ЗДО №13, "Ластівка", Вінниця

Річний звіт про діяльність закладу за 2020-2021н.р.

ЗВІТ завідувача КЗ «ДНЗ №13 ВМР» з питань статутної діяльності у 2020-2021 н.р.

1. Загальна характеристика

Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад № 13 Вінницької міської ради» розпочав свою роботу 1954 року. Проектна потужність – 210 місць. В садочку 9 груп: 1 група раннього віку, 2 групи – для дітей молодшого дошкільного віку, 2 для дітей середнього дошкільного віку (одна з яких інклюзивна), 2 для дітей старшого дошкільного віку, 2 групи для дітей з порушеннями зору. Списочний склад в групах перевищує допустимі норми, але фактичне відвідування дітей відповідає нормативним вимогам. Трудовий колектив складається з 50 осіб. Серед них 25 педагогів, з них 13 з вищою педагогічною освітою, 12 з середньою спеціальною. Педагогогічне звання «вихователь-методист» мають три вихователя, кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії 4  педагога, кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої  категорії 7 педагогів, кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії 1  педагог, 11 т.р. - 11 педагогів.

 

   Для занять дітей створено всі умови, обладнані спеціальні при­міщення:

•   музично-спортивна зала;

•   кабінети музичних керівників, вчителів-дефектологів, охорони зору;

•   методичний та медичний кабінет;

•   прогулянкові майданчики для кожної вікової групи;

•   сучасний спортивний та ігрові майданчики.

   Щороку згідно з графіком педагогічні працівники проходять курси підвищення кваліфікації та підлягають атестації відповід­но до чинного Положення про атестацію педагогічних працівни­ків. Таким чином, простежується поступове підвищення кваліфі­кації педагогічних працівників.

Адміністрація створює оптимальні умови для постійного про­фесійного зростання педагогів з урахуванням індивідуальних мож­ливостей кожного: у поточному році проатестовано 1 педагога. Курси підвищення кваліфікації проходять 7 педагогів.

Упродовж 2020-2021 навчального року педагогічний колектив

брав  участь у методичній роботі міста (за допомогою дистанційних технологій).

2. Пріоритетні напрями діяльності ЗДО

Враховуючи пріоритетний напрямок – народознавчий – в закладі створені всі необхідні умови. І перша – це розвивальний простір народознавчого характеру.  Народознавство виховує у наших малят моральні, патріотичні, естетичні, творчі задатки. Якщо враховувати виховну силу   народної казки, пісні, вишиванки, то вони є найважливішими засобами розвитку дитячої особистості. За допомогою етнографії ми закладаємо в майбутнє покоління чемність, відповідальність, доброзичливість. Інтерес дитини до минулого батьків, бабусь і дідусів, до народних традицій є могутнім чинником розвитку повноцінної соціальної особистості, з високими життєвими позиціями, духовними потребами. Бабусина казка, мамина колискова, дідусева сопілочка — це те, що залишилося у кожному з нас, що не тільки наповнює теплими спогадами про дитинство, але й формує стійкий зв'язок із рідним народом, його культурою.

В 2020 –  2021 навчальному році колектив працював над такими пріоритетними завданнями:

 1.Оптимізація роботи педагогічного колективу щодо становлення і розвитку дітей раннього віку в закладі дошкільної освіти на засадах партнерства.

2.Активізація роботи з дітьми з формування мовленєвої компетенції засобами ігрової діяльності.

3.Поглибити роботу з основ безпеки життєдіяльності дошкільників з метою формування свідомої, осмисленої позиції дитини до безпеки та цінності власного життя.

 

3.Освітня та методична робота

Головним учасником освітнього процесу відповідно до чинного законодавства визнана дитина зі своїми уподобаннями, інтересами, здібностями, особливостями. Для реалізації особистісно - орієнтованої моделі педагоги закладу створили необхідні умови для розвитку дитини, тобто, сприятливий розвивальний простір, у якому діти живуть, активно діють, спілкуються, отримують знання, розвивають свої вміння, навички, проявляють емоції та почуття. Особливої актуальності набуває ця проблема у зв’язку з визнанням обов’язковості дошкільної освіти для дітей 5-річного віку. Адже створення правильного розвивального життєвого простору, в якому передбачено змістове наповнення різних видів дитячої діяльності є однією із головних умов для закладання основ життєвої компетентності старшого дошкільника і формування його шкільної зрілості.

Ми підібрали різне обладнання (ігрове, навчальне, спортивне тощо), продумали його оптимальне розміщення та визначили кількість. Залучили батьків, тому що без них неможливо створити простір, який би відповідав сучасним вимогам. Створюючи такий простір, педагоги дотримувались певних принципів, зокрема таких, як:

• безпечність;

• урахування закономірностей розвитку дітей;

• раціональність;

• динамічність;

• активність;

• комфортність кожної дитини;

• позитивно-емоційне навантаження.

  Для розвитку рухливих здібностей  підібране різноманітне та багатофункціональне обладнання, за допомогою якого у дітей розвивається гнучкість, витривалість, покращується здоров'я. В кожній групі є куточок здоров'я. В музично-спортивній залі зроблено багато додаткового обладнання та інвентарю для занять фізичною культурою. Обладнання відповідає діючим стандартам та  гарантує якість і безпеку. Вся робота з фізичного виховання здійснюється з урахуванням стану здоров'я, самопочуття, рівня фізичного розвитку та підготовленості дітей, реальних умов роботи закладу, особливостей родинного виховання під постійним медико-педагогічним контролем.

 Поряд з традиційними формами та методами фізкультурно-оздоровчої роботи, використовуємо і нетрадиційні: музикотерапія, кольоротерапія, фітбол-гімнастика, вправи-релаксації, пілатес.       Під час використання оздоровчих технологій педагоги дотримуються таких принципів: поступовість, систематичність, врахування індивідуальних особливостей. Повноцінному розв’язанню завдань фізичного розвитку сприяє комплексне використання традиційних  і нетрадиційних форм та методів роботи з фізичного виховання,  завдяки чому у дітей покращується загальний емоційний стан, відновлюється сила, здоров'я, почуття, активізується мовленнєва діяльність, розвивається пам'ять, увага, спостережливість, логічне мислення.

Гурткова робота в нашому садочку стає дедалі популярнішою, складаючи невід’ємну частину освітнього процесу.  Проблема своєчасного виявлення інтересів, здібностей і на­хилів дітей, формування творчих засад уже з перших років життя дитини нині вкрай актуальна, а отже, організація різноманітних гуртків у закладі знаходиться в полі зору адміністрації і потребує  окремої уваги з боку завідувача та методиста. В КЗ «ДНЗ № 13 ВМР» гурткова робота має на меті задовольнити потреби і цікавість кожної дитини до певного виду діяльності і  організована таким чином: «Веселі нотки» - навчання дітей грі на музичних інструментах (керівник Меднік О.Л.), гурток з пошуково-дослідницької діяльності «Чарівний глобус» (керівник Дмитрієнко В.С.), гурток образотворчого напряму «Незвичайні художники» під керівництвом Вержбицької Л.С., гурток «Юні актори» (керівник Дармограй Т.М.), гурток «Зоряна мрія» (хореографія), керівник Левченко Т.Г.,  «Пілатес», керівник  тренер з пілатесу та аеробіки Чорна О.Л. Виконуючи  основні завдання дошкільної освіти, в закладі організована робота гуртка "Пілатес". Пілатес – це комплекс вправ для всього тіла, який розвиває гнучкість і рухливість. Це один з найбільш безпечних видів тренувань. Жодні інші вправи не впливають на тіло настільки м'яко, одночасно зміцнюючи його. Тренування за системою "Пілатес" такі безпечні, що фізіотерапевти та спортивні лікарі радять використовувати їх для відновлювальної терапії навіть після травм хребта.

 

      В нашому закладі є дві групи для дітей з порушеннями зору, де діти навчаються основним навичкам гігієни зору, а також, якщо це необхідно, і користуванню окулярами. За допомогою фіхівців садочка у дітей розвиваються всі елементи зорового сприймання: здатність бачити близько і далеко; спостереження за предметами, які рухаються;  вміння  розрізняти форму та величину предметів, колір, матеріал, з якого вони зроблені, розглядати картинки, орієнтуватися в просторі. Розвиток зорових функцій доповнюється також розвитком слуху, нюху, дотиком. З вихованцями групи спеціального призначення працює кваліфікований медичний працівник Ратушняк Жанна Борисівна, яка щодня проводить корекційну роботу в кабінеті охорони зору. Вихователі цих груп слідкують за правильним носінням дітьми окулярів, знають, що кожній гостроті зору відповідає своє робоче місце, вчать дітей новим іграм , враховуючи гостроту зору та діагноз, на заняттях обов’язково включають корекційні завдання.

 

       Важливою вважаємо співпрацю зі школою. КЗ «ДНЗ № 13 ВМР» знаходиться неподалік загальноосвітньої школи № 3. Школа як наступник дошкільного рівня освіти не планує свою робо­ту «з нуля», а «підхоплює» досягнення дитини-дошкільника й будує свою педагогічну практику. В зв’язку з пандемією співпрацюємо зі школою завдяки дистанційним технологіям.

 

4.За 2020-2021навчальний  рік наш заклад має певні досягнення. А саме:

Проведення чемпіонату «Старти надій»  

Проведення онлайн-конкурсу «Чарівна квітка»

          Участь на призові місця у конкурсі інтернет-порталу рейтингу освітніх закладів України «Краща спальна кімната ЗДО»-2021 року, «Краща групова кімната ЗДО» - 2021 року.

Вітання воїнів АТО з Великодніми святами

День вишиванки

5.На постійному контролі в адміністрації закладу знаходиться до­тримання санітарно-гігіенічних вимог до умов та режиму вихован­ня дітей.

   З метою ініціювання участі педагогів, активних батьків у закладі дошкільної освіти прийнято такі форми самоуправління:

•   батьківський комітет КЗ «ДНЗ №13 ВМР» та батьківські комітети груп;

•   профспілковий комітет;

•   педагогічна рада;

•   загальні збори батьків та членів трудового колективу;

•   комісія з ОП;

•   пожежно-технічна комісія.

     Колектив постійно працює над створенням позитивного іміджу закладу дошкільної освіти, вся інформація висвітлюється на сторінках власного веб-сайту, сторінки у Facebook, та груповій спільноті Viber. Ін­формація розрахована, в першу чергу, на батьків вихованців, а також на колег з усієї України. Цікаві статті, фотогалерея, висвітлення поточної роботи — все це сприяє відкритості закладу, залученню батьків до життя їх дітей у закладі.

   Організація роботи зі зверненнями громадян є важливою скла­довою управління закладом. Упродовж звітного періоду письмових звернень не надходило. Організація роботи з батьками та громадськістю з метою залучен­ня їх до управління закладом, пропагування відкритості та про­зорості відбувалась через  розділ на сайті «Прозорість та інформаційна відкритість закладу», загальні батьківські збори.

    Взаємодія із сім'ями вихованців є одним з пріоритетних на­прямів діяльності закладу. Вона орієнтована на пошук таких форм і методів роботи, які дозволяють урахувати актуальні потреби бать­ків, сприяють формуванню активної батьківської позиції, участі батьків в управлінні закладом. Наш заклад підтримує ба­жання батьків поповнювати знання, необхідні для виховання та оздоровлення дітей.

   

6.  Організація харчування у ЗДО

     Повноцінне та якісне харчування є невід'ємною складовою зміц­нення здорв'я дітей. Організація харчування ведеться відповідно до Інструкції з організації харчування дітей. У КЗ «ДНЗ №13 ВМР» працює до­свідчений, висококваліфікований медичний персонал та кухарі. Про їх роботу свідчать результати: за цей навчальний рік за ре­зультатами перевірок Держпродспоживслужби грубих порушень санітарного стану при­міщень та харчоблоку, а також порушень відповідності нормам калорійності харчування дітей не виявлено. Хочеться висловити подяку працівникам харчоблоку, медичному персоналу за відпові­дальне ставлення до, виконання своїх посадових обов'язків.

       Найважливішою умовою правильної організації харчування дітей є суворе дотримання санітарно-гігієнічних вимог до харчо­блоку та процесу приготування і зберігання їжі. З метою профі­лактики кишкових захворювань працівники суворо дотримують установлених вимог до технологічної обробки продуктів, правил особистої гігієни. Результатом є відсутність зафіксованих випадків отруєнь і кишкових захворювань дітей та відсутність зауважень санітарних служб.

7. Робота зі зміцнення матеріально-технічної бази з ЗДО.

За бюджетні кошти протягом навчального року виконані такі основні види робіт (інформацію можна переглянути на сайті PROZORO):

 - придбані дезінфекційні засоби, паперові рушники, одноразові маски індивідуального захисту                                                                                                                                                                     

 - перезарядка вогнегасників

 - частковий ремонт гарячого та холодного водопостачання

 - капітальний ремонт даху

 - санітарна розчистка дерев

 - навчання з пожежної безпеки та цивільного захисту

 - повірка пожежних кранів

 - повірка термометрів, манометрів, лічильника тепла

 - обслуговування системи очистки води

 - дератизація, дезінфекція, камерне знезараження речей.

 

 За позабюджетні кошти (які надійшли як благодійна допомого від спонсорів та батьків) протягом навчального року придбано ( фінансову інформацію можна переглянути на сайті закладу):

 

 - Пісок для дитячих пісочниць

 - Канцтоври

 - Господарчі товари

 - Будівельні матеріали

 - Поточні ремонтні роботи обладнання (пральна машина, тример, котел І ст., крани на харчоблоці, комп’ютер, принтер)

 - Розчистка території від снігу

 - Принтер

 - Праска

 - Дрель

 - Розсада для квітників та городів

 - Декор для оформлення свят у музичній залі

 

 

 

Логін: *

Пароль: *