ЗДО №13, "Ластівка", Вінниця

Річний план роботи закладу на 2021-2022н.р.

                                                                «ЗАТВЕРДЖЕНО»                                                                                                    

                            Завідувач КЗ «ДНЗ №13 ВМР»

                                                    Браславець О.Б.

         

                                                         ______________

 

План роботи комунального закладу

«Дошкільний навчальний заклад №13 ВМР»

на 2021 – 2022 навчальний рік

 

Зміст

Розділ I. Аналіз роботи КЗ «ДНЗ №13 ВМР» за 2020 – 2021 н.р. ….... 3-15

1.1 Аналіз виконання завдань літнього оздоровлення……………..... 16-18

Розділ II. Завдання на навчальний рік та оздоровчий період………. 19

Розділ ІІІ. Діяльність структур колегіального управління…………..20

3.1. План роботи загальних зборів трудового колективу……………. 20-21

3.2. План роботи ради по харчуванню………………………………….. 21-23

3.3. План роботи експертної комісії…………………………………….. 23-24

3.4. Виробничі наради…………………………………………………….. 24-26

3.5. План роботи команди супроводу дитини з ООП…………………. 26-27

Розділ IV. Методична робота з кадрами…………………………………28

4.1. Підвищення фахової кваліфікації та педагогічної майстерності..28-29

4.2. Самоосвіта вихователів………………………………………………30-31

4.3. Педагогічні ради……………………………………………………… 31-35

4.4. Семінари, практикуми, творчі групи, проекти в ЗДО……………36

4.5. Творча група «Використання здоров`яформуючих та здоров`язбережувальних технологій в умовах ЗДО»…………………. 37-38

4.6. Семінар-практикум «Рання етнізація та соціалізація дитини-

дошкільника через ознайомлення з народними промислами та

декоративно-прикладним мистецтвом України»…………………….. 39-40

4.7. Консультації для вихователів………………………………………. 41

4.8. Консультації для вихователів спец. груп  (діти зпорушенням

 зору). Консультації для вихователів інклюзивної групи…………… 42

4.9. Колективні перегляди занять………………………………………. 43

4.10. Проведення тематичних тижнів професійної майстерності

педагогів……………………………………………………………………. 45-46

Розділ V. Вивчення стану організації життєдіяльності дітей……….. 46-47                                                                                                  

5.1. Співпраця з батьками……………………………………………….. 48

5.2. Співпраця з батьками майбутніх першокласників………………49

5.3. Консультації для батьків…………………………………………… 50-51

5.4. Консультації для батьків майбутніх першокласників…………. 52

5.5. Тематичні виставки…………………………………………………. 52

5.6. Загальні батьківські збори…………………………………………. 52-53

5.7. Групові батьківські збори………………………………………….. 54-58

Розділ VI. Робота методичного кабінету……………………………… 59-61

Розділ VII. Адміністративно-господарська робота…………………. 62-64

7.1. Медико-профілактичні заходи……………………………………. 65-67

Розділ VIII. Вивчення і впровадження позитивного педагогічного

досвіду, освітніх інноваційних технологій…………………………… 68

IX. Свята та розваги в дитячому садку………………………………. 69-71

Додатки…………………………………………………………………… 72

План роботи з питань протипожежної безпеки…………………....... 73

План роботи по попередженню дорожньо-транспортного травматизму……………………………………………………………... 74

План роботи з охорони праці………………………………………….. 75-76

Плани гуртків…………………………………………………………… 77

План заходів спрямований на запобігання та протидію булінгу… 78

Перспективність і наступність у роботі КЗ «ДНЗ №13 ВМР»

та КЗ «ЗОШ I - III ст. №3 ім.М.Коцюбинського ВМР»…………… 79-84

Плани роботи вчителів-дефектологів……………………………….. 85    

І. Аналіз роботи КЗ «ДНЗ №13 ВМР»

за 2020 – 2021 навчальний рік

 

   Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад №13 ВМР» «Ластівка» знаходиться за адресою: вулиця Магістратська, 58. Працюючих груп станом на 01.08.2021р. – 9, з них раннього віку – 1, дошкільного віку – 8 (в т.ч. 2 – спеціальні групи для дітей з порушенням зору та 1 інклюзивна група).

Педагогічний колектив ЗДО у 2020 – 2021 навчальному році працював над такими завданнями:

 

1. Оптимізація роботи педагогічного колективу щодо становлення і розвитку дітей раннього віку в закладі дошкільної освіти на засадах партнерства.

2. Активізація роботи з дітьми з формування мовленнєвої компетенції засобами ігрової діяльності.

3. Поглибити роботу з основ безпеки життєдіяльності дошкільників з метою формування свідомої, осмисленої позиції дитини до безпеки та цінності власного життя.

 

     Організація освітнього процесу здійснюється згідно з Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про мови», «Про захист дитинства», Базовим компонентом дошкільної освіти в Україні.

  Педагогічний колектив закладу дошкільної освіти протягом року доклав всіх зусиль для того, щоб освітній процес мав особистісно-орієнтовне спрямування; працював над  усуненням недоліків за попередній навчальний рік та удосконаленням організації освітнього процесу у 2020–2021 навчальному році.

   Педагогічна рада, методична рада, творча група, рада закладу спрямувала зусилля на вирішення наступних питань:

 - Організовувати роботу педагогічного колективу щодо забезпечення системного підходу до інтеграції дітей з особливими освітніми потребами у освітнє середовище ЗДО.

 - активізувати роботу з дітьми з формування мовленнєвої компетенції засобами ігрової діяльності.

 - оптимізувати роботу педагогічного колективу щодо становлення і розвитку дітей раннього віку в закладі дошкільної освіти на засадах партнерства.

 - поглиблювати роботу з основ безпеки життєдіяльності дошкільників з метою формування свідомої, осмисленої позиції дитини до безпеки та цінності власного життя

 - удосконалення роботи щодо створення предметно-ігрового середовища та психологічного комфорту для перебування дітей у закладі;

   - урахування вікових та індивідуальних особливостей кожної дитини під час підготовки організованої діяльності;

   - дотримання системності та послідовності у роботі з дитячим колективом та в індивідуальній роботі з кожною дитиною;

   - продовження пошуків нових форм cпівпраці з батьками;

   - удосконалення та систематизація особистих навчально-методичних комплексів та ефективне їх використання у роботі;

   - підвищення теоретичного рівня і фахової підготовки педагогів, їх самоосвіта.

 

Аналіз оцінювання виконання річних завдань 2020 - 2021 навчального року показав, що головними завданнями для вдосконалення роботи методичної служби на наступний період розвитку є:

 • удосконалення системи регулювання рівня професійної компетентності педагогів на основі особистісно-зорієнтованого підходу;
 • створення умов для досягнення стійкої мотивації пе­дагогів на зростання професійної майстерності, на мобільність колективу щодо впровадження новітніх технологій;
 • сприяння становленню співробітницьких взаємин між колеґами, співпраці досвідчених педагогів і молодих спеціалістів;
 • закріплення навичок керування самоосвітою.

 

Педагогічними працівниками, медичним та обслуговуючим персоналом  заклад освіти забезпечений на 99% (вакансія асистент вихователя інклюзивної групи), про що свідчить аналіз статистичних даних складу педагогічного колективу та соціально - дидактичний аудит.

Кількісно - якісний склад педагогічних кадрів в  КЗ «ДНЗ №13 ВМР»

 

         Якісний склад

Кількість

%

Вища освіта

12

52

Бакалавр

0

0

Середня спеціальна освіта

 

11

48

 

 

 

Кваліфікаційна категорія, звання

Кількість

%

Вища категорія

4

16

I категорія

7

20

II категорія

1

8

Спеціаліст

1

8

ВПО

11

48

Звання

 «Вихователь-методист»

3

12

 

   Велике значення надавалось підвищенню фахової майстерності педагогів. За планом проводилися засідання педагогічної ради, консультації для педагогів, семінари-практикуми, індивідуальні навчання. Педагоги закладу брали участь у роботі методоб’єднань міста (онлайн), де обмінювались досвідом роботи та знайомились з новими технологіями.

   Аудит відповідності доводить, що за параметрами колектив закладу знаходиться на достатньому рівні. Параметний рівень освіти, стажу педагогічної діяльності за підрахунками дорівнює нормі. Організація методичної роботи з педагогічним колективом має діагностично-прогностичний характер. Для безперервного відстеження результативності різних форм  методичної роботи вихователем-методистом постійно протягом року проводився педагогічний моніторинг, основним з завдань якого було – виявлення позитивної (негативної) динаміки розвитку професіоналізму педагогів. Результати зафіксовані в індивідуальних папках педагогів.

Аналіз діагностування професійної майстерності педагогів

Високий рівень майстерності (жовтий) – 19 педагогів

Достатній рівень (червоний) – 5 педагогів

Критичний рівень  (синій) – нема                                                                  

  Рівень кваліфікації за статистичними підрахунками дорівнює нормі; рівень освіти за статистичними підрахунками дорівнює оптимуму, рівень стажу педагогічної діяльності за статистичними підрахунками дорівнює нормі, рівень вікових меж за статистичними підрахунками дорівнює оптимуму. Отже, результати соціально-дидактичного аудиту засвідчують, що педагогічний колектив КЗ «ДНЗ № 13 ВМР» може здійснювати інноваційну діяльність як на рівні впровадження, так і на рівні розробки власних експериментальних технологій.

   Науково-методичне зростання педагогічної майстерності педагогів забезпечили такі форми методичної роботи:

1.Творча гра «літературне кафе», 

2.Педагогічні читання «Педагогічна спадщина М.І.Пирогова,.

3.Панорама-тренінг «Психолого-педагогічні основи спілкування вихователів з дітьми раннього віку».

4.Брейн-ринг для педагогів «Підвищення екологічної компетентності педагога»

5. Пам’ятки: “Стан щоденної готовності педагога до організації та проведення освітньої роботи з дошкільниками”; «Діагностування та анкетування батьків щодо рівня підготовки дошкільників до школи».

6. Консультації методиста, медичних працівників, вчителя-дефектолога: методичні рекомендації «Розвиток уяви та навчання творчого розповідання дітей дошкільного віку», «Ранкова гімнастика в закладі дошкільної освіти», «Інтерактивні технології розвитку мовлення дітей дошкільного віку», «Здійснення психолого-педагогічного супроводу батьків дітей з особливими потребами в умовах інклюзивної освіти»; консультації: «Дослідницька діяльність дітей на прогулянці»,   «Сенсорний розвиток дітей раннього віку», «Формування ціннісного ставлення до рідної домівки у дітей старшого дошкільного віку», «Принципи дитино центризму  -основний показник якісного освітннього процесу», «Умови успішної соціалізації дошкільників з порушенням зору», «Рекомендації вихователям щодо збереження зору дітей»,  «Модель педагога, який працює з дітьми з особливими потребами» та інші.  

    Анкетування щодо виявлення результатів діяльності педагогів з оновлення змісту освітнього процесу показало такий рівень потенційних можливостей: 71% педагогів працюють над зміною змісту освіти і його дидактичним забезпеченням, останні – мають труднощі і тому частково виконують завдання вищеокресленого напряму; 80% вихователів мають первинну обізнаність щодо новітніх технологій; 73% педагогів прагнуть удосконалити рівень своїх умінь і теоретичних знань; 79% вихователів приділяють достатню увагу індивідуальній роботі з дітьми і мотивації досягнень вихованців, 41% – працюють над вивченням певної проблеми.   Впродовж 2020 – 2021 навчального року педагогічним колективом були розглянуті та обговорені наступні проблемні питання: 

1. Оптимізація роботи педагогічного колективу щодо становлення і розвитку дітей раннього віку в закладі дошкільної освіти на засадах партнерства.

2. Активізація роботи з дітьми з формування мовленнєвої компетенції засобами ігрової діяльності.

3. Поглибити роботу з основ безпеки життєдіяльності дошкільників з метою формування свідомої, осмисленої позиції дитини до безпеки та цінності власного життя.

     Для цього у закладі дошкільної освіти традиційно проводилися такі форми роботи як педагогічні ради, семінари, семінари-практикуми, робота творчої групи, які були спрямовані на розвиток творчої особистості дитини. Планомірно проводилась робота щодо поповнення матеріально-технічної бази закладу.

     З метою розширення та поглиблення знаннь педагогів з питань адаптації, соціалізації, становлення та розвитку  дітей раннього віку в закладі дошкільної освіти, срияння оволодінню теорією питання, підвищенню та удосконаленню фахової майстерності, формуванню навичок практичної діяльності з дитиною раннього віку на засадах партнерства працював річний семінар «Формування мовленнєвої компетенції дошкільника».

      Керівник та члени семінару  запропонували педагогам та батькам розробки теоретичного та практичного матеріалу у вигляді консультацій, рекомендацій, порад для педагогів та батьків, конспектів, анкетувань. В результаті роботи семінару, підвищився теоретичний рівень знань педагогів,  виготовлені нові дидактичні та настільні ігри.

   Педагогічний колектив закладу завжди активно бере участь у проведенні тематичних декадників, тижневиків, місячників, запропонованих міським департаментом освіти.

   Заклад працює за народознавчим напрямом.  Тому педагогічний колектив у 2020-2021 н.р. значну увагу приділяв вивченню рідної мови, проблемі національного виховання, ознайомленню дошкільників з народними звичаями, традиціями, обрядами, що сприяло ранньому прилученню їх до багатих скарбів духовної культури українського народу, любові до рідної мови, історії нашого краю. Змістовно пройшли розваги та свята «Осінній ярмарок», «Великдень», «Ой, на Івана, на Купала» (вихователь Низькова М.В.), та ін. під час яких діти співали українські пісні, грали у народні ігри, декламували народні гуморески.

     Протягом року в садочку працювала творча група педагогів. Опрацьовували тему «Становлення і розвиток дітей раннього віку в закладі дошкільної освіти на засадах партнерства». Вихователі ознайомилися з методичною літературою з даного питання, розробили рекомендації для батьків та педагогів, конспекти занять, створили базу дидактичних та розвиваючих ігор із сенсорного розвитку.

      Одним із завдань річного плану була тема «Поглиблення роботи з основ безпеки життєдіяльності дошкільників з метою формування свідомої, осмисленої позиції дитини до безпеки та цінності власного життя». Практика реалізації цього завдання -  розвинути у дитини здатність, потребу до безпечної поведінки, свідомого ставлення до власної безпеки, до пізнання та захисту себе і оточуючих. Центральною фігурою освітнього процесу є дитина –  особистість. На педагогічній раді педагогами закладу було розкрито сучасні підходи до формування у дітей основ безпеки життєдіяльності, обгрунтовоно питання  створення умов безпеки освітнього процесу, формування у дитини свідомого ставлення до цінності власного життя.

     Всі вихователі постійно співпрацювали з батьками щодо цього питання: в групах були оформлені тематичні папки - пересувки,  матеріал висвітлювався в батьківських Viber-групах та сторінці закладу у Facebook, в батьківських куточках, проводилися бесіди з батьками.

      У грудні 2020р. в закладі була проведена творча гра для педагогів «Літературне кафе», на  якому  педагоги  змогли удосконалити свої знання з питань формування у дітей інтересу до книги, художнього слова.

     У жовтні 2020р. відбулися  педагогічні читання «Педагогічна спадщина М.І.Пирогова»

     У січні 2021р. проведено панораму-треніно для педагогів «Психолого-педагогічні основи спілкування вихователів з дітьми раннього віку», де педагоги поглибили свої знання у роботі з дітьми раннього віку.

    У березні 2021р. проведено брейн-ринг для педагогів «Підвищення екологічної компетентності педагога»

     Освітня лінія «Дитина у світі культури» Базового компонента дошкільної освіти націлює на досягнення предметно-практичної компетенції як результату освітньої роботи перед вступом дитини до школи і передбачає сформованість у 6-7-річного дошкільника елементарної обізнаності з працею дорослих; інтересу і поваги до різних професій; бажання долучатися до предметно-практичної діяльності; базових умінь і навичок у різних видах праці тощо.  Завдання формування навичок самообслуговування, навичок господарсько-побутової праці, праці в природі, художньої праці окреслені програмою виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина».

      Якість освіти значною мірою залежить від забезпечення наступності між суміжними освітніми ланками. Так, на етапі дошкільної освіти реалізація наступності полягає у формуванні в дітей старшого дошкільного віку готовності до шкільного життя. А на етапі початкового шкільного навчання – в урахуванні того рівня сформованості життєвих компетенцій, з яким дитина прийшла до школи, і опорі на нього. Такий підхід забезпечує поступальний природний розвиток особистості дитини.

   В роботі зі старшими дошкільниками важливо посилити ціннісні аспекти виховного значення та забезпечити наступність в роботі закладу дошкільної освіти і початкової школи з реалізації завдань духовного, трудового виховання. На жаль, в зв`язку з карантинними заходами, наші вихованці не відвідували уроки у школі, а школярі не брали участь у святах та виставках ЗДО.

       Освітній процес в закладі передбачає чергування різних видів діяльності. Заняття плануються з урахуванням розумового і фізичного навантаження. Нижче подаються узагальнені результати педагогічного обстеження дітей на рівень знань, умінь, навичок відповідно до вимог програми «Дитина».

 

Рівень сформованості логіко-математичної компетенції дітей

(станом на 31.05.2021р.)

 

 

Старша №3

Старша №5

Високий

16

18

Достатній

20

16

Середній

2

3

 

   Тобто, вихованці нашого садка мають в середньому достатній і високий рівень логіко-математичної компетенції.

 

Рівень сформованості мовленнєвої компетенції старших дошкільників

 

 

Старша група №3

Старша група №5

Високий

19

24

Достатній

17

10

Середній

2

3

 

   Такий результат обстеження пояснюється тим, що у дітей старшого дошкільного віку уже сформоване діалогічне мовлення, вміння вільно спілкуватися, збагачений словниковий запас.

Моніторинґ стану готовності до шкільного життя дітей-випускників показав:

< >За психологічними критеріями з 75 обстежених дітей готові до шкільного життя 70 випускників: 64 – високий і достатній рівень,  6– середній.За педагогічними критеріями з 75 обстежених до шкільного життя готові: 70 випускників, з них 64 випускників високого і достатнього рівня, 6 – середнього.

 

Психологічний критерій

Педагогічний критерій

Високий і достатній рівень

64

64

Середній рівень

6

6

 

Окреслилась позитивна динаміка щодо готовності дітей до шкільного життя.

 

Аналіз психологічної готовності до школи показав, що:

< >високий рівень готовності мають 49% дітей;достатній рівень – 31%;середній рівень – 20%

Діти-випускники мають: на достатньому і високому рівні (55%) розвинуті психічні процеси, добрі потенційні можливості в галузі розвитку пізнавальних процесів; середній (34%) рівень працездатності; достатній (40%) і середній (45%) рівень розумової активності; сформовані навички навчальної діяльності (93%); діти мають достатній і середній рівень саморегуляції і самостійності, уміють слухати і виконувати вказівки дорослого, контролювати себе, оцінювати свої відповіді й відповіді однолітків; на достатньому рівні розвинуті дії мислення: серіація, класифікація, абстрагування; 10% дітей-випускників мають порушення у вимові звуків, що знизило результати засвоєння розділів програми з навчання мови; у дітей-випускників сформована мотивація на шкільні види діяльності – 85%, внутрішня позиція учня – група № 5 – 92%, група № 3 – 89%; ефективність системи підготовки дітей до школи 65% (високий та достатній рівень).

   До школи випустили 75 вихованця дошкільного закладу, що на 7 дітей більше , ніж в минулому році.

Кількісні показники щодо випуску дітей до школи за період

з 2017  по 2021 р.р.

Рік випуску

2017

2018

2019

2020

2021

Кількість дітей

71

71

75

68

75

   Вихователі старших груп Низькова І.І., Дмитрієнко В.С., Дармограй Т.М., Левицька Л.В. приклали багато зусиль для того, щоб підготувати дітей до шкільного життя. Майже всі діти мають хороші знання з різних розділів програми, психологічно готові до шкільного життя.

   В КЗ «ДНЗ №13 ВМР» навчаються та виховуються діти із порушеннями зору та одна дитина з особливими освітніми потребами (затримка психічного розвитку). Тому зусилля вихователів, дефектологів, медсестер спільно з батьками були підпорядковані природі дитини, її індивідуальним особливостям розвитку, де головною проблемою залишається корекція, реабілітація та оздоровлення дітей.

 В дитячому садку працювали такі гуртки:

1. Музичний оркестр «Сонячні нотки» (старші групи)

 Музичний керівник: Меднік О.Л.

2.«Незвичайні художники» (нетрадиційне малювання)

(середня група №7)

      Керівник: Вержбицька Л.С.

3. «Чарівний глобус» (інтелектуально-пізнавальний)

          (старша група №3)

        Керівник: Дмитрієнко В.С.

4.  «Пілатес» (фізкультурно-оздоровчий) (дошкільні групи)

5.  «Зоряна мрія» (хореографія) (дошкільні групи)

        Керівник: Левченко Т.Г.

6.  «Маленькі актори» (театралізована діяльність)

         (старша група №5)

         Керівник: Левицька Л.В.

Діти з бажанням та задоволенням відвідували їх.

    Педагоги ґрунтовно володіють технологіями Н. Гавриш, Л.Б.Фесюкової, Л.Шульги. Вихователі намагаються використовувати методи:

< >експериментування і дослідів;ознайомлення дітей із соціальними явищами;формування досвіду творчої діяльності як на заняттях, так і в повсякденному житті.Організація медичної роботи

  Відповідно до вимог Міністерства охорони здоров’я в закладі дошкільної освіти здійснюється медичне обслуговування дошкільників. Старша медсестра Сінчук Н.В. завжди уважно ставиться до дітей, батьків, вчасно проводить індивідуальні та групові консультації з питань охорони здоров’я.

   Вся медична робота у закладі спрямована на зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей, як того вимагає Закон України «Про дошкільну освіту».

   У КЗ «ДГЗ №13 ВМР» проводяться усі необхідні профілактичні заходи:

< >контролюється виконання санітарно-гігієнічних норм працівниками закладу на всіх ділянках;здійснюється щоденний огляд дошкільників при прийомі у заклад;проводиться інформаційна робота для батьків через куточки в групах, в медпункті;розроблена тематика для медико-педагогічних нарадпроводяться усі санітарно-гігієнічні заходи протидії коронавірусу.Аналіз рівня захворюваності у 2020 – 2021 н.р

   Всього дітей в КЗ «ДНЗ №13 ВМР» - 263, з них раннього віку – 32, дітей дошкільного віку – 231

 На підставі системного аналізу захворюваності дітей і медичного моніторинґу можна зробити висновок: отримані результати зумовлено своєчасністю заходів, а саме:

< >системою профілактично-оздоровлювальних заходів, спрямованою на: пом’якшення адаптації дітей до умов закладу; профілактику сезонного росту захворюваності; компенсацію весняної вітамінної недостатності; зміцнення імунної системи часто хворіючих дітей; загартування; профілактику зниження зору;постійним обліком та аналізом проведення протирецидивного курсу оздоровлення;системою занять з фізичної культури;корекцією працездатності дітей на заняттях;індивідуалізацією та диференціацією освітнього процесу (врахування результатів і виконання рекомендацій згідно з моніторинґом стану здоров’я дітей);постійною співпрацею із сім’єю;контролем за дотриманням норм і правил гігієни та харчування дошкільників;контролем за фізичним розвитком дітей; виявленням глибинних причин відхилень коґнітивної та поведінкової сфери за допомогою проведення медико-психолого-педагогічних консиліумів;розробкою рекомендацій на допомогу вихователям, постійною роботою методичної ради над теоретичною обізнаністю педагогів і практичною їхньою підготовкою.підвищення психолого-педагогічної культури батьків;формування позитивно-емоційного ставлення до вихователів;індивідуальний підхід до роботи з сім’ями вихованців закладу;урахування вікових особливостей характеру батьків. 

1.1 Аналіз виконання завдань літнього оздоровлення

Один з найважливіших заходів по зміцненню здоров’я дітей дошкільного віку – це належна організація літньої оздоровчої роботи. Тривале перебування малят на свіжому повітрі, раціональне харчування, правильний режим – усе це позитивно впливає на стан здоров’я дітей, сприяє поліпшенню їхнього фізичного розвитку, підвищенню опірності організму проти різноманітних захворювань.

З метою ефективної організації літньої оздоровчої кампанії в  закладі дошкільної освіти складено план роботи на літній період, який включає в себе зміцнення матеріальної бази, створення умов для різноманітних ігор, оздоровчу роботу, ознайомлення дітей з навколишнім світом та природою, роботу з кадрами, тематичні тижні, фізкультурні свята і розваги, співпрацю з батьками влітку тощо.  У відповідності до вимог нормативної документації план роботи  розглянуто та затверджено на педагогічній раді.

Необхідною передумовою вдало спланованої та проведеної оздоровчої кампанії є створення відповідної матеріальної бази.

Колективами та батьківським загалом докладено значних зусиль для облаштування та оформлення території закладу, створення умов для проведення загартування, різноманітних ігор, а саме:

< >дитячі майданчики обладнано ігровим інвентарем – турніками, декоративними пеньками, виробами фігур з шин та дерева, каруселями; наявне обладнання відремонтовано і пофарбовано;придбано відра для виносу води, лійки, таці, водяні термометри, рушники (для проведення загартовуючих заходів), басейни для ігор з водою та укомплектовано їх відповідною кількістю іграшок;виготовлено ряд атрибутів для забезпечення різних видів ігрової діяльності.проведено інструктажі з охорони праці, безпеки життєдіяльності працівників;створено безпечні, нешкідливі умови розвитку, виховання, навчання, оздоровлення дітейзагартування повітрям (ранковий прийом на свіжому повітрі та ранкова гімнастика з елементами дихальних вправ, щоденна гімнастика пробудження, повітряні ванни з вправами, ходіння босоніж, сон з доступом свіжого повітря, сонячні ванни тощо);загартування водою (умивання протягом дня прохолодною водою, полоскання рота, топтання по мокрій доріжці та інші).«Мандруємо по П’ятничанській екологічній стежині»;«Берегом річки Південний Буг».«Загартування влітку»;«Безпека дитини влітку»;«Організація харчування дошкільників влітку»;«Фізичне виховання дітей влітку» та ін.«Тиждень театру і мудрої казки»;«Літній відпочинок дітей»; «Харчування  влітку»;« Дари літа смачні, а іноді і небезпечні»;«Загартування» та ін.

Розділ II. Завдання на навчальний рік та оздоровчий період

 

Враховуючи підсумки роботи за минулий навчальний рік,

 в 2021 –  2022 навчальному році колектив визначає такі пріоритетні завдання:

1.Забезпечення відповідних умов для використання здоров`яформуючих та здоров`язбережувальних технологій в умовах ЗДО.

2.Сприяння ранній етнізації та соціалізації дитини-дошкільника через ознайомлення з народним декоративно-прикладним мистецтвом.

3.Оптимізація  роботи колективу з основ безпеки життєдіяльності дитини та формування її свідомого ставлення до цінності власного життя.

Завдання на оздоровчий період:

< >Охорона життя та зміцнення здоров’я, всебічний фізичний розвиток, загартування та удосконалення функцій організму дітей, підвищення фізичної та розумової працездатності. 

< >Створення умов для ефективного оздоровлення дітей улітку шляхом    упровадження сучасних здоров’язбережувальних та здоров’яформувальних освітніх технологій.  

< >Активізація взаємодії з батьками з питання забезпечення психоемоційного комфорту дитини в умовах  закладу дошкільної освіти на початку нового навчального року.

Розділ ІІІ. Діяльність структур колегіального управління

3.1.План роботи загальних зборів трудового колективу

 

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

Відмітка про виконання

1

1.Створення, затвердження складу комісій КЗ «ДНЗ №13 ВМР» на 2021-2022н.р.

2.Затвердження плану роботи.

3.Розгляд кандидатур на нагородження з нагоди Дня працівників освіти, Дня довкілля.

Вересень

Завідувач Браславець О.Б.

 

Завідувач Браславець О.Б.

Вихователь-методист Гребенюк Г.О.

 

2

1.Затвердження Правил внутрішнього трудового розпорядку КЗ «ДНЗ №13 ВМР» на 2022р.

2.Дотримання посадових обов’язків, правил внутрішнього трудового розпорядку та трудової дисципліни працівників ЗДО.

3.Про затвердження графіку щорічних чергових відпусток працівників КЗ «ДНЗ №13 ВМР» на 2022р.

4.Про створення комісій КЗ «ДНЗ №13 ВМР»

Грудень

Завідувач Браславець О.Б.

 

 

Завідувач Браславець О.Б.

 

 

 

Голова ПК

Гребенюк Г.О.

 

 

 

Завідувач Браславець О.Б.

 

3

1.Стан харчування дітей за 2021р.

2.Підсумки виконання колективного договору за 2021р.

3.Стан роботи  з профілактики дитячого травматизму, охорони життя і здоров`я дітей

Лютий

Ст.медсестра Сінчук Н.В.

Голова ПК Гребенюк Г.О.

 

Завідувач Браславець О.Б.

 

 

4

1.Звіт завідувача КЗ «ДНЗ №13 ВМР» з питань статутної діяльності та виконання річного плану роботи за 2021-2022 н.р.

2.Організація роботи закладу в літній період.

Травень

Завідувач Браславець О.Б.

 

 

 

Вихователь-методист Гребенюк Г.О.

 

 

 

3.2.План роботи ради по харчуванню

 

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

Відмітка про виконання

1

1.Дотримання технології приготування їжі, вихід та якість страв.

2.Дотримання вимог при зберіганні продуктів харчування.

3.Аналіз виконання норм харчування та врахування його при складанні меню.

4.Культура харчування дітей.

 

5.Створення умов у групах для харчування дітей.

Жовтень

Завідувач, ст.медсетра

 

Голова БК

 

 

Ст.медсетра

 

 

Вихователь-методист

Завідувач, вихователь-методист

 

2

1.Дотримання вимог при видачі готових страв.

2.Ведення документації з питань харчування.

3.Забезпечення обладнанням, посудом. спецодягом. 4.Зберігання добових проб.

5.Дотримання строків реалізації продуктів. Товарне сусідство

 

Листопад

Ст.медсетра

 

Вихователь-методист

Завідувач

 

 

Вихователь-методист

 

 

3

1.Санітарно-гігієнічний стан харчоблоку. Зняття та зберігання добових проб.

2.Якість продуктів харчування після отримання від постачальника.

3.Ведення документації з питань харчування.

4.Дотримання строків реалізації продуктів. Товарне сусідство.

5.Зняття залишків в коморі.

Грудень

Завідувач, ст.медсетра

 

Завідувач, завгосп

 

Ст.медсетра, комірник

Завідувач, ст.медсетра

 

Комірник

 

4

1.Забезпеченість миючими, дезінфікуючими засобами.

2.Проведення антропометрії

3.Дотримання технології приготування їжі, вихід та якість страв. Зберігання добових проб.

4.Дотримання товарного сусідства.

5.Зняття залишків в коморі.

Січень

Завідувач,  завгосп

Ст.медсетра

Завідувач,  ст.медсестра, голова БК

 

Завідувач,  завгосп

Комірник

 

5

1.Культура харчування дітей

2.Дотримання строків реалізації продуктів. Товарне сусідство.

3.Дотримання вимог під час збереження продуктів харчування.

4.Санітарно-гігієнічний стан харчоблоку та допоміжних приміщень.

5.Зняття залишків в коморі.

Лютий

Завідувач

Ст.медсетра

 

 

Завідувач,  завгосп

 

Завідувач

Ст.медсетра

 

Комірник

 

6

1.Дотримання технології приготування їжі, вихід та якість страв. Зберігання добових проб.

2.Дотримання вимог при зберігання продуктів.

 

3.Аналіз виконання норм харчування.

4.Культура харчування дітей. Створення умов у групах для харчування дітей.

5.Проведення антропометрії

Березень

Завідувач,  ст.медсетра

 

 

Завідувач,  ст.медсетра, голова БК

Ст.медсестра

 

Вихователь-методист

 

Ст.медсестра

 

 

 

 

 

7

1.Дотримання термінів реалізації продуктів. Умови зберігання продуктів харчування на кухні, в коморі.

2.Відповідність об’єму страв для дітей.

3.Проходження медичного огляду працівниками закладу.

4.Дотримання режиму харчування дітей.

5.Зняття та зберігання добових проб.

Квітень

Завідувач,  завгосп, комірник

 

 

Завідувач

 

Ст.медсестра

 

 

Вихователь-методист

Ст.медсестра

 

 

8

1.Санітарно-гігієнічний стан приміщень, харчоблоку, комори.

2.Ведення документації з питань харчування.

3.Якість продуктів харчування після отримання від постачальника.

4.Зняття та зберігання добових проб. Видача готових страв, дотримання вимог.

5.Зняття залишків у коморі.

Травень

Завідувач,  ст.медсетра

 

Завідувач,  Ст.медсестра

Завгосп,  Ст.медсестра

 

Вихователь-методист

 

Комірник

 

 

 

3.3.План роботи експертної комісії

 

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

Відмітка про виконання

1

Розгляд:

•    описів справ постійного, тривалого та тимчасового зберігання;

•    актів про вилучення для знищення документів не внесених до Національного архівного фонду

Протягом року

Експертна комісія

 

2

Перегляд інструкції з діловодства дошкільного навчального закладу, положення про архів та експертну комісію

За потреби

Експертна комісія

 

3

Розгляд пропозицій працівників дошкільного навчального закладу щодо визначення строків зберігання документів, не передбачених чинними нормативно-правовими документами

Протягом року

Експертна комісія

 

4

Проведення консультацій з працівниками дошкільного навчального закладу з питань оформлення і формування справ, упорядкування, обліку та зберігання документів

Протягом року

Гребенюк Г.О.,

олова експертної

комісії

 

5

Вивчення якості оформлення документів і формування справ, стану впорядкування, обліку та зберігання документів

Вересень

Гребенюк Г.О.,

голова експертної

комісії

 

6

Розгляд і схвалення номенклатури справ на 2022 рік

Грудень

Експертна комісія

 

7

Вивчення стану зберігання документів в архіві закладу дошкільної освіти

Квітень

Експертна комісія

 

8

Підбиття результатів діяльності експертної комісії та визначення завдань на наступний рік

Серпень

Гребенюк Г.О.,

голова експертної

комісії

 

9

Складання та затвердження плану роботи експертної комісії на 2022-2023н.р.

Серпень

Гребенюк Г.О.,

голова експертної

комісії

 

 

3.4. Виробничі наради

 

Зміст  роботи

Термін виконання

Відповідальний

Відмітка про виконання

 

1. Стан харчування

2. Дотримання санітарно-гігієнічних вимог

3. Програмно-методичне забезпечення

4. Стан роботи з профілактики травматизму

Вересень

Браславець О.Б.

Сінчук Н.В.

 

Гребенюк Г.О.

 

Трохимчук Л.М.

 

 

 

1. Виконання плану роботи на навчальний рік

2. Стан фізкультурно-оздоровчої роботи

3. Взаємодія ЗДО з сім'єю, школою, громадськістю

4. Обладнання груп

Жовтень

 

Гребенюк Г.О.

 

Сінчук Н.В.

 

Браславець О.Б.

 

Трохимчук Л.М.

 

 

 

1. Сформованість культурно-гігієнічних навичок

2. Стан харчування

3. Стан роботи з профілактики травматизму

4. Дотримання режимів прогулянок та провітрювання

Листопад

Гребенюк Г.О.

 

Сінчук Н.В.

Трохимчук Л.М.

 

Браславець О.Б.

 

 

 

1. Виконання плану роботи на навчальний рік

2. Стан харчування

3. Курсова перепідготовка

4.  Дотримання санітарно-гігієнічних вимог

 

Грудень

Гребенюк Г.О.

 

Браславець О.Б.

Гребенюк Г.О.

Сінчук Н.В.

 

 

 

 

1. Виконання плану роботи на навчальний рік

2. Стан харчування

3. Атестація педпрацівників

4. Стан роботи з профілактики травматизму

Січень

Гребенюк Г.О.

 

Сінчук Н.В.

Браславець О.Б.

Трохимчук Л.М.

 

 

 

1. Виконання плану роботи на навчальний рік

2. Обладнання груп

3. Стан фізкультурно-оздоровчої роботи

4. Сформованість культурно-гігієнічних навичок

Лютий

Гребенюк Г.О.

 

Трохимчук Л.М.

 Браславець О.Б.

 

Сінчук Н.В.

 

 

 

1. Виконання плану роботи на навчальний рік

2. Стан харчування

3. Дотримання санітарно-гігієнічних вимог

4. Стан роботи з профілактики травматизму

Березень

Гребенюк Г.О.

 

Браславець О.Б.

Сінчук Н.В.

 

Трохимчук Л.М.

 

 

1. Виконання плану роботи на навчальний рік

2. Курсова перепідготовка

4. Сформованість культурно-гігієнічних навичок

4. Дотримання режимів прогулянок та провітрювання

 

Квітень

Гребенюк Г.О.

 

Гребенюк Г.О.

Браславець О.Б.

 

Сінчук Н.В.

 

 

 

 

1. Виконання плану роботи на навчальний рік

2. Стан харчування

3. Стан роботи з профілактики травматизму

4. Взаємодія ЗДО з сім'єю, школою, громадськістю

 

Травень

Гребенюк Г.О.

 

Сінчук Н.В.

 

Трохимчук Л.М.

 

Браславець О.Б.

 

 

3.5. План роботи

команди супроводу дитини з ООП

 

Зміст роботи

Термін проведення

Відповідальний

Відмітка про виконання

1.

Вдосконалити законодавчу базу, інструктивно-нормативну документацію, наукову, психолого-педагогічну літературу з питань інклюзивної освіти.

протягом року

Завідувач, вихователь-методист

 

 

 

2.

Оновити банк даних закладу про дітей з особливими освітніми потребами та дітей-інвалідів.

вересень

Завідувач, вихователь-методист

 

 

 

3.

«Офіційний вісник» ознайомлення з нормативно-правовою базою з організації інклюзивної освіти.

вересень

Чикаленко І.В.,

Романенко А.І.

 

4.

Батьківський порадник «Психологічна  допомога батькам дітей з особливими освітніми потребами».

протягом року

Чикаленко І.В.,

Романенко А.І.

 

 

5.

Інформаційний дайджест «Сучасні підходи до організації роботи з дітьми з особливими освітніми потребами»

жовтень

Вихователь-методист

 

6.

Консультація для педагогів «Створення безбар’єрного  середовища у навчанні дітей».

листопад

Вихователь-методист

 

7.

Педагогічний калейдоскоп «Дитячий колектив – основа формування соціальної компетентності дошкільників з особливими потребами»

грудень

Завідувач

 

 

8.

Проблемна бесіда «Адаптація в середовище дітей з особливими освітніми потребами»

січень

Вихователі

 

9.

Педагогічна скринька «Психологічна діагностика дитини з порушеннями розвитку».

лютий

Асистент вихователя

 

10.

Синтез думок «Фізичний розвиток дітей з особливими освітніми потребами»

березень

Вихователі

 

 

11.

Практична година «Музична скринька» (психологічна реабілітація дітей засобами музикотерапії).

квітень

Меднік О.Л., Левченко Т.Г.

 

 

12.

Бюро педагогічних знахідок «Поділись надбаннями» (підведення підсумків роботи за рік).

травень

Завідувач, вихователь-методист

 

 

Розділ IV. Методична робота з кадрами

 

4.1. Підвищення фахової кваліфікації та педагогічної майстерності вихователів

Зміст роботи

Відповідальний

Термін виконання

Відмітка про виконання

1

З метою підготовки  вихователів до роботи в новому навчальному році провести співбесіди по новій програмі «Дитина» та новому БК дошкільної освіти (особливості освітнього процесу кожної вікової групи)

Вихователь-методист Гребенюк Г.О.

Вересень

 

2

З метою підвищення поінформованості педагогічних працівників проводити огляд нормативних документів, новинок методичної літератури та фахової періодики

Вихователь-методист Гребенюк Г.О.

1 раз на місяць

 

3

Ознайомити педагогів з

інструктивними матеріалами,

наказами Міністерства освіти та міського Департаменту освіти

Завідувач

По мірі надходження

 

4

Визначити  постійними слухачами м/о міста вихователів:

Воропаєву О.Л. – ран.вік

Маляренко Л.В. -сер.гр.

Низькову М.В. – сер.гр.

Чикаленко І.В. – стар.гр.

Рожко М.М. – стар.гр.

Дмитрієнко В.С. – мол.гр.

Дармограй Т.М. - мол. гр.

Романенко В.О.-  спец. гр

Шкуренко Н.Ю.- спец.гр.

Завідувач, вихователь-методист, вихователі

Згідно з планом роботи методичних об`єднань

 

5

Заслуховувати звіти педагогічних працівників про участь у м/о, семінарах, самоосвіту, заочне навчання

Вихователь – методист

Гребенюк Г.О.

Протягом року

 

6

Провести чергову атестацію педагогів згідно плану атестації і Типового положення про атестацію педагогічних працівників

Вихователь – методист

Гребенюк Г.О.

Протягом року

 

7

З метою якісного підвищення професійної майстерності педагогів:

- атестувати у 2021 -2022 навчальному році таких педагогів:

1.Вихователів:

- Браславець О.Б.,

- Гребенюк Г.О.,

- Дармограй Т.М.

2.Завідувача: Браславець О.Б.

З метою підвищення якості проведення атестації, вивчити систему роботи педагогів, які підлягають атестації (чергової, позачергової)

Завідувач, вихователь-методист, атестаційна комісія

09.2021 – 03.2022

 

8

З метою вивчення досвіду роботи кращих вихователів проводити тижні педагогічної майстерності

Вихователь – методист Гребенюк Г.О.

Протягом року

 

9

Направити на курси підвищення кваліфікації при обласному інституті післядипломної освіти (ВАБО):

Вихователів:

 • Шкуренко Н.Ю.,
 • Чикаленко І.В.,
 • Низькову М.В.
 • Воропаєва О.Л.
 • Дармограй Т.М.
 • Дмитрієнко В.С.

Вихователя-методиста: Гребенюк Г.О.

Музкерівника: Меднік О.Л.             

Завідувач

Браславець О.Б.

 

Протягом року

 

 

 

10

Із метою підвищення якості реалізації річних завдань:

 • скласти плани роботи педагогів по темам самоосвіти;
 • забезпечити анкетування, тестування педагогів, батьків, дітей;
 • створити позитивний мікроклімат на заняттях і у повсякденному житті, враховуючи педагогіку співробітництва

Вихователь-методист Гребенюк Г.О.

Протягом року

 

4.2. Самоосвіта вихователів

 

Тема роботи

Відповідальний

Термін

Відмітка про виконання

1

«Виховання любові та екосвідомого ставлення до природи у дітей дошкільного віку»

Низькова І.І.

Протягом року

 

2

«Співпраця з батьками дітей раннього віку»

Воропаєва О.Л.

Протягом року

 

3

«Формування фінансово-економічної грамотності дошкільників»

Вержбицька Л.С.

Протягом року

 

4

  «Планування та керування творчими іграми дітей в закладі дитячої освіти»

Левицька Л.В.

Протягом року

 

5

А«»

Дармограй Т.М.

Протягом року

 

6

«Підготовка і організація сюжетно-рольових ігор у роботі з дошкільниками»

Низькова М.В.

Протягом року

 

7

«Використання дидактичних ігор для формування математичних здібностей у дітей дошкільного віку»

Чикаленко І.В.

Протягом року

 

8

«Формування екологічної компетентності дошкільника»

Романенко А.І.

Протягом року

 

9

«Використання нетрадиційного спортивного обладнання для фізичного розвитку дітей»

Сухова О.П.

Протягом року

 

10

«Казкотерапія – сучасний метод роботи з дітьми дошкільного віку»

Романенко В.О.

Протягом року

 

11

 «Сенсорне виховання дітей раннього віку»  

Віннічук О.П.

Протягом року

 

12

 «Lego-конструювання, як засіб пізнавального розвитку дітей дошкільного віку»

Рожко М.М.

Протягом року

 

13

 «Економічне виховання дошкільників»

Маляренко Л.В.

Протягом року

 

14

«Розвиток мовленнєвої компетентності дітей з порушенням зору»

Хлівна Г.І.

Протягом року

 

15

 «Формування логіко-математичної компетеннтності дитини-дошкільника з порушенням зору

Шкуренко Н.Ю.

Протягом року

 

16

«Специфіка роботи музичного оркестру в дитячому садку»

Меднік О.Л.

Протягом року

 

17

«Музичні ігри як засіб розвитку творчих здібностей дитини»

Левченко Т.Г.

Протягом року

 

18

«Формування кольоросприймання у дітей з порушенням зору»

Низькова О.І.

Протягом року

 

19

«Прийоми та методи розвитку дрібної моторики дошкільнят» 

Дмитрієнко В.С.

Протягом року

 

20

 «Сенсорно-інтеграційна робота з дітьми, що мають порушення зору»

Добровольська Н.В.

Протягом року

 

21

«А»

Браславець О.Б.

Протягом року

 

22

«Співпраця батьків і вихователів»

Овчиннікова С.Г.

Протягом року

 

23

«Форми і види плануваня у закладі дошкільної освіти »

Чистяк І.М.

Протягом року

 

 

4.3. Педагогічні ради

 

Зміст роботи

Форма

Термін проведення

Відповідальний

Відмітка про виконання

 

«Використання здоров`яформуючих та здоров`язбережувальних технологій в умовах ЗДО»

(дискусійна панель)

 

I

1. Виконання рішень попереднього засідання педагогічної ради.

2.Збереження та зміцнення здоров`я, формування здорового способу життя дошкільнят відповідно до Базового компонента дошкільної освіти

3.Новітні здоров`язбережувальні технології та методика їх використання у роботі ЗДО.

4.Доцільність та результативність використання здоров`яформуючих техніх з дітьми.

5.Підсумки тематичного контролю «Стан фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми дошкільного віку» 

 

 

 

 

Доповідь

 

 

 

 

 

Методичні підказки

 

 

 

З досвіду роботи

 

 

 

Довідка

 

 

 

 

 

Листопад

 

 

 

 

Завідувач Браславець О.Б.

 

 

 

Вихователь- методист Гребенюк Г.О.

 

 

 

Сухова О.П.

 

 

 

 

Вихователь- методист Гребенюк Г.О.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Етнізація та соціалізація дитини-дошкільника через ознайомлення з народним декоративно-прикладним мистецтвом»

(круглий стіл)

 

II

1. Виконання рішень попереднього засідання педагогічної ради.

2.Концептуальні позиції освітньої програми «Дитина» щодо патріотичного виховання дітей від 2 до 7 років

3.Методичний аспект ознайомлення дітей з декоративно-прикладним мистецтвом.

4. Дидактична гра  -  помічник у ознайомленні з народними ремеслами.

5. Підсумки тематичного контролю «Стан роботи закладу дошкільної освіти щодо патріотичного виховання дітей»

 

 

 

Інформація

 

 

 

 

 

Методичний огляд

 

З досвіду роботи

 

 

Довідка

 

 

 

 

 

 

 

Лютий

 

 

 

Завідувач Браславець О.Б.

 

 

Вихователь- методист Гребенюк Г.О., педагоги

 

Дармограй Т.М., педагоги

 

Вихователь- методист Гребенюк Г.О.

 

 

 

 

 

 

«Оптимізація співпраці колективу та батьків з онов безпеки життєдіяльності дитини та формування її свідомого ставлення до цінностей власного життя»

(аукціон ідей)

III

1. Виконання рішень попереднього засідання педради.

2. Сучасні підходи до організації роботи з формування навичок безпечної поведінки у дошкільників 3.Організація роботи з безпеки життєдіяльності з дошкільниками та батьками

4. Турбота про безпеку дитини: спільна праця педагогів та батьків.

5.Підсумки тематичного контролю «Організація роботи з безпеки життєдіяльності з дошкільниками та батьками.»  

6. Обговорення і затвердження плану роботи на літній період оздоровлення

 

 

 

 

Доповідь

 

 

 

Інформація

 

 

 

 

З досвіду роботи

 

 

Довідка

 

 

 

 

План

 

 

квітень

 

 

 

 

Завідувач Браславець О.Б.

 

 

 

Вихователь-методист Гребенюк Г.О.

 

 

Вихователь: Вержбицька Л.С.

Вихователь-методист Гребенюк Г.О.

 

Педколектив,

Завідувач Браславець О.Б.

 

 

 

«Шляхи організації освітнього процесу, спрямованого на виховання цілісної, компетентної особистості дитини дошкільного віку»

 

IV

1.Виконання рішень попереднього засідання педради.

2.Аналіз результатів освітньої та методичної роботи за минулий рік та основні педагогічні проблеми і завдання педагогічного колективу на 2021 – 2022 н.р. Обговорення і затвердження плану роботи КЗ «ДНЗ №13 ВМР» на  2021-2022 н.р.

3.«Про стан захворюваності по дошкільному закладу за навчальний рік»

4. Організаційні питання початку нового навчального року: вибір, обговорення та затвердження комплексних та парціальних програм освітньої роботи, форм планування, орієнтовного розподілу часу та організованої освітньої  діяльності, використання інноваційних технологій.

5. Підсумки огляду – конкурсу підготовки груп до нового навчального року. Презентація новинок методичної літератури і посібників.

6. Аналіз виконань завдань літнього оздоровлення.

 

 

 

 

Інформація

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доповідь

 

 

 

 

 

Обговорення та затвердження

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обговорення

 

 

 

 

 

 

Довідка

 

серпень

 

 

 

 

Завідувач

Браславець О.Б.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ст. медсестра

Сінчук Н.В.

 

 

 

Вихователь-методист Гребенюк Г.О.

 

 

 

 

 

 

Завідувач Браславець О.Б.

 

 

 

Вихователь-методист Гребенюк Г.О.

 

 

 

Вихователь-методист Гребенюк Г.О.

 

 

 

             

4.4.Семінари, практикуми, творчі групи, проекти

 в дитячому садку

 

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

Відмітка про виконання

1

Педагогічні читання  «Фрідріх Фребель: творець ідей і практики суспільного дошкільного виховання»

Жовтень

Вихователь-методист Гребенюк Г.О.

 

2

Творча група «Використання здоров`яформуючих та здоров`язбережувальних технологій в умовах ЗДО»

Протягом року

Вихователь

Сухова О.П.

 

3

Круглий стіл «Протидія булінгу в закладі дошкільної освіти»

Грудень

Вихователь-методист Гребенюк Г.О.

 

4

Тренінг: «Діти з особливими потребами в групі дитячого садка»

 

Січень

Вихователь-методист Гребенюк Г.О.

 

5

 Брейн-ринг для педагогів «Від екології природи – до екології душі»

 

Березень

Вихователь-методист Гребенюк Г.О.

 

6

Семінар-практикум «Рання етнізація та соціалізація дитини-дошкільника через ознайомлення з народним декоративно-прикладним мистецтвом»

 

Протягом року

Вихователь

Дармограй Т.М.

 

 

 

4.5. Творча група

(1-й рік роботи)

«Використання здоров`яформуючих та здоров`язбережувальних технологій в умовах ЗДО»

Мета: удосконалити педагогічні знання та практичні уміння педагогів з питань використання здоров`яформуючих та здоров`язбережувальних технологій в умовах ЗДО, формування свідомої, осмисленої позиції дитини до цінності власного здоров`я, поліпшити якість освітнього процесу, його методичне забезпечення.

Керівник творчої групи: вихователь Сухова О.П.

Тривалість роботи: 5 занять

Категорія слухачів: вихователі, музичні керівники, вчителі-дефектологи

 

Зміст  роботи

Дата

Форма

Відповідальний

Відмітка про виконання

1.

Заняття №1

1.Здоров`я як індивідуальна і суспільна цінність.

 

 

2.Практика використання здоров`яформуючих і здоров`язбережувальних технологій в умовах закладу дошкільної освіти.

3. Анкета для педагогів

«Здоров’язберігаючі технології»

4.Ознайомлення з методичною літературою по даному питанню.

 

Вересень

 

 

Доповідь

 

 

 

Повідомлення

 

 

 

Анкетування

 

Дом.завдання

 

Вихователь-методист Гребенюк Г.О.

Сухова О.П.

 

 

 

Всі педагоги

 

Всі педагоги

 

 

2.

Заняття №2

1.Корекція постави та плоскостопості

2.Підібрати комплекси коригувальних вправ для профілактики постави та плоскостопості

 

Листопад

 

Інформація

 

 

Бюро знахідок

 

Романенко А.І.

 

Низькова І.І.

 

 

 

3.

Заняття №3

1.Використання дихальної гімнастики у коригувальній та оздоровчій роботі з дітьми.

2.Лікують звуки. Вплив вимовляння різних звуків на організм.

 

 

Січень

 

Повідомлення

 

Бесіда-практикум

 

 

 

 

Шкуренко Н.Ю.

 

Усі педагоги

 

4.

Заняття №4

1.Аромотерапія. Релаксація.

 

2.Психогімнастика.

 

 

 

3.Розробити ігри, вправи, етюди на розвиток і корекцію емоційно-особистісної сфери психіки дитини.

 

Березень

 

Обмін досвідом

Методичні підказки

 

Усі педагоги

Вихователь-методист Гребенюк Г.О.

Усі педагоги

 

5.

Заняття №5

1.Пальчикова гімнастика

 

 

2.Підбір та систематизація вправ пальчикової гімнастики для дітей дошкільного віку.

3.Підведення підсумків роботи творчої групи

 

 

Травень

 

Експрес-повідомлення

 

 

 

Звіт керівника творчої групи

 

Романенко А.І.

 

 

Сухова О.П.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6. Семінар-практикум

Тема: «Рання етнізація та соціалізація дитини-дошкільника через ознайомлення з народними промислами та декоративно-прикладним мистецтвом України»

Мета: розширити та поглибити знання педагогів з питань української культури; сприяти етнізації та соціалізації дітей через ознайомлення з народним декоративно-прикладним мистецтвом в закладі дошкільної освіти. Оволодіти теорією питання, підвищити та удосконалити фаховий рівень педагогічної майстерності.

Керівник семінару: вихователь Дармограй Т.М.

Тривалість роботи: 5 годин

Категорія слухачів: вихователі, музичні керівники, вчителі-дефектологи

 

Зміст і форма роботи

Термін виконання

Відповідальний

Відмітка про виконання

1.

1.Завдання та зміст ознайомлення дошкільників з декоративно-прикладним мистецтвом відповідно до вимог програми «Дитина»

2.Методика ознайомлення дітей дошкільного віку з народно-прикладним мистецтвом.

3.Розробка рекомендацій для вихователів ознайомлення дітей дошкільного віку з народно-прикладним мистецтвом.

Жовтень

Дармограй Т.М.

 

 

 

 

Вихователь-методист

Гребенюк Г.О.

 

Усі вихователі

 

 

2.

1.Народна вишивка: регіональні особливості, символіка.

2.Характер та символіка Подільської вишивки.

3.Українська вишивка в літературі (підбір художніх творів для використання у роботі з дошкільниками). Дом.завдання

Грудень

 

 

 

 

      Рожко М.М.

 

Левицька Л.В.

 

Усі вихователі

 

3.

1. Українська традиційна іграшка: духовний та функціональний аспект

2.Функції та різновиди народних іграшок.

3.Розробити конспекти занять для різних вікових груп з ознайомлення дітей з традиційною українською іграшкою.

Лютий

Вихователь-методист Гребенюк Г.О.

Маляренко Л.В.

 

Усі вихователі

 

 

 

4.

1.Великодні писанки (теоретичний матеріал)

2.Символіка української писанки та традиції українського писанкарства (інформація).

3.Майстер-клас з розпису писанки.

4.Розробка інтегрованих конспектів занять на дану тему.

Квітень

Рожко М.М.

 

Левицька Л.В.

 

 

Маляренко Л.В.

 

Усі вихователі

 

5.

1.Деревяні, металеві, шкіряні вироби народних майстрів.

2.Результативність роботи семінару (аналіз роботи)

 

Травень

Дармограй Т.М.

 

 

 

 

 

 

 

4.7. Консультації для вихователів

 

Тема консультації

Термін виконання

Відповідальний

Відмітка про виконання

1

«Системний підхід до організації фізкультурно-оздоровчої роботи з дошкільниками»

Вересень

Вихователь-методист Гребенюк Г.О.

 

2

«Розвивальне предметно-ігрове середовище. Європейський досвід та новітні підходи»

( методичні рекомендації )

Жовтень

Вихователь-методист Гребенюк Г.О.

 

3

 «Єдність логічного та математичного змісту»

Жовтень

Завідувач Браславець О.Б.

 

4

«Оптимальна рухова активність дітей дошкільного віку»

Листопад

Завідувач Браславець О.Б.

 

5

Консультація «Протидія булінгу в дитячому колективі»

Листопад

Вихователь-методист Гребенюк Г.О.

 

 

6

«Як методично правильно організувати самостійну діяльність дошкільників» 

Грудень

Вихователь-методист Гребенюк Г.О.

 

7

«Організація чергування дітей в закладі дошкільної освіти»

(методичні рекомендації)

Січень

Вихователь-методист Гребенюк Г.О.

 

8

«Роль сім`ї та закладу дошкільної освіти у формуванні патріотичних почуттів у дітей дошкільного віку»

 

Лютий

Завідувач Браславець О.Б.

 

9

«Формування педагогічної культури батьків дітей дошкільного віку»

( методичні рекомендації )

Березень

Вихователь-методист Гребенюк Г.О.

 

10

«Засоби пожежогасіння та порядок їх використання»

Квітень

Завідувач Браславець О.Б.

 

11

«На порозі школи: співпраця з батьками»

 

Травень

Вихователь-методист Гребенюк Г.О.

 

 

 

 

 

4.8. Консультації для вихователів спец. груп  (діти з порушеннями зору)

 

Тема консультації

Термін виконання

Відповідальний

Відмітка про виконання

1

«Організація фізичного виховання та загартування дітей з порушенням зору»

Вересень

Вихователь-методист Гребенюк Г.О.

 

2

«Супровід дітей з порушенням зору в умовах інклюзивного навчання»

Жовтень

Вчитель-дефектолог

Добровольська Н.В.

 

3

«Особливості добору та використання дидактичного матеріалу для дітей з порушенням зору»

Грудень

Вчитель-дефектолог

Низькова О.І.

 

4

«Організація занять з фізичного розвитку у групах для дітей з порушенням зору»

Березень

Вихователь-методист Гребенюк Г.О.

 

 

Консультації для вихователів

 інклюзивної групи

Тема консультації

Термін виконання

Відповідальний

Відмітка про виконання

1

«Особливості організації навчання, комплексної реабілітації, створення передумов для соціалізації дітей дошкільного віку в умовах інклюзії» (методичні рекомендації)

Вересень

Вихователь-методист Гребенюк Г.О.

 

2

«Формування позитивного ставлення до навчання у дітей з особливими потребами»

Грудень

Вихователь-методист Гребенюк Г.О.

 

3

«Значення ляльки-мотанки для формування духовний пріоритетів дітей з особливими потребами»

Березень

Асистент вихователя

 

 

 

4.9. Колективні перегляди занять

 

Назва заходу

Термін проведення

Відповідальний

Відмітка про виконання

1.

«Спортивна подорож»

( інтегроване заняття для дітей спецгрупи з порушенням зору за освітнім напрямом «Особистість дитини»)

Листопад

Шкуренко Н.Ю.

 

2

«Трикутна країна»

(інтегроване заняття за освітнім напрямом «Дитина у сенсорно-пізнавальному просторі»)

Грудень

Низькова М.В.

 

3

«Подорож Україною»

( інтегроване заняття для дітей молодшої групи за освітнім напрямом «Дитина у соціумі»)

Лютий

Дармограй Т.М.

 

4

«Про безпеку треба знати»

( інтегроване заняття для дітей старшої групи за освітнім напрямом «Особистість дитини»)

Квітень

Вержбицька Л.С.

 

 

4.10. Проведення тематичних тижнів професійної майстерності педагогів

 

Тема

Термін виконання

Відповідальний

Відмітка про виконання

1

Тижневик протипожежних заходів

Вересень

Вихователь-методист Гребенюк Г.О., вихователі

 

2

Тиждень знань безпеки життєдіяльності

Листопад

Вихователь-методист Гребенюк Г.О., вихователі

 

3

Тижневик здорового способу життя

Лютий

Вихователь-методист Гребенюк Г.О., вихователі

 

4

Екологічний тижневик

Квітень

Вихователь-методист Гребенюк Г.О., вихователі

 

5

Тиждень знань  безпеки життєдіяльності

Квітень

Вихователь-методист Гребенюк Г.О., вихователі

 

6

Тиждень безпеки дитини

Травень

Вихователь-методист Гребенюк Г.О., вихователі

 

Розділ V. Вивчення стану організації життєдіяльності дітей

Назва контролю

Форма контролю

Форма відбиття

Групи, що перевіря

ються

Термін виконан

ня

Відповідаль

ний

Відмітка про виконання

1

Стан корекційної роботи з дітьми з порушенням зору

Комплекс-

ний

До наказу

Група  №8,9

 

Грудень

Завідувач, методист

 

2

Стан організації роботи з художньо-продуктивної діяльності дітей  дошкільного віку 

Комплекс-

ний

До наказу

Всі групи

Січень

Завідувач, вихователь-методист

 

3

Стан освітньої роботи в молодших групах

 

Комплекс-

ний

До наказу

 

Березень

Завідувач, методист

 

Тематичні контроль

 

1

 

«Стан фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми дошкільного віку»

Тематичний

До педради

Всі

групи

 

Листопад

Завідувач, методист

 

2

«Стан роботи закладу дошкільної освіти щодо патріотичного виховання дітей»

Тематичний

До педради

Всі

групи

 

Лютий

Завідувач, вихователь-методист

 

3

«Організація роботи з безпеки життєдіяльності з дошкільниками та батьками»

Тематичний

До педради

Всі групи

Квітень

Завідувач, вихователь-методист

 

4

Готовність до шкільного життя дітей старшого дошкільного віку

 

Тематичний

До наказу

Старші групи

Травень

Завідувач,

вихователь-методист

 

 

 

 

 

Оперативно-оглядовий контроль

 

 

 

 

            

Логін: *

Пароль: *