

 

О.Браславець

Г.Гребенюк

 

 

 

6

1. Стан роботи закладу щодо патріотичного виховання дітей

2. Профілактика та подолання булінгу в дитячому середовищі. Нормативні документи. Практики протидії цькуванню

3. Аналіз відвідування дітьми закладу за перше півріччя навчального року.

Лютий

Г.Гребенюк

 

О.Браславець

 

Ю.Скрипник

 

7

1. Організація роботи з безпеки життєдіяльності з дошкільниками та батьками

2. Про підсумки атестації педагогічних працівників закладу у 2022-2023н.р.

3. Стан харчування дітей в групах та дотримання працівниками санітарно-гігієнічних вимог.

Березень

Г.Гребенюк

 

 

О.Браславець

 

 

Ю.Скрипник

 

8

1. Підготовка до підсумкової пкдради

2.Підсумки перевірки календарних планів

3.Профілактика та подолання булінгу в  в дитячому середовищі. Нормативні документи. Практики протидії цькуванню

Квітень

О.Браславець

 

 

Г.Гребенюк

 

О.Браславець

 

9

1. Виконання річного плану роботи закладу та підсумки освітньої діяльності  за навчальний рік.

2. Діагностика знань дітей згідно вимог Базового компоненту та говність до шкільного життя дітей старшого дошкільного віку.

3. Аналіз стану роботи зі звернення громадян у 2022-2023н.р.

Травень

Г.Гребенюк

 

 

 

 

Г.Гребенюк

 

 

 

О.Браславець

 

 

 

 

 

3.6. План роботи

команди супроводу дитини з ООП

 

Зміст роботи

Термін проведення

Відповідальний

Відмітка про виконання

1.

Вдосконалити законодавчу базу, інструктивно-нормативну документацію, наукову, психолого-педагогічну літературу з питань інклюзивної освіти.

Протягом року

Завідувач, вихователь-методист

 

 

 

2.

Оновити банк даних закладу про дітей з особливими освітніми потребами та дітей-інвалідів.

Вересень

Завідувач, вихователь-методист

 

 

 

3.

«Офіційний вісник» ознайомлення з нормативно-правовою базою з організації інклюзивної освіти.

Вересень

М.Низькова

 

4.

Батьківський порадник «Психологічна  допомога батькам дітей з особливими освітніми потребами».

Протягом року

М.Низькова

 

 

5

«Особливості організації навчання, комплексної реабілітації, створення передумов для соціалізації дітей дошкільного віку в умовах інклюзії» (методичні рекомендації)

Вересень

Вихователь-методист

 

6.

Інформаційний дайджест «Сучасні підходи до організації роботи з дітьми з особливими освітніми потребами»

Жовтень

Вихователь-методист

 

7.

Консультація для педагогів «Формування позитивного ставлення до навчання у дітей з особливими потребами».

Грудень

Вихователь-методист

 

8.

Педагогічний калейдоскоп «Дитячий колектив – основа формування соціальної компетентності дошкільників з особливими потребами»

Грудень

Завідувач

 

 

9.

Проблемна бесіда «Адаптація в середовище дітей з особливими освітніми потребами»

Січень

Вихователі

 

10.

Педагогічна скринька «Психологічна діагностика дитини з порушеннями розвитку».

Лютий

Асистент вихователя

 

11.

Синтез думок «Фізичний розвиток дітей з особливими освітніми потребами»

 

Березень

Вихователі

 

 

 

Консультація для педагогів

«Значення ляльки-мотанки для формування духовний пріоритетів дітей з особливими потребами»

Березень

Асистент вихователя

 

12.

Практична година «Музична скринька» (психологічна реабілітація дітей засобами музикотерапії).

Квітень

О.Меднік  Т.Левченко

 

 

13.

Бюро педагогічних знахідок «Поділись надбаннями» (підведення підсумків роботи за рік).

Травень

Завідувач, вихователь-методист

 

 

 

 

 

 

Розділ ІV. Робота методичного кабінету

 

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

Відмітка про виконання

1

Своєчасно доводити до педагогічних працівників інструктивні та нормативні документи з питань виконання законів Міністерства освіти

 і науки України

Протягом

року, один раз на місяць

(за потребою)

Вихователь-методист

Г.Гребенюк

 

2

Поповнювати фонд методичного кабінету науково-методичною літературою з питань навчання та виховання дітей. Створити анонсовану картотеку на нову літературу

Протягом року

Вихователь-методист Г.Гребенюк

 

3

Поповнити оснащення методичного кабінету розробками, наочними та методичними посібниками, літературою за оновленою програмою виховання і навчання «Дитина»

Протягом року

Вихователь- методист, вихователі

 

4

Організувати гурткову роботу за здібностями та інтересами дітей

Вересень, 2022р.

Вихователь-методист, вихователі

 

5

Оформити:

- стенд «Атестація-2022-2023 н.р.»

 - стенд «Готуємось до  педради»;

- стенд - виставку дитячих малюнків;

- стенди з інформацією про методичну роботу закладу;

- виставку гуртківців.

- сторінку сайту закладу «Новинки дошкільної педагогіки»

Протягом року

Вихователь-методист

Г.Гребенюк

 

 

 

 

 

 

 

6

Розробити:

- методичні рекомендації «Сюжетно - рольова гра в ЗДО».

 - Методичні рекомендації щодо організації предметно-розвивального середовища в системі національно-патріотичного виховання дошкільників;

 - методичні рекомендації щодо ознайомлення дітей з народно-прикладним мистецтвом;

- методичні рекомендації щодо роботи з дітьми з особливими потребами;

 - методичні рекомендації щодо організації літнього оздоровлення дітей; дошкільного віку

- конспекти інтегрованих занять.

Протягом року

 

 

 

 

 

 

 

Вихователь- методист, вихователі

 

7

Виготовити:

 • каталог репродукцій картин для ознайомлення дітей із живописом;
 • поповнити папки з патріотичного виховання;
 • поповнити папки з правового та економічного виховання;
 • поповнити папки по роботі з дітьми з особливими потребами;

 

Протягом року

Вихователь-методист, вихователі

 

8

Проводити:

- аналіз психологічного та інтелектуального розвитку дітей ЗДО;

- виставки новинок методичної літератури;

- Дні Здоров’я;

- конкурс на краще оформлення міні-методкабінету

 

 

Жовтень, квітень

 

 

Протягом року

Вихователь- методист, вихователі

 

Првести конкурс «Осіння фантазія»

Жовтень, 2022р.

Вихователь- методист, вихователі

 

9

Взяти участь у міському конкурсі «Зимова феєрія»

 (залежно від епідситуації)

 

 

Грудень 2022р.

 

Вихователі, батьки, діти

 

 

 

10

Провести конкурс "Город на підвіконні"

Лютий-березень, 2023р.

Вихователь- методист, вихователі

 

 

Взяти участь у міському конкурсі «Чарівна квітка»

(залежно від епідситуації)

 

 

01.06.2023р.

 

Вихователі, батьки, діти

муз. керівники

 

10

Проводити тематичні тижні, декадники, тижні педагогічної майстерності, семінари – практикуми, виставки дитячих робіт

Протягом року

Вихователь- методист, вихователі

 

11

Укомплектувати картотеку періодичних видань за 2022р.

До 31.12.2022

Вихователь-методист Г.Гребенюк

 

 

12

Поновити портфоліо педагогів

Протягом року

Вихователь- методист, вихователі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ V. Методична робота з кадрами

 

5.1. Підвищення фахової кваліфікації та педагогічної майстерності вихователів

Зміст роботи

Відповідальний

Термін виконання

Відмітка про виконання

1

Надавати методичну допомогу вихователям, створюючи умови для підвищення педагогічної майстерності

Вихователь-методист Г.Гребенюк

Протягом року

 

2

З метою підвищення поінформованості педагогічних працівників проводити огляд нормативних документів, новинок методичної літератури та фахової періодики

Вихователь-методист Г.Гребенюк

1 раз на місяць

 

3

Ознайомити педагогів з

інструктивними матеріалами,

наказами Міністерства освіти та міського Департаменту освіти

Завідувач

По мірі надходження

 

4

Визначити  постійними слухачами м/о міста вихователів:

Віннічук – ран.вік

Л.Маляренко -стар.гр.

І.Низькову – стар.гр.

А.Романенко – мол.гр.

Л.Вержбицьку – мол.гр.

В.Дмитрієнко – сер.гр.

Л.Левицьку - сер. гр.

О.Сухову-  спец. гр

Г.Хлівну- спец.гр.

Завідувач, вихователь-методист, вихователі

Згідно з планом роботи методичних об`єднань

 

5

Заслуховувати звіти педагогічних працівників про участь у м/о, семінарах, самоосвіту, заочне навчання

Вихователь – методист

Г.Гребенюк

Протягом року

 

6

Провести чергову атестацію педагогів згідно плану атестації і Типового положення про атестацію педагогічних працівників

Вихователь – методист

Г.Гребенюк

Протягом року

 

7

З метою якісного підвищення професійної майстерності педагогів:

- атестувати у 2022 -2023 навчальному році таких педагогів:

1.Вихователів:

- В.Дмитрієнко,

- І.Чикаленко

2.Вихователя-методиста: Г.Гребенюк

З метою підвищення якості проведення атестації, вивчити систему роботи педагогів, які підлягають атестації (чергової, позачергової)

Завідувач, вихователь-методист, атестаційна комісія

09.2022 – 03.2023

 

8

З метою вивчення досвіду роботи кращих вихователів проводити тижні педагогічної майстерності

Вихователь – методист Г.Гребенюк

Протягом року

 

9

Направити на курси підвищення кваліфікації при обласному інституті післядипломної освіти (ВАБО):

Вихователів:

 • Л.Левицьку,
 • В.Романенко,
 • Л.Вержбицьку,
 • О.Сухову,
 • А.Романенко,
 • М.Рожко.

Музкерівника: Т.Левченко             

Завідувач

О.Браславець

 

Протягом року

 

 

 

10

Із метою підвищення якості реалізації річних завдань:

 • скласти плани роботи педагогів по темам самоосвіти;
 • забезпечити анкетування, тестування педагогів, батьків, дітей;
 • створити позитивний мікроклімат на заняттях і у повсякденному житті, враховуючи педагогіку співробітництва

Вихователь-методист Г.Гребенюк

Протягом року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. Самоосвіта вихователів

 

Тема роботи

Відповідальний

Термін

Відмітка про виконання

1

«Виховання любові та екосвідомого ставлення до природи у дітей дошкільного віку»

І.Низькова

Протягом року

 

2

«Форми і види плануваня у закладі дошкільної освіти »

І.Чистяк

Протягом року

 

3

«Формування фінансово-економічної грамотності дошкільників»

Л.Вержбицька

Протягом року

 

4

  «Планування та керування творчими іграми дітей в закладі дитячої освіти»

Л.Левицька

Протягом року

 

5

«Прийоми та методи розвитку дрібної моторики дошкільнят»

Т.Дармограй

Протягом року

 

6

«Підготовка і організація сюжетно-рольових ігор у роботі з дошкільниками»

М.Низькова

Протягом року

 

7

«А»

І.Чикаленко

Протягом року

 

8

«Формування екологічної компетентності дошкільника»

А.Романенко

Протягом року

 

9

«Використання нетрадиційного спортивного обладнання для фізичного розвитку дітей»

О.Сухова

Протягом року

 

10

«Казкотерапія – сучасний метод роботи з дітьми дошкільного віку»

В.Романенко

Протягом року

 

11

 «Сенсорне виховання дітей раннього віку»  

Віннічук О.П.

Протягом року

 

12

 «Lego-конструювання, як засіб пізнавального розвитку дітей дошкільного віку»

М.Рожко

Протягом року

 

13

 «Економічне виховання дошкільників»

Л.Маляренко

Протягом року

 

14

«Розвиток мовленнєвої компетентності дітей з порушенням зору»

Г.Хлівна

Протягом року

 

15

 «Формування логіко-математичної компетеннтності дитини-дошкільника з порушенням зору

Н.Шкуренко

Протягом року

 

16

«Специфіка роботи музичного оркестру в дитячому садку»

О.Меднік

Протягом року

 

17

«Музичні ігри як засіб розвитку творчих здібностей дитини»

Т.Левченко

Протягом року

 

18

«Формування кольоросприймання у дітей з порушенням зору»

О.Низькова

Протягом року

 

19

«А» 

В.Дмитрієнко

Протягом року

 

20

 «Сенсорно-інтеграційна робота з дітьми, що мають порушення зору»

Н.Добровольська

Протягом року

 

21

«Використання дидактичних ігор для формування математичних здібностей у дітей дошкільного віку»

О.Браславець

Протягом року

 

22

«Співпраця батьків і вихователів»

С.Овчиннікова

Протягом року

 

 

5.3.Наставництво

 

№ з/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальні

Відмітка про виконання

1.

З метою підвищення якості освітнього процесу призначити наставників молодих педагогів:

Для молодого вихователя 2-й р. р.:

І.Чистяк – Л.Маляренко.

Для молодих вихователів 3-й р. р.:

О.Віннічук – В.Романенко

Протягом року

 

Завідувач

Вихователь-методист

 

2.

Скласти план наставництва.

Вересень 2022

Педагоги-

наставники

 

3.

Здійснювати контроль за ходом наставництва.

Протягом року

Завідувач

Вихователь-методист

 

4.

Надання консультацій молодим педагогам.

Протягом року

Педагоги-

наставники

 

5.

Проведення співбесід з питань організації освітнього процесу.

Протягом року

Вихователі-методисти

 

6.

Спільні розробки конспектів занять, виготовлення дидактичних посібників.

Протягом року

Наставник та молодий педагог

 

7.

Організувати взаємовідвідування занять, режимних моментів.

Протягом року

Наставник та молодий педагог

 

8.

Забезпечити участь молодих спеціалістів у районних та міських методичних обʼєднаннях

Протягом року

 

Вихователь-методист

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4. Педагогічні ради

 

Зміст роботи

Форма

Термін проведення

Відповідальний

Відмітка про виконання

 

Засідання № 1

Про завдання діяльності колективу та пріоритетні напрямки створення іміджу сучасного закладу дошкільної освіти. Організаційна педрада

1

1.Виконання рішень попереднього засідання педради.

2.Аналіз результатів освітньої та методичної роботи за минулий рік та основні педагогічні проблеми і завдання педагогічного колективу на 2022 – 2023 н.р. Обговорення і затвердження плану роботи КЗ «ДНЗ №13 ВМР» на  2022-2023 н.р.

3.«Про стан захворюваності по  закладу дошкільної освіти за навчальний рік»

4. Організаційні питання початку нового навчального року: вибір, обговорення та затвердження комплексних та парціальних програм освітньої роботи, форм планування, орієнтовного розподілу часу та організованої освітньої  діяльності, використання інноваційних технологій.

5. Підсумки огляду – конкурсу підготовки груп до нового навчального року. Презентація новинок методичної літератури і посібників.

6. Аналіз виконань завдань літнього оздоровлення.

Довідка

 

 

 

Інформація

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доповідь

 

 

 

 

 

Обговорення та затвердження

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обговорення

 

 

 

 

 

 

Довідка

 

серпень

 

 

 

 

Завідувач

О.Браславець

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ст. медсестра

Ю.Скрипник

 

 

 

Вихователь-методист Г.Гребенюк

 

 

 

 

 

 

Завідувач О.Браславець

 

 

 

Вихователь-методист Г.Гребенюк

 

 

 

Вихователь-методист Г.Гребенюк

 

 

 

 

 

Зміст роботи

Форма

Термін проведення

Відповідальний

Відмітка про виконання

 

Засідання № 2

«Формування у дітей дошкільного віку  основ екокультури та

осмисленного ставлення до живої природи»

(педагогічний форум)

 

2

1. Виконання рішень попереднього засідання педради.

2. Праграма «Дитина» про формувння екологічної компетентності дитини дошкільного віку.

3.Сучасні підходи до організації роботи з формування дитячої екокультури у інших країнах світу.

3.Способи формування у дітей осмисленного ставлення до живої природи

4. Скарбничка дидактичних ігор екологічного змісту

5.Підсумки тематичного контролю «Стан роботи закладу з формування екологічної компетентності дітей дошкільного віку»  

Довідка

 

 

Інформація

 

 

 

Презентація

 

 

 

 

З досвіду роботи

 

 

Виставка-конкурс

 

 

 

Довідка

 

 

 

 

 

 

 

Листопад

 

 

 

 

Завідувач О.Браславець

 

 

Вихователь- методист Г.Гребенюк, педагоги

І.Чикаленко, педагоги

 

 

Педколектив

 

 

 

Вихователь- методист Г.Гребенюк

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

Зміст роботи

Форма

Термін проведення

Відповідальний

Відмітка про виконання

 

Засідання № 3

«Рання етнізація дитини в контексті формування

 соціально-громадянської компетентності»

(круглий стіл)

 

3

1. Виконання рішень попереднього засідання педагогічної ради.

2.Формування

соціально- громадянської компетентності дитини як педагогічний виклик сучасності.

3.Створення умов для ранньої етнізації та формування

соціально-громадянської компетентності дитини в закладі дошкільної освіти.

4. Консолідація зусиль педагогів і батьків для зміцнення національної ідентичності дітей.

5. Підсумки тематичного контролю «Стан роботи закладу щодо формування соціально-громадянської компетентності дітей дошкільного віку»

Довідка

 

 

 

Інформація

 

 

 

 

 

Методичний огляд

 

 

 

 

 

 

З досвіду роботи

 

 

Довідка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лютий

 

 

 

 

Завідувач О.Браславець

 

 

 

 

Вихователь- методист Г.Гребенюк, педагоги

 

 

 

 

В.Дмитрієнко, педагоги

 

Вихователь- методист Г.Гребенюк

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміст роботи

Форма

Термін проведення

Відповідальний

Відмітка про виконання

 

Засідання № 4

Підсумкова педрада

4

1. Інформація про виконання рішень попередньої педради

2.Результативність роботи колективу дошкільного закладу у 2022/2023 н.р.

3.Аналіз соціально-педагогічної та емоційно-вольової готовності старших дошкільників до шкільного життя

4.«Відкритий мікрофон» (пропозиції вихователів до вибору пріоритетних напрямів на 2022/2023 н.р)

5. «Літо на порозі» - (організація роботи під час літнього періоду)

 

6.Затвердження плану на літній період 2022 р.

Інформація

 

 

 

Звіт

 

 

 

Аналіз

 

 

 

 

 

 

Панорама  ідей

 

 

Презентація

 

 

Обговорення

Травень

2023

 

 

 

 

 

 

Вихователь-методист Г.Гребенюк           

Завідувач О.Браславець

 

 

Вихователь-методист Г.Гребенюк           

 

 

 

Вихователі всіх вікових груп

 

 

Вихователь-методист Г.Гребенюк           

 

Педколектив

Завідувач О.Браславець

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

5.5.Семінари, практикуми, творчі групи, проекти

 в дитячому садку

 

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

Відмітка про виконання

1

Педагогічні читання  «Виховання природничо-екологічної культури на засадах літературної спадщини В.Сухомлинського»

Жовтень

Вихователь-методист Г.Гребенюк

 

2

Творча група «Використання здоров`яформуючих та здоров`язбережувальних технологій в умовах ЗДО»

(2-й рік роботи)

Протягом року

Вихователь

О.Сухова

 

3

Круглий стіл «Протидія булінгу в закладі дошкільної освіти»

Грудень

Вихователь-методист Г.Гребенюк

 

4

Тренінг: «Діти з особливими потребами в групі дитячого садка»

 

Січень

Вихователь-методист Г.Гребенюк

 

5

 Брейн-ринг для педагогів «Від екології природи – до екології душі»

 

Березень

Вихователь-методист Г.Гребенюк

 

6

Семінар-практикум «Рання етнізація та соціалізація дитини-дошкільника через ознайомлення з народним декоративно-прикладним мистецтвом»

(2-й рік роботи)

 

Протягом року

Вихователь

Т.Дармограй

 

 

 

5.6. Творча група

(2-й рік роботи)

«Використання здоров`яформуючих та здоров`язбережувальних технологій в умовах ЗДО»

Мета: удосконалити та узагальнити педагогічні знання та практичні уміння педагогів з питань використання здоров`яформуючих та здоров`язбережувальних технологій в умовах ЗДО, формування свідомої, осмисленої позиції дитини до цінності власного здоров`я, поліпшити якість освітнього процесу, його методичне забезпечення.

Керівник творчої групи: вихователь О.Сухова

Тривалість роботи: 5 занять

Категорія слухачів: вихователі, музичні керівники, вчителі-дефектологи

 

Зміст  роботи

Дата

Форма

Відповідальний

Відмітка про виконання

1.

Заняття №1

1.Кольоротерапія. 2.Використання засобів кольоротерапії

у роботі з дітьми, що пережили стресову ситуацію.

3.Розробка і підбір ігор з кольоротерапії.

 

Вересень

 

 

Інформація

Обговорення

 

 

 

 

 

О.Сухова

Всі педагоги

 

Всі педагоги

 

 

2.

Заняття №2

1.Казкотерапія як засіб розвитку дошкільнят

2.Розробити міні-практикум для батьків щодо використання казки як «терапевтичного засобу»

 

Листопад

 

Повідомлення

 

Бюро знахідок

 

А.Романенко

 

Всі педагоги

 

 

 

 

3.

Заняття №3

1.Фітотерапія в оздоровчій роботі з дітьми.

 

2.Із системи «Хатха-йога». Найважливіші правила здоров`я.

3.Йога для здоров`я.

 

Січень

 

Експрес-повідомлення

 

Інформація

 

 

Фізичний релакс

 

Н.Шкуренко

 

 

І.Низькова

 

 

Усі педагоги

 

4.

Заняття №4

1.Музикотерапія.

 

 

2.Підбір музичного матеріалу.

 

3. Різні види самомасажу, ходіння по доріжках здоров'я, загартувальні   процедури

 

Березень

 

Музична інформаційна хвиля

Домашне завдання

Методичні

підказки

 

Т.Левченко

 

 

Музичні керівники.

Вихователь-методист

 

5.

Заняття №5

1. Фітбол – гімнастика. Степ – аеробіка. Ігровий  стретчінг. Сендплей.   

2.Підведення підсумків роботи творчої групи

 

 

Травень

 

Педагогічна реклама

 

 

Звіт керівника творчої групи

 

А.Романенко

 

 

О.Сухова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.7. Семінар-практикум (2-й рік роботи)

Тема: «Рання етнізація та соціалізація дитини-дошкільника через ознайомлення з народними промислами та декоративно-прикладним мистецтвом України»

Мета: поглибити та узагальнити знання педагогів з питань української культури; сприяти етнізації та соціалізації дітей через ознайомлення з народним декоративно-прикладним мистецтвом в закладі дошкільної освіти. Оволодіти теорією питання, підвищити та удосконалити фаховий рівень педагогічної майстерності.

Керівник семінару: вихователь В.Дмитрієнко

Тривалість роботи: 5 годин

Категорія слухачів: вихователі, музичні керівники, вчителі-дефектологи

 

Зміст і форма роботи

Термін виконання

Відповідальний

Відмітка про виконання

1.

1.Гончарство: давне українське ремесло (історичний екскурс).

 

2.Опішня: «Гончарна столиця» України зі світовою славою (інформація)

3.Основи та особливості опішнянського розпису. (практичне завдання)

Жовтень

Вихователь-методист

Г.Гребенюк

І.Чикаленко

 

 

В.Дмитрієнко

Усі вихователі

 

 

2.

1.Розписи України. Історія Петриківського розпису. (презентація)

2.Малювання мазків (практичне завдання).

 

Грудень

 

 

 

 

Вихователь-методист

Г.Гребенюк

В.Дмитрієнко

Усі вихователі

 

3.

1.Український стиль. Косівський розпис. (віртуальна екскурсія до музею).

2.Ознайомлення дошкільників з елементами косівського розпису (методичні поради).

2.Презентація виробів, оздоблених косівським розписом

Лютий

Л.Левицька

 

 

Вихователь-методист

 

Усі вихователі

 

 

 

 

4.

1.Народне мистецтво яворівського краю (теоретичний матеріал).

2.Рекомендації щодо ознайомлення дошкільників з українською народною деревяною іграшкою.

3.Розробка інтегрованих конспектів занять на дану тему.

Квітень

Л.Маляренко

 

 

 

Вихователь-методист

 

 

Усі вихователі

 

5.

1.Самчиківський та Васильківський розписи (довідка)

2.Дивовижний світ М.Приймаченко (повідомлення).

3.Результативність роботи семінару (аналіз)

 

Травень

Л.Левицька

 

 

І.Чикаленко

 

В.Дмитрієнко

 

 

 

 

 

 

 

5.8. Консультації для педагогів

 

Тема консультації

Термін виконання

Відповідальний

Відмітка про виконання

 

1

«Предметне розвивальне середовище як чинник всебічного розвитку дитини»

Вересень

Завідувач О.Браславець Вихователь-методист Г.Гребенюк

 

 

2

Мовленнєві заняття в системі сучасної дошкільної освіти

Вересень

Вихователь-методист Г.Гребенюк

 

 

2

«Проведення ранкової гімнастики з дітьми дошкільного віку»

( методичні рекомендації )

Жовтень

Вихователь-методист Г.Гребенюк

 

 

3

 «Логіко-математичний розвиток дошкільників засобами казки»

Жовтень

Завідувач О.Браславець

 

 

4

«Необхідність оптимізації ЗДО та сім`ї в процесі організації роботи з екологічного виховання»

Листопад

Завідувач О.Браславець

 

 

5

Консультація «Виховуємо любов до природи»

Листопад

Вихователь-методист Г.Гребенюк

 

 

6

«Як спілкуватись з агресивно налаштованими батьками та як успішно провести зустріч з батьками» 

Грудень

Вихователь-методист Г.Гребенюк

 

 

7

«Як підвищити працездатність дошкільнят»

 

Січень

Вихователь-методист Г.Гребенюк

 

 

8

«Формування у дитини національної ідентичності як основи справжньої любові до Батьківщини»

 

Лютий

Завідувач О.Браславець

 

 

9

«Формування основ патріотичного виховання дітей в умовах сучасного закладу дошкільної освіти»

( методичні рекомендації )

Лютий

Вихователь-методист Г.Гребенюк

 

 

10

«До перлин народної мудрості»

Березень

Вихователь-методист Г.Гребенюк

 

 

 

 

11

«Скоро до школи. Забезпечення наступності між дошкільною та початковою освітою»

Квітень

Завідувач О.Браславець

 

 

 

12

«Праця – ефективний засіб формування предметно-практичної компетенції дошкільників»

(методичні рекомендації)

Квітень

Вихователь-методист Г.Гребенюк

 

 

13

«Дошкільник напередодні шкільного життя»

 

Травень

Вихователь-методист Г.Гребенюк

 

 

 

 

             

 

 

 

 

5.9. Консультації для вихователів спец. груп  (діти з порушеннями зору)

 

Тема консультації

Термін виконання

Відповідальний

Відмітка про виконання

1

«Особливості організації корекційно-розвивального середовища у закладі дошкільної освіти для дітей з порушенням зору»

Вересень

Вихователь-методист Г.Гребенюк

 

2

«Розвиток та корекція зорового сприймання у дітей з порушенням зору»

Жовтень

Вчитель-дефектолог

Н.Добровольська

 

3

«Хромотерапія, як метод роботи з дітьми з порушенням зору»

Грудень

Вчитель-дефектолог

О.Низькова

 

4

«Дидактичні ігри для вправ з відновлення зорового сприйняття та бінокулярного зору»

Березень

Вихователь-методист Г.Гребенюк

 

 

5.10.Консультації для вихователів

 інклюзивної групи

Тема консультації

Термін виконання

Відповідальний

Відмітка про виконання

1

«Особливості організації навчання, комплексної реабілітації, створення передумов для соціалізації дітей дошкільного віку в умовах інклюзії» (методичні рекомендації)

Вересень

Вихователь-методист Г.Гребенюк

 

2

«Формування позитивного ставлення до навчання у дітей з особливими потребами»

Грудень

Вихователь-методист Г.Гребенюк

 

3

«Значення ляльки-мотанки для формування духовний пріоритетів дітей з особливими потребами»

Березень

Асистент вихователя

 

 

 

5.11. Колективні перегляди занять

 

Назва заходу

Термін проведення

Відповідальний

Відмітка про виконання

1.

«Досліджуємо повітря»

(інтегроване заняття для дітей старшої групи з пріоритетом дошуково-дослідницької діяльності)

 

 

Листопад

    І.Низькова

 

 

 

 

2

«Про корисні апельсини – насолоду для дитини»

(інтегроване заняття для дітей молодшої групи)

Грудень

М.Рожко

 

3

«Україна колядує»

(музична розвага для дітей старшого віку )

Січень

Т.Левченко

 

4

«Ось цибулька для салату, вітамінами багата»

(інтегроване заняття для дітей молодшої групи)

Лютий

А.Романенко

 

5

«Диво-глину дослідили й з неї поросят зліпили»

(інтегроване заняття для дітей спецгрупи з порушенням зору)

Березень

О.Сухова

 

6

«Природі ми допомагали і комашиний світ вивчали»

(інтегроване заняття для дітей середньої групи)

Квітень

Л.Левицька

 

 

 

 

5.12. Проведення тематичних тижнів професійної майстерності педагогів

 

Тема

Термін виконання

Відповідальний

Відмітка про виконання

1

Тижневик протипожежних заходів

Вересень

Вихователь-методист Г.Гребенюк, вихователі

 

2

Тиждень знань безпеки життєдіяльності

Листопад

Вихователь-методист Г.Гребенюк, вихователі

 

3

Тижневик здорового способу життя

Лютий

Вихователь-методист Г.Гребенюк, вихователі

 

4

Екологічний тижневик

Квітень

Вихователь-методист Г.Гребенюк, вихователі

 

5

Тиждень знань  безпеки життєдіяльності

Квітень

Вихователь-методист Г.Гребенюк, вихователі

 

6

Тиждень безпеки дитини

Травень

Вихователь-методист Г.Гребенюк, вихователі

 

 

 

 

Розділ VІ. Внутрішня система оцінювання якості освітньої діяльності

 

Назва контролю

Форма контролю

Форма відбиття

Групи, що перевіря

ються

Термін виконан

ня

Відповідаль

ний

Відмітка про виконання

1

Стан освтньої роботи в групі раннього віку

Комплекс-

ний

До наказу

Група  №1

 

Грудень

Завідувач, методист

 

2

Стан роботи закладу із використання здоров`язбережувальних здоров`яформуючих технологій.

Комплекс-

ний

До наказу

Всі групи

Січень

Завідувач, вихователь-методист

 

3

Стан освітньої роботи в середніх групах

 

Комплекс-

ний

До наказу

 

Березень

Завідувач, методист

 

Тематичні контроль

 

1

 

«Стан роботи закладу з формування екологічної компетентності дітей дошкільного віку»

Тематичний

До педради

Всі

групи

 

Листопад

Завідувач, методист

 

2

«Стан роботи закладу щодо формування соціально-громадянської компетентності дітей дошкільного віку»

Тематичний

До педради

Всі

групи

 

Лютий

Завідувач, вихователь-методист

 

3

«Стан співпраці закладу з батьками вихованців»

Тематичний

До наказу

Всі групи

Квітень

Завідувач, вихователь-методист

 

4

Готовність до шкільного життя дітей старшого дошкільного віку

 

Тематичний

До педради

Старші групи

Травень

Завідувач,

вихователь-методист

 

 

 

 

 

 

 

Оперативно-оглядовий контроль

1

Підготовка до літнього періоду

Оперативно-оглядовий

До педради, довідка

Всі групи

Травень

Завідувач, вихователь-методист, ст.медсестра

 

                 

 

Оперативно-якісний контроль

 

1

Вивчення компетентності дітей

Оперативно-якісний

До відома

(аналітична документація)

Всі

групи

 

Вересень,травень

Вихователь-методист

 

2

Обстеження нервово-психічного розвитку дітей раннього віку

Оперативно-якісний

До відома

(аналітична документація)

Група раннього віку №1

Жовтень, травень

Вихователь-методист

 

3

Обстеження фізичного рівня розвитку дошкільників

Оперативно-якісний

До відома

(аналітична документація)

Всі

групи

 

Вересень, травень

Вихователі дошкільних груп

 

 

Попереджувальний контроль

 

1

 

Стан

документації

педагогів

Оглядовий

До відома

Всі групи

1 раз в квартал

Вихователь- методист Г.Гребенюк

 

 

2

 

 

Перевірка

планувань

календарних

планів

Поточний

До відома

Всі групи

1 раз на місяць

Вихователь-методист

Г.Гребенюк

 

3

Перевірити виконання інструкції з охорони життя та здоров’я дітей в ЗДО

Фронтальний

До відома

Всі групи

1раз/3м.

Завгосп Л.Трохимчук, методист, завідувач

 

4

Стан харчування дітей в закладі

Поточний

До відома

Всі групи

1 раз на 2 місяці

Вихователь-методист

Г.Гребенюк

 

5

Підготовка вихователів до робочого дня

Вибірковий

До відома

Всі групи

 1раз/3 міс.

Завідувач, вихователь-методист

 

                 

 

 Розділ VІІ. Співпраця з батьками

(форми проведення залежать від епідситуації)

 

Зміст роботи

Термін проведення

Відповідальний

Відмітка про виконання

1

Проведення загальних батьківських зборів та групових батьківських зборів

2 рази на рік

Завідувач О.Браславець,  вихователь-методист Г.Гребенюк, вихователі

 

2

Проведення днів відкритих дверей

Щоквартально (у вівторок)

Завідувач, вихователь-методист, вихователі

 

3

Систематично поновлювати інформацію на офіційному сайті закладу, на сторінці закладу у Facebook, у спільних Viber-групах батьків та вихователів, в папках-пересувках та в батьківських куточках порадами, консультативним матеріалом на різну тематику

Протягом року

Вихователі всіх вікових груп, вихователь-методист Г.Гребенюк

 

4

Залучати батьків до співпраці у створенні належних умов для життєдіяльності та розвитку дітей

Протягом року

Завідувач О.Браславець, вихователь-методист Г.Гребенюк

 

5

Залучати батьків до активної участі у фольклорних святах, ранках, фізкультурних розвагах, Олімпійських іграх

Протягом року

Музичні керівники, вихователі

 

6

Організація виставок робіт дітей та батьків

1 раз на квартал

Вихователі

 

7

Проведення анкетування батьків на різні теми

1 раз на квартал

Вихователі

 

8

Участь батьків у декадниках, тижневиках, засіданнях круглих столів

Протягом року

Вихователі всіх вікових груп

 

9

Надавати батькам консультації

Щомісячно

Вихователі всіх груп

 

10

Забезпечити участь батьків в озелененні території закладу дошкільної освіти

Квітень

Завідувач О.Браславець

 

 

 

 

7.1. Співпаця з батьками майбутніх першокласників

(форми проведення залежать від епідситуації)

 

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

Відмітка про виконання

1

Продовжити роз’яснювальну роботу серед батьків із метою вивчення сучасної нормативної бази в галузі дошкільної та початкової освіти

Протягом року

Вихователь-методист

Г.Гребенюк, заступник директора

школи, учителі початкових класів, вихователі

 

2

Проведення відкритих переглядів занять з різних розділів програми для батьків вихованців старшого дошкільного віку

Протягом року

Вихователі старших груп

 

 

3

Оформити поради щодо матеріалу, який потрібен дитині в школі

 

Протягом року

Вихователі старших груп

 

4

Підготувати папки з матеріалом, який вивчається з майбутніми першокласниками з різних розділів програми та систематично оновлювати матеріали на офіційному сайті закладу, на сторінці закладу у Facebook, у спільних Viber-групах батьків та вихователів, на стендах для батьків з питань підготовки до навчання дітей дошкільного віку

Протягом року

Вихователі старших груп

 

5

Проводити роботу з батьками з попередження дитячого травматизму

 

Протягом року

Вихователі старших груп

 

 

7.2. Консультації для батьків

 

Зміст роботи

Термін проведення

Відповідальний

Відмітка про виконання

1

Консультація для батьків дітей раннього віку: «Чому діти не хочуть іти в садочок?»

 

Вересень

О.Віннічук

 

 

2

«Безпека дитини вдома»

Вересень

І.Низькова

 

 

3

«Як правильно слухати класичну музику з дітьми»

Жовтень

Музкерівник О.Меднік

 

4

«Вітаміни – здоров`я вашої дитини»

Жовтень

М.Низькова

 

5

«Як стати авторитетом для дитини»

Жовтень

 В.Дмитрієнко

 

6

«Що таке дрібна моторика і чому вона так важлива?»

Жовтень

А.Романенко

 

7

«Як не зриватися на дитині?»

Листопад

Т.Дармограй

 

8

«Правильна дитяча кімната – що врахувати?»

Листопад

І.Чистяк

 

 

9

«Як починати слухати музику з дитиною»

Листопад

Музкерівник Т.Левченко

 

10

«Кімнатні рослини в житті дитини»

Грудень

Л.Вержбицька

 

11

Консультація для батьків дітей з порушеннями зору: «Ігри для розвитку тактильно-рухових відчуттів»

Грудень

Г.Хлівна

 

12

«Природа навчає і виховує»

Грудень

В.Дмитрієнко

 

13

Консультація для батьків дітей з порушеннями зору:

 «Розвиток дрібної моторики пальців рук дітей з порушенням зору. Ігри та вправи»

Січень

О.Сухова

 

14

«Цікава математика. Поради батькам щодо розвитку логіко-математичного мислення дітей»

Січень

М.Низькова

 

15

«Формування кольоросприймання і кольоророзрізнення дітей дошкільного віку з порушенням зору»

Січень

Вчитель-дефектолог О.Низькова

 

16

Консультація для батьків дітей раннього віку: «Криза трьох років: я сам»

Лютий

О.Віннічук

 

17

«Правила роботи з гіперактивними дітьми. Шпаргалка для батьків»

Лютий

Л.Маляренко  

 

18

«Затримка мовного розвитку – коли потрібно бити тривогу» «Формуємо толерантність дитини. Рекомендації для батьків»

Березень

І.Чикаленко

 

 

19

«Батьки – перші вчителі музичного мистецтва для своїх дітей»

Березень

Музкерівник О.Меднік

 

20

«Батькам потрібно знати: насильство в сім`ї»

Березень

Л.Левицька

 

 

21

 

«Як виховати в дитини дошкільного віку потребу бути охайною»

 

Квітень

 

М.Рожко

 

 

22

«Діти і телевізор»

Квітень

І.Низькова

 

 

23

«Співайте діткам перед сном»

Квітень

Музкерівник Т.Левченко

 

24

 «Розвиваємо мову і мовлення. Поради для батьків»

Травень

В.Романенко

 

25

«Формуємо толерантність дитини. Рекомендації для батьків»

Травень

Н.Шкуренко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3. Консультації для батьків майбутніх першокласників

 

Зміст роботи

Дата проведення

Відповідальний

Відмітка про виконання

1

«Готуємось до школи»

Жовтень

Л.Маляренко

 

2

Що таке «Готовність до навчання в школі?»

Листопад

М.Низькова

 

3

«Як обрати школу?»

Грудень

І.Чистяк

 

4

«Ваша дитина іде до школи»

 

Березень

Л.Маляренко

 

5

«Свято, яке завжди з тобою»

Квітень

М.Низькова

 

6

«Період адаптації до школи»

 

Травень

І.Чистяк

 

 

7.4.Тематичні виставки

Зміст роботи

Дата проведення

Відповідальний

Відмітка про виконання

1

Фотовиставка «Мої пухнасті друзі»

І квартал

Вихователі усіх груп

 

2

Виставка дитячих робіт гуртківців.

ІI квартал

Вихователі  старших груп

 

3

Виставка ігор екологічного змісту

IV квартал

Вихователі старших груп

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.5. Загальні батьківські збори

Зміст роботи

Термін проведення

Відповідальний

Відмітка про виконання

1

Тема: «Громадянин виховується з дитинства» (круглий стіл)

1.«Яку людину ми називаємо громадянином?». (дискусія)

 

 

2.Памятки для батьків:

 - «Родина, рідний дім»;

 - «Відомі люди про виховання любові до Батьківщини»

3.Анкетування батьків (патріотичне виховання)

Жовтень

2022р.         

 

 

Завідувач  О.Браславець

Вихователь-методист, батьки

Вихователі: В.Дмитрієнко,

І.Чикаленко

 

Вихователь-методист Г.Гребенюк

 

4. Пріоритетні напрями роботи закладу на 2022 – 2023 н.р. (повідомлення)

Вихователь-методист Г.Гребенюк

 

5. «Відкритий мікрофон».

Відповідаємо на запитання батьків

Вихователі

 

6. Звіт і вибори батьківського активу

Завідувач  О.Браславець,

голова БА

 

2

Тема: «Аналіз діяльності ЗДО».

1.Аналіз підсумків освітнього процесу за 2022-2023н.р.» (доповідь)

2. «Медичне обслуговування дітей в ЗДО та стан харчування» (повідомлення)

3.Про літне оздоровлення в ЗДО. (інформація)

 

4. Звіт про роботу батьківського активу

5.«Ластівка» славиться талантами:-міні-концерт.

 

Травень, 2023р.

Завідувач О.Браславець

 

 

 

Ст.медсестра Ю.Скрипник

 

Вихователь-методист Г.Гребенюк

Голова БК

 

Муз.керівники

 

 

 

 7.6. Групові батьківські збори

 

(форма проведення залежить від епідситуації)

 

Зміст роботи

Термін проведення

Відповідальний

Відмітка про виконання

 

I молодша група №1

1.

1.«Гендерне виховання дітей раннього віку» (інформаційна платформа).

2.Анкетування батьків.

3.Вибори батьківського активу.

Вересень/

жовтень

О.Віннічук

 

2.

1.«Значення гри в житті дитини» (бліц-інтерв`ю).

2.Анкетування батьків.

3.Звіт голови батьківського активу.

Квітень

О.Віннічук

 

 

 

II молодша група №6

1.

1. «Іграшки в житті дитини» (круглий стіл)

2.Анкетування батьків.

3.Пам`ятка для батьків «Види іграшок».

4.Вибори батьківського активу.

Вересень-жовтень

А.Романенко

І.Чикаленко

 

 

2.

1.«Особливості гендерного виховання дошкільників» (дискусія).

2.Анкетування батьків

3.Обговорення проблемних питань.

4.Виступ батьківського активу.

Квітень

А.Романенко

І.Чикаленко

 

 

 

 

II молодша група №7

1.

1.«Гіперактивна дитина в закладі дошкільної освіти» (доповідь)

2.Анкетування батьків «Ваша дитина».

3.Виставка дидактичного матеріалу.

4.Вибори батьківського активу.

Вересень-жовтень

 Л.Вержбицька

 М.Рожко

 

 

2.

Тема: «Стилі спілкування дітей та батьків» (круглий стіл).

2.Тестування батьків.

3.Звіт батьківського активу.

Квітень

Л.Вержбицька

 М.Рожко

 

 

 

Середня група №3

1.

«Особливості психологічного та фізичного розвитку малят 5-го року життя. Секрети батьківської педагогіки» (доповідь).

2.Анкетування батьків

3.Виставка дидактичного матеріалу.

4.Обговорення організаційних питань.

5.Перевибори батьківського активу.

Вересень

І.Низькова

В.Дмитрієнко

 

 

 

2.

«Не забувайте розмовляти з дітьми» (круглий стіл).

2.Тест для батьків «Я і моя дитина»

3.Звіт голови батьківського активу

4.Організаційні питання.

Квітень

І.Низькова

В.Дмитрієнко

 

 

Середня група №5

1.

«Особливості психологічного та фізичного розвитку дітей 5-го року життя» (інформація).

2.Батькам для роздумів (анкета)

3.Вибори батьківського активу.

Вересень

Л.Левицька

Т.Дармограй

 

 

 

2.

1.«Здоров`я дитини в батьківських руках» (батьківський лекторій)

2.Анкетування батьків «Здоров`я моєї дитини»

3.Обговорення проблемних питань.

4.Виступ батьківського активу

Квітень

Л.Левицька

Т.Дармограй

 

 

Старша група №2

1.

1.«Засоби виховання у дітей турботливого ставлення до оточуючих»(педагогічний практикум)

2.Анкетування батьків.

3.Організаційні питання.

Вересень

Л.Маляренко

І.Чистяк

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

1.«Готовність сім`ї та дитини до школи» (батьківський лекторій).

2.Перегляд фрагменту заняття.

3.Анкетування батьків.

4.Виступ батьківського активу.

Квітень

 

Л.Маляренко

І.Чистяк

 

 

 

 

Старша група №4 (інклюзивна)

1.

«Старший дошкільний вік: який він і як з ним спілкуватись» (доповідь).

2.Бліц-інтерв`ю з батьками.

3.Анкетування батьків.

4.Вибори батьківського активу.

Вересень

М.Низькова

 

 

2.

1.«Інтелектуальна та психологічна готовність дитини до школи» (консультативний кейс)

2.Перегляд фрагменту заняття

3.Обговорення проблемних питань.

4.Виступ батьківського активу

Квітень

М.Низькова

 

 

Спеціальна група для дітей з порушенням зору №8 (різновікова)

1.

«Формування трудової і комунікативної компетентності дітей з порушеннями зору» (інформаційне бюро за участю батьків, вихователів та вчителя-дефектолога).

2.Анкетування батьків

3. «Природні методи покращення зору»

(поради для батьків)

4.Вибори батьківського активу.

Вересень

О.Сухова В.Романенко

 

 

 

 

 

 

 

О.Низькова

 

2.

Тема: «Проблеми обдарованої дитини» (роздум-обговорення за участю батьків, вихователів та вчителя-дефектолога).

1.Презентація ігор для розвитку інтелекту дитини.

2.Анкетування батьків.

3.Виступ батьківського активу.

Квітень

 

О.Сухова В.Романенко

 

 

 

О.Низькова

 

 

Спеціальна група для дітей з порушенням зору №9 (різновікова)

1.

Тема: «Роль рідної домівки і родини у формуванні особистості дошкільника» (круглий стіл за участю батьків, вихователів та вчителя-дефектолога).

2.Тестування батьків

3.Презентація дидактичного матеріалу.

4.Вибори батьківського активу

Вересень

Г.Хлівна

Н.Шкуренко

 

 

 

 

 

Н.Добровольська

 

2.

Тема: «Діти, які сприймають світ через окуляри» (педагогічний журнал).

2. Вправи для активізації роботи м'язів очей.

3Виступ батьківського активу.

Квітень

Г.Хлівна

Н.Шкуренко

 

Н.Добровольська

 

 

 

 

7.7. Збори трудового колективу, батьків та громадськості

 

Зміст  роботи

Термін виконання

Відповідальний

Відмітка про виконання

1

1.Підсумки літнього періоду

2. Пріоритетні завдання закладу на 2022-2023н.р.

3.Визначення режиму роботи ЗДО в умовах воєнного стану та карантину.

4.Звіт голови БА про виконану роботу по підготовці до 2022-2023н.р.

Серпень

Г.Гребенюк

О.Браславець

 

О.Браславець

 

Голова БА

 

2

1.Підсумки анкетування батьків закладу

2.Вибори голови батьківського активу

3.Затвердження Положення про  батьківський актив

 

Жовтень

 

Г.Гребенюк

 

 

О.Браславець

О.Браславець

 

3

1.Виконання норм харчування дітей за 2022р.

2.Ознайомлення з Положенням про академічну доброчесність учасників освітнього процесу ЗДО №13

3.Звіт голови БА щодо отримання, використання та обліку благодійної та спонсорської допомоги для потреб закладу

Січень

О.Браславець

 

 

Г.Гребенюк

 

 

Голова БА

 

4

1.Звіт завідувача ЗДО №13 про виконання річного плану роботи та зміцнення матеріально-технічної бази за 2022-2023н.р.

2.Звіт голови БА щодо отримання, використання та обліку благодійної та спонсорської допомоги протягом 2022-2023н.р.

 

Травень

О.Браславець

 

 

 

 

 

Голова БА

 

 

 

Розділ VIIІ. Адміністративно-господарська робота

 

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

Відмітка про виконання

1

Здійснити комплектування  закладу педкадрами та обслуговуючим персоналом на новий навчальний рік

До 01.09.2022р.

Завідувач О.Браславець

 

2

Систематично слідкувати за виконанням службових обов’язків працівниками закладу та виконанням правил внутрішнього трудового розпорядку

Протягом року

Завідувач  О.Браславець,

завгосп

Л.Трохимчук

 

3

Комплектація вікових груп відповідно до віку дітей

Вересень

Завідувач

 

4

Здійснити заходи по зміцненню матеріально-технічної бази закладу:

 - провести поточний ремонт приміщень;

 - придбати миючі засоби;

 - підготувати приміщення до роботи в зимовий період.

Протягом року

Завідувач О.Браславець, завгосп

Л.Трохимчук

 

5

Здійснення контролю за раціональним харчуванням дітей. Контролювати роботу комірника щодо своєчасного завезення, збереження продуктів харчування, дотримання термінів реалізації, вхідного контролю якості продуктів

Протягом року

Завідувач, ст.медсестра

Ю.Скрипник

 

 

6

Забезпечення своєчасного проходження медичного обстеження працівників

Протягом року

Ст. медсестра

Ю.Скрипник

 

 

7

Проводити інструктаж та консультації для техперсоналу по дотриманню санітарних норм, правил техніки безпеки

Протягом року

Завідувач, завгосп

 

8

   Контролювати роботу завгоспа щодо:

 - економного використання миючих засобів;

 - своєчасного ремонту меблів та сантехніки;

 - виконання режиму економії води та електроенергії, тепла;

 - своєчасної підготовки системи опалення;

 - здійснення вимірів опору ізоляції електрообладнання;

виконання профілактичних робіт у системі вентиляції;

 - перевірка стану електрообладнання та електропроводки;

 - своєчасного завезення піску для посипання доріжок в зимовий період

 

Протягом року

Завідувач

О.Браславець

 

 

9

Контролювати роботу пральні:

 - наявність та дотримання графіка зміни білизни, якість прання білизни;

 - дотримання норм витрат миючих засобів;

 - збереження обладнання;

 - виконання інструкцій з охорони праці

 

Протягом року

Завідувач

О.Браславець

 

 

10

Контролювати роботу старшої медичної сестри:

 - ведення бракеражу продукції;

 - проходження працівниками медогляду;

 - ведення медичної документації

 - своєчасне придбання

медикаментів та терміни їх викорис              тання;

 - своєчасне обстеження дітей та профілактичні щеплення;

 - ведення аналізу захворюваності;

     - виконання інструкції з    охорони праці

Жовтень

Завідувач

 

11

Заготівля овочів та фруктів на зимовий період

Протягом року

Завідувач

О.Браславець

 

12

Проведення інвентаризації та списання майна

 

Протягом

року

Завідувач

О.Браславець

 

13

Організація весняних робіт на грядках, посадка квітів

Протягом року

Вихователь-методист Г.Гребенюк

 

14

Організація літніх заходів

Травень

Завідувач, вихователі

 

 

 

 

 

8.1. Медико-профілактичні заходи

 

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

Відмітка про виконання

 

I. Організаційна робота

 

1

Своєчасно оформляти медичні картки на нових дітей. Дітям раннього віку заводити листки здоров’я

Протягом року

Ст. медсестра

Ю.Скрипник

 

 

2

Здійснювати контроль за виконанням санітарно-гігієнічного режиму, санітарним станом приміщень і території закладу

Постійно

Ст. медсестра

Ю.Скрипник

 

 

3

Здійснювати контроль за збереженням продуктів харчування згідно терміну їх реалізації

Постійно

Ст. медсестра

Ю.Скрипник

 

 

4

Поповнювати запаси медикаментами

1 раз/кв.

Ст. медсестра

Ю.Скрипник

 

5

Слідкувати за дотриманням персоналом правил особистої гігієни

Постійно

Ст. медсестра

Ю.Скрипник

 

 

6

Своєчасно інформувати колектив закладу про стан захворюваності по закладу та епідеміологічний стан нашого міста

Протягом року

Ст. медсестра Ю.Скрипник

 

7

Брати участь у складанні плану літній період

Травень

Ст. медсестра

Ю.Скрипник

 

 

8

Брати участь у батьківських зборах в групах та  загальних батьківських зборах закладу.

Протягом року

Ст. медсестра Ю.Скрипник,

завідувач О.Браславець

 

9

Проводити роз’яснювальну роботу з батьками по організації харчування в домашніх умовах

Протягом року

Ст. медсестра.

Ю.Скрипник

 

 

 

II. Лікувально-профілактична робота

 

1

Проводити планові профілактичні огляди дітей:

молодший вік

старший дошкільний вік

 

 

1 раз/кв.

2 рази/кв.

 

Ст. медсестра

Ю.Скрипник

 

 

2

Проводити антропометрію дітей:

раннього і молодшого дошкільного віку

середнього і старшого дошкільного віку

 

 

1 раз/кв.

 

1 раз/рік

Ст. медсестра

Ю.Скрипник

 

 

3

Здійснювати оцінку фізичного розвитку дітей

1 раз/кв.

Ст. медсестра

Ю.Скрипник

 

4

Контролювати проведення профілактичних щеплень згідно з планом.

Протягом року

Ст. медсестра

 Ю.Скрипник

 

5

Слідкувати за вчасним лабораторним обстеженням дітей

Протягом року

Ст. медсестра

Ю.Скрипник

 

 

6

Здійснювати оздоровчі та загартовуючи заходи, використовуючи повітряні, водні процедури, аромо – та фітотерапії, враховуючи індивідуальні потреби дітей

Протягом року

Ст. медсестра

Ю.Скрипник

 

 

7

Здійснювати контроль за проходженням медогляду персоналом закладу.

Протягом року

Старша

медсестра

Ю.Скрипник

 

8

Здійснювати контроль за проведенням занять з фізкультури, ранкової гімнастики, загартування

Постійно

Ст. медсестра

Ю.Скрипник

 

 

9

Організовувати бесіди та консультації з батьками дітей, які часто хворіють

Протягом року

Ст.медсестра

Ю.Скрипник

 

 

10

Ведення  листків здоров’я дітей по групам.

Протягом року

Ст.медсестра

Ю.Скрипник

 

11

Контроль за  виконанням режиму дня

Протягом року

Ст.медсестра

Ю.Скрипник

 

12

Складання перспективного та щоденного меню

Протягом року

Старша медсестра Ю.Скрипник

 

13

Контроль за організацією харчування дітей у групах

Протягом року

Ст.медсестра

Ю.Скрипник

 

14

Загартування за допомогою:

 - ходьба по килимку з шипами, ребристій дошці, «доріжках-здоров’я»;

 - полоскання горла кип’яченою водою кімнатної температури

Постійно

Вихователі

 

 

III. Протиепідемічна робота

 

1

Контроль за ранковим прийомом дітей .

Контроль за наявністю довідок у дітей, які не відвідували дитячий садок тривалий період.

Протягом року

Старша медсестра Ю.Скрипник

 

2

Проводити огляд дітей в карантинних групах. Контролювати дотримання санітарно-протиепідемічного режиму в групах, на харчоблоці, пральні

Протягом року

Старша медсестра Ю.Скрипник

 

3

Складання плану  реакції Манту та профілактичних щеплень на рік, на місяць. Контроль за його виконанням

Протягом року

Старша медсестра Ю.Скрипник

 

 

4

Контроль за санітарним станом території та приміщень закладу

Протягом року

Старша медсестра Ю.Скрипник

 

5

Контроль за зберіганням та використанням дезінфікуючих та миючих засобів

Протягом року

Старша медсестра , Ю.Скрипник

 

6

Проведення протиепідемічних  заходів проти  грипу та гострих респіраторно-вірусних інфекцій

Протягом року

Старша медсестра

Ю.Скрипник

 

7

Нагляд за дітьми, які перехворіли гострими кишковими інфекціями

Протягом року

Старша медсестра Ю.Скрипник

 

 

 

Схвалено на педраді

Протокол № 1   від 26 серпня  2022р.

 

Завідувач КЗ «ДНЗ №13 ВМР» _________  О.Браславець

Розділ IХ. Вивчення і впровадження позитивного педагогічного досвіду, освітніх інноваційних технологій

Форма роботи

Термін виконання

Відповідальний

Відмітка про виконання

1

«Виховання казкою» (Фесюкова Л.Б.) (апробація)

Протягом року

Середня група №5 Л.Левицька

 

2

«Логічні блоки Дьєнеша»

(впровадження)

Протягом року

Спецгрупа №8

Низькова О.І.

 

3

«Розвиток творчих здібностей дітей на заняттях з малювання» (Шульга М.М.) -

(апробація)

Протягом року

Середня група №3

В.Дмитрієнко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ X. Свята та розваги в дитячому садку

(форма проведення залежить від епідситуації)

Зміст роботи

Дата проведення

Група

Відповідальний

Відмітка про виконання

1

 

 

2

 

 

3

Свято «Здрастуй, любий наш садок!»

 

«День знань»

 

День іменинника.

День народження у країні чарівних фей

Вересень

 

 

1 вересня

 

 

щомісячно

Середні, старші групи.

Всі групи

Муз. керівники, вихователі

 

 

 

 

4

 

 

5

 

 

 

«Осінній ярмарок» (розвага).

 

Осіннє свято.

Жовтень

Старші групи

 

Молодші, середні групи

Муз. керівники

вихователі старших груп.

Муз. керівники, вихователі

 

6

 

 

7

 

 

8

 

 

Народознавча розвага

 «Веселі музики».

 

Показ лялькової вистави.

 

Спортивна розвага «Якщо здоровий – то і веселий».

Листопад

Старші групи

 

Молодші групи

 

Середні гр.

Муз. керівники, вихователі

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

10

 

 

11

Розвага «Святий Миколай, всім малятам помагай»

Розвага «Андріївські вечорниці»

 

Новорічні розваги, свята

Грудень

Середні групи

 

Старші групи

 

Всі групи

Муз. керівники, вихователі

 

12

 

 

13

«Різдвяні колядки та щедрівки»

 

«Вечір гумору» (жартівливі пісні, гра на дитячих музичних інструментах).

Січень

Старші групи

 

Спец. група

Муз. керівники, вихователі

 

 

Муз. керівник О.Меднік,

вих. Г.Хлівна

 

14

 

 

 

15

«Весняна казка» (до свята Стрітення)

 

 

Розвага «Рукавичка»

Лютий

Старша група середня

 

Молодші, середні групи

Муз. керівники, вихователі

 

16

 

 

Святкові ранки «Мамине свято», «Веселкова брама», «Березень пробуджує Весну»

Березень

Всі групи

Муз. керівники, вихователі

 

17

 

 

18

 

 

 

 

19

Народознавча розвага «Великодня казочка»

 

Розвага «Ми - друзі тварин» (Міжнародний день Землі)

 

Спортивна розвага «Подорож в країну здоров’я».

Квітень

Старші групи

 

Старші групи

 

 

 

Середні, старші групи

Музичні керівники, вихователі

 

20

 

21

 

 

Лялькова вистава

 

Послухаємо наш оркестр (на дитячих музичних інструментах).

Травень

Всі групи

 

 

Гурток

 

Муз.керівник О.Меднік

 

22

 

 

23

 

 

 

24

Свято «Скоро до школи»

 

Розвага  «Різнобарвне літо – на добро, на втіху»

 

Розвага «Здрастуй, Сонечку!»

 

Червень

Старші групи

Всі групи

 

 

 

Середні, старші групи

Муз. керівники, вихователі старших груп

 

25

 

 

26

Розвага «Усмішка дарує радість»

Музично-спортивна розвага «Спритні рятівники»

 

Липень

Всі групи

 

 

Всі групи

Вихователі

 

27

 

 

 

28

Розвага «Літня прогулянка з Парасолькою»

 

Свято «Козацькому роду нема переводу»

Серпень

Середні групи

 

Старші групи

Вихователі середніх груп

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТКИ

 

 План роботи з питань протипожежної безпеки

 

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

Відмітка про виконання

1

Систематично проводити інструктаж з працівниками закладу з питань протипожежної безпеки.

2 рази на рік

Завідувач О.Браславець, завгосп Л.Трохимчук

 

2

Забезпечити приміщення закладу необхідними засобами пожежегасіння, постійно утримувати їх в належному стані.

Протягом року

Завідувач

 

3

В групах та методичному кабінеті поповнити та поновити матеріал з питань протипожежної безпеки.

Протягом року

Вихователь-методист Г.Гребенюк, вихователі

 

4

Проводити спеціальні заняття, розваги, бесіди з дітьми та батьками з питань протипожежної безпеки.

Протягом року

Вихователі всіх вікових груп

 

5

Проводити декадники, тижневики з основ протипожежної безпеки

Протягом року

Завідувач, вихователь-методист

 

6

Оновити матеріали куточка із пожежної безпеки та цивільного захисту для працівників ЗДО.

До 01.10.2022

Завгосп Л.Трохимчук,

завідувач О.Браславець

 

7

Ознайомити учасників освітнього процесу із законом України «Про пожежну безпеку» та іншими нормативними документами».

Протягом року

Завгосп

Л.Трохимчук,

 

8

Затвердити план евакуації та порядок оповіщення на випадок пожежі.

 

До 01.09.2022

Завгосп

Л.Трохимчук

 

 

 

 

 

 

 

 План роботи по попередженню дорожньо-транспортного травматизму

 

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

Відмітка про виконання

1

Проводити інструктаж з працівниками закладу, дітьми з питань дорожньо-транспортного травматизму.

 

Протягом року

Завідувач  О.Браславець

 

2

Обновити на території закладу майданчик по ознайомленню дошкільників з правилами дорожнього руху.

 

До 01.09.2022р.

Вихователь-методист Г.Гребенюк, вихователі

 

3

Поповнити, поновити в групах, методичному кабінеті матеріал з питань дорожньо-транспортної безпеки.

 

Протягом року

Вихователь-методист Г.Гребенюк, вихователі

 

4

Систематично проводити спеціальні заняття з дітьми, бесіди, розваги з правил дорожнього руху.

 

Протягом року

Вихователі всіх вікових груп

 

5

Проводити з дітьми старших груп екскурсії, спостереження з метою ознайомлення з правилами дорожнього руху.

 

Протягом року

Вихователі старших груп

 

6

Організувати зустріч дітей з працівниками ДАІ.

 

Протягом року

Завідувач

О.Браславець

 

7

Проведення розваг учнями ЗОШ №3 з дошкільниками щодо правил дорожнього руху

(залежно від епідситуації).

 

Протягом року

Завідувач О.Браславець

 

 

 

План

роботи з охорони праці

на 2022-2023 н.р.

п/п

Зміст роботи

Термін

виконання

Відповідальні

Відмітка про виконання

 1.  

Видавати установчий наказ про організацію роботи з ОП учасників освітнього процесу.

До початок навчального року

Завідувач

 

 1.  

Проводити перевірку захисного заземлення та опору ізоляції.

1 раз на 2 роки

Завгосп

 

 1.  

Проводити з працівниками ЗДО вступний інструктаж з питань ОП та БЖД.

До початок навчального року

Завідувач

Відповідальні особи за склад. інструкцій

 

 1.  

Проводити періодичний перегляд інструкцій з ОП працівників ЗДО .

За потреби

 

 1.  

Проводити навчання і перевірку знань працівників з БЖД.

1 раз в три роки

Завідувач,

відповідальні особи за склад. інструкцій, комісія з ОП

 

 1.  

Перезарядка вогнегасників.

Щорічно

Завгосп

 

 

 1.  

Проводити практичні заняття з евакуації працівників та вихованців на випадок пожежі та інших НС.

Щорічно Травень

Працівники ЗДО, завгосп

 

 1.  

Проводити тижні БЖД.

Щорічно

Вихователь- методист

 

 1.  

Систематично проводити обстеження альтанок, споруд, спортивного обладнання, відображаючи в актах.

2 рази на рік

Комісія з ОП

 

 1.  

Систематично проводити інструктаж з вихованцями ЗДО з питань БЖД, запис реєструвати в журналах реєстрації інструктажів з вихованцями ЗДО.

щоденно

Вихователі ЗДО

 

 1.  

Розробити та затвердити в колективному договорі заходи щодо досягнення встановлених нормативів безпеки гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня ОП, запобігання випадків виробничого травматизму.

2022р.

Завідувач, голова ПК, завгосп,

комісія з ОП

 

 1.  

Створити службу з охорони праці та наділити її повноваженнями.

Січень кожного року

Завідувач

 

 1.  

1 раз на три роки проходити навчання та перевірку знань з БЖД та ОП відповідальних осіб.

1 раз на три роки

Завідувач, вих.-методист, завгосп

 

 1.  

Укомплектувати медичний кабінет необхідним медичними засобами першої медичної допомоги.

Серпень кожного року

Завідувач, ст.медсестра

 

 1.  

Організовувати та проводити попередні та періодичні медичні огляди працівників ЗДО.

1 раз в квартал

Завідувач, ст. медсестра

 

 1.  

Проводити додаткову оплату працівників із шкідливими умовами праці(кухарі, пралі,).

щорічно

Завідувач

 

 

 

 

План роботи з питань цивільного захисту, техногенної безпеки

 

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

Відмітка про виконання

1

Систематично проводити інструктаж з працівниками закладу з питань цивільного захисту.

1 раз на рік

Завідувач О.Браславець, завгосп Л.Трохимчук

 

2

Забезпечити працівників закладу необхідними засобами індивідуального захисту, постійно утримувати їх в належному стані.

Протягом року

Завідувач

 

3

В групах та методичному кабінеті поповнити та поновити матеріал з питань цивільного захисту.

Протягом року

Вихователь-методист Г.Гребенюк, вихователі

 

4

Проводити спеціальні заняття, розваги, бесіди з дітьми та батьками з питань цивільного захисту.

Протягом року

Вихователі всіх вікових груп

 

5

Провести Місячник цивільного захисту.

Вересень, жовтень 2021р.

Завідувач, вихователь-методист, вихователі

 

6

Оновити матеріали куточка з  цивільного захисту для працівників ЗДО.

До 01.10.2022

Завгосп Л.Трохимчук,

завідувач О.Браславець

 

7

Ознайомити учасників освітнього процесу із нормативними документами з цивільного захисту.

Протягом року

Завгосп

Л.Трохимчук,

 

8

Затвердити план евакуації та порядок оповіщення на випадок надзвичайної ситуації.

 

До 01.09.2022

Завгосп

Л.Трохимчук

 

 

План заходів

спрямованих на запобігання та протидії булінгу

 

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

Відмітка про виконання

1

Залучати педагогічних працівників,батьків до участі в вебінарах, конференціях та ін. заходах щодо протидії насильству

Протягом року

Вихователь-методист Г.Гребенюк

 

2

Контроль стану попередження випадків булінгу

Щоквартально, в разі необхідності

Завідувач  О.Браславець

 

3

Консультація «Протидія булінгу в дитячому колективі»

Листопад, 2022р.

Вихователь-методист Г.Гребенюк

 

4

Опрацювати на нараді при завідувачі: «Профілактика та подолання булінгу в дитячому середовищі. Нормативні документи. Практики протидії цькуванню»

Лютий, 2023р.

Завідувач

О.Браславець

 

5

Лекторій для батьків

«Насильство в сім'ї»

Червень 2023р.

Вихователь-методист Г.Гребенюк

 

 

 

 

 

Гурткова робота в закладі дошкільної освіти

 

 

1. Музичний оркестр «Сонячні нотки» (старші групи)

 Музичний керівник: О.Меднік

 

2.«Дискавері» (інтелектуально-пошуковій)

(середня група №3)

      Керівник: В.Дмитрієнко

 

3. «Зелена аптека лікаря Айболить» (еколого-народознавчий)

          (старша група №4)

        Керівник: М.Низькова

 

4.  «Пілатес» (фізкультурно-оздоровчий) (дошкільні групи)

 

5.  «Зоряна мрія» (хореографія) (дошкільні групи)

        Керівник: Т.Левченко

 

6.  «Школа паперових чудес» (художньо-естетичний)

         (спецгрупа група №8)

         Керівник: В.Романенко

 

 

 

Перспективність і наступність у роботі

 КЗ «ДНЗ №13 ВМР» та КЗ «ЗОШ I - III ст. №3 ім.М.Коцюбинського ВМР»

 

Назва заходу

Термін проведення

Відповідальний

Відмітка про виконання

1

Продовжити роботу з впровадження у педагогічний процес положень Концепції Нова Українськ школа», Закону України «Про освіту»

 

Протягом

року

Завідувач,

директор

 

 

2

Обговорити та затвердити план роботи КЗ «ДНЗ №13 ВМР» та школи з питань наступності у роботі,  угоду між школою та дошкільним закладом

 

Серпень

Вихователь - методист, завуч

 

3

Взяти участь в урочистій лінійці 1-го вересня (залежно від епідситуації)

 

01.09.2022р.

Вихователі

 

4

Організувати екскурсію дошкільнят до школи з метою ознайомлення з територією, приміщенням, класом, бібліотекою

(залежно від епідситуації)

 

Протягом року

Вихователь -методист, завуч

 

5

З метою підвищення якості організації перспективності та наступності у роботі ЗДО та початкової школи: відвідати уроки в 1-му класі з метою вивчення методів та прийомів, які використовує вчитель

(залежно від епідситуації)

 

 

Протягом року

Завідувач,

вихователі, вчителі

 

6

Запрошення вчителів початкових класів на батьківські збори в старших групах.

(залежно від епідситуації)

 

Квітень

Завідувач, вихователі, вчителі початкових класів

 

7

Участь у святі «Прощай, Букварику»

(залежно від епідситуації)

 

Квітень

Вихователі, діти

 

8

Провести зі старшими дошкільниками цикл занять «Я піду до школи»

 

Протягом року

Вихователі старших груп

 

9

Запрошення дітей – випускників дитячого садка на свята та дозвілля в ЗДО

(залежно від епідситуації)

 

Жовтень - березень

Муз. керівники, вихователі

 

10

Оформити куточок першокласника

 

Жовтень

Вихователі

 

11

Залучати школярів до організації вистав у дитячому садочку

(залежно від епідситуації)

 

Протягом року

Вчителі, вихователі

 

 

Залучення до оформлення тематичних стендів у ЗДО на тему: «Незабаром до школи», «Психолого-педагогічне проектування в дошкільному віці», «Про готовність дитини до навчання»

 

Протягом року

Вчителі початкових класів, вихователі

 

12

Запросити вчителів початкових класів на батьківські збори старших груп з метою ознайомлення з вимогами, умовами прийому дітей до школи

(залежно від епідситуації)

 

Квітень

Вихователь - методист, вихователі

 

 

 

 

 

 

«Затверджено» 

                                                      

Завідувач КЗ «ДНЗ №13 ВМР»         _____________ О.Браславець

 

 

Директор КЗ «ЗОШ I – III ст. №3

ім. М.Коцюбинського ВМР»             _____________ Н.Лепко

 

 

 

 

 

 

 

Угода про співпрацю

 Комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад №13 Вінницької міської ради» та Комунального закладу «Загальноосвітня школа IIII ступенів №3 ім. М.Коцюбинського  Вінницької міської ради»

 

 

 

16.08.2022р.                                                                                    №1

  

 

  

КЗ «ДНЗ №13 ВМР» в особі завідувача О.Браславець  з однієї сторони і КЗ «ЗОШ I – III ст. №3 ім. М.Коцюбинського ВМР» в особі директора Н.Лепко з другої сторони (далі – Сторони) уклали цю угоду про таке:

 

 

1. Предмет угоди

 

   1.1. Сторони зобов’язуються співпрацювати з метою забезпечення наступності і перспективності освітнього процесу, соціокультурної адаптації дітей старшого дошкільного віку до умов навчання у початковій школі та всебічного гармонійного розвитку дітей, збереження та зміцнення їхнього фізичного та духовного здоров’я.

   1.2. Предметом співпраці є забезпечення наступності і перспективності роботи між школою і закладом дошкільної освіти, а саме між початковою та дошкільною ланками освіти.

   1.3. Спільне розроблення та реалізація моделей співпраці навчальних закладів забезпечує наступність у:

   - програмах, педагогічних технологіях;

   - формах, методах і прийомах роботи педагогічних працівників з дітьми;

   - педагогічній співпраці з батьками.

  1.4. Форми співпраці закладів залежать від епідемічної ситуації щодо захворюваності на COVID-19 та умов карантину.

 

 

 

2. Обов’язки сторін

 

   Сторони визначають, що співпраця педагогічних колективів можлива за умови взаєморозуміння, взаємоповаги та рівноправного партнерства.

   2.1. КЗ «Дошкільний навчальний заклад №13 ВМР» зобов’язується:

  

 

 

 

2.1.1. Забезпечити якісну підготовку дітей старшого дошкільного віку до шкільного навчання з урахуванням вимог Базового компонента дошкільної освіти та відповідних програм.

  2.1.2. Забезпечити психологічну готовність дітей до навчання у початковій школі.

   2.1.3. Створити сприятливі умови для розвитку, виховання та навчання дітей, організувати діяльність дітей з урахуванням їхніх вікових, індивідуальних особливостей.

   2.1.4. Брати участь у спільних заходах з метою підвищення рівня професійної майстерності педагогічних працівників.

   2.1.5. Систематично проводити відкриті заходи для учителів початкових класів.

   2.1.6. Консультувати батьків з питань соціальної адаптації дітей до умов навчання у школі.

   2.2. КЗ «ЗОШ №3 I – III ст. ім. М.Коцюбинського ВМР» зобов’язується:

   2.2.1. Зараховувати випускників КЗ «ДНЗ №13 ВМР», які мають необхідні знання, уміння, навички, для подальшого навчання в школі.

   2.2.2. Вивчити систему роботи КЗ «ДНЗ №13 ВМР».

   2.2.3. Проводити спільно з педагогічними працівниками КЗ «ДНЗ №13 ВМР» консультаційно-методичну роботу, спрямовану на забезпечення успішної адаптації дітей до умов навчання у школі.

   2.2.4. Систематично проводити відкриті заходи для вихователів КЗ «ДНЗ №13 ВМР».

   2.3. Сторони зобов’язується:

   2.3.1. Щорічно складати план спільних заходів КЗ «ДНЗ №13 ВМР» і КЗ «ЗОШ I – III ст.№3 ім. М.Коцюбинського ВМР».

   2.3.2. Сприяти взаємодії педагогічних колективів.

 

 

 

3. Строки дії угоди

 

 

   3.1. Угода набирає чинності з моменту її підписання Сторонами і діє протягом 2022/2023 навчального року. Кожна зі Сторін має право розірвати цю угоду, письмово повідомивши про це іншу Сторону за два місяці.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. У разі відсутності заяви однієї зі Сторін про припинення або зміну умов цієї угоди протягом двох місяців після закінчення строку її дії, вона вважається пролонгованою на той самий строк і на тих самих умовах, які були передбачені цією угодою.

   Цю угоду укладено у двох примірниках.

 

4. Юридичні адреси сторін

 

КЗ «ЗОШ I – III ст. №3 ім. М.Коцюбинського ВМР»

м.Вінниця

вул., Миколи Оводова, 2

Директор

___________         Н.Лепко

 

 

КЗ «ДНЗ №13 ВМР»

м.Вінниця

вул.Магістратська, 58

 

Завідувач

__________         О.Браславець

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План роботи

вчителів-дефектологів

Н.Добровольської,

О.Низькової

на 2022 – 2023 н.р.

 

 

 

 

 

 

1. Оформлення ділової документації

 

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

Відмітка про виконання

1. Річний план

 

Серпень

Вчителі-дефектологи Н.Добровольська,

 О.Низькова

 

2. Книга обліку дітей із зазначенням діагнозу

 

Вересень

Вчителі-дефектологи Н.Добровольська,

О.Низькова

 

3. Картка мовленнєвого розвитку

 

Вересень,

січень

Вчителі-дефектологи Н.Добровольська,

О.Низькова

 

4.  Індивідуальна картка розвитку дитини

 

Вересень,

жовтень

Вчителі-дефектологи Н.Добровольська,

О.Низькова

 

5. Книга аналізу результативності корекційної роботи з дітьми

 

Протягом року

Вчителі-дефектологи Н.Добровольська,

О.Низькова

 

6. Книга взаємодії між вихователем груп та дефектологом

 

Протягом року

Вчителі-дефектологи Н.Добровольська,

О.Низькова

 

7. Витяги з протоколів психолого-медико педагогічної консультації на дітей

 

Вересень,

жовтень

Вчителі-дефектологи Н.Добровольська,

О.Низькова

 

8. Графік роботи кабінету

 

Вересень

Вчителі-дефектологи Н.Добровольська,

О.Низькова

 

9. Картотека дидактичних ігор, методичних розробок

Вересень

Протягом року

Вчителі-дефектологи Н.Добровольська,

О.Низькова

 

 

 

 

2. Організаційна та навчально-корекційна робота

 

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

Відмітка про виконання

1. Приймати активну участь в оформленні зорової групи та кабінету вчителя - дефектолога

 

Протягом року

Вчителі-дефектологи Н.Добровольська,

О.Низькова

 

2. Надавати консультативну допомогу вихователям групи у підборі наочних посібників, комплектування групи

 

Протягом року

Вчителі-дефектологи Н.Добровольська,

О.Низькова

 

3. Приймати  активну участь у педагогічних радах, семінарах.

 

Протягом року

Н.Добровольська

О.Низькова

 

 

4. Провести поглиблене Вчитель-дефектологічне обстеження дітей. Заповнити мовленнєві картки та скласти плани по подоланню мовленнєвих вад

 

Вересень

Вчителі-дефектологи Н.Добровольська,

О.Низькова

 

 

3. Підвищення професійної компетентності

 

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

Відмітка про виконання

1. Працювати над темами по самоосвіті:

1.1. «Сенсорно-інтеграційна робота з дітьми, що мають порушення зору»

1.2.«Формування кольоросприймання у дітей з порушенням зору»

Протягом року

Вчителі-дефектологи

Н.Добровольська

 

О.Низькова

 

2. Систематично знайомитись з новинками дефектологічної літератури, інноваційними програмами та технологіями

 

Протягом року

Вчителі-дефектологи Н.Добровольська,

О.Низькова

 

2. Опрацювати журнали «Палітра педагога», «Джміль», «Дошкільне виховання»,

 

Протягом року

Вчителі-дефектологи Н.Добровольська,

О.Низькова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Співпраця з іншими фахівцями закладу дошкільної освіти

 

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

Відмітка про виконання

1. Психолого-педагогічне вивчення вихованців групи (з вихователями)

 

1.09. – 15.09.2022р.

Вчителі-дефектологи Н.Добровольська,

О.Низькова

 

2. Офтальмологічне обстеження дітей

 

Вересень - жовтень

Вчителі-дефектологи Н.Добровольська,

О.Низькова,

медсестра-ортоптистка Ж.Ратушняк

 

3. «Формування трудової і комунікативної компетентності дітей з порушеннями зору» (інформаційне бюро за участю батьків, вихователів та вчителя-дефектолога).

 

 «Роль рідної домівки і родини у формуванні особистості дошкільника» (круглий стіл за участю батьків, вихователів та вчителя-дефектолога).

 

«Проблеми обдарованої дитини» (роздум-обговорення за участю батьків, вихователів та вчителя-дефектолога).

 

Діти, які сприймають світ через окуляри» (педагогічний журнал).

 

 

 

Вересень,

 

 

 

Вересень

 

 

 

Квітень

 

Вчителі-дефектологи:

О.Низькова,

 

 

Н.Добровольська

 

 

 

О.Низькова

 

 

Н.Добровольська

 

 

 1. Консультація для вихователів спец. груп: «Розвиток та корекція зорового сприймання у дітей з порушенням зору»
 2. Консультація для вихователів спец. груп: «Хромотерапія, як метод роботи з дітьми з порушенням зору»

 

 

Жовтень

 

Грудень

Вчителі-дефектологи:

Н.Добровольська

 

О.Низькова

 

 

 

5. Співпраця з батьками

Форми роботи

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

Відмітка про виконання

1. Виступи на батьківських зборах:

 

 «Природні методи покращення зору»

(поради для батьків)

 

Презентація дидактичного матеріалу

 

Презентація ігор для розвитку інтелекту дитини.

 

Вправи для активізації роботи м'язів очей.

Вересень

 

 

 

 

 

 

Квітень

 

 

Квітень

О.Низькова

 

 

 

Н.Добровольська

 

 

О.Низькова

 

 

Н.Добровольська

 

2. Консультації з батьками

- «Формування кольоросприймання і кольоророзрізнення дітей дошкільного віку з порушенням зору»

 

- «Вплив корекційних вправ на відновлення зору»

Січень

 

 

 

 

Березень

 

О.Низькова

 

Знайомити батьків з умовами перебування в спеціальній групі для дітей з вадами зору

 

Протягом року

О.Низькова

 

Періодично ознайомлювати батьків з результатами індивідуальних успіхів їх дітей у навчанні, вихованні, лікуванні

 

Протягом року

О.Низькова

 

3. Приймати участь у підготовці свят, розваг

 

«Осінній ярмарок»

«Новорічне свято»

«Свято мами»

Жовтень

Грудень

Березень

Вчителі-дефектологи О.Низькова, Н.Добровольська

 

6. Навчально-методичне та матеріально-технічне забезпечення освітньої і корекційної роботи

 

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

Відмітка про виконання

1. Розробити конспекти заняття на теми

-  «Морські мешканці» (корекційне заняття з розвитку зорового сприймання та просторового орієнтування з дітьми з порушенням зору)

 

- «Свійські тварини» (конспект комплексно-корекційного заняття з мовленнєвого та екологічного розвитку для дітей з вадами зору)

 

Грудень

 

 

 

 

 

 

 

Квітень

 

 

Вчитель-дефектолог

О.Низькова

 

2. Виготовити:

- Розвиваючу гру  на кольоророзрізнення та орієнтування в просторі з помпонами та пінцетом «Виклади за зразком»

 - Дидактичну гру на орієнтування в просторі «Знайди напрямок»

Розвиваючу (дидактичну) гру на розвиток дрібної моторики руки та орієнтування «Рінгл Дінг»

 

Вересень - січень

Вчитель-дефектолог

О.Низькова

 

 

3. Придбати підставки, указки

 

Вересень, листопад

Вчитель-дефектолог

О.Низькова

 

4. Оновити великий фланелеграф

Січень

Вчитель-дефектолог

О.Низькова

 

 

 

 

Логін: *

Пароль: *